fbpx Skip to content

Beste CFO-KPI’s en -dashboards voor de CFO van 2021

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

CFO KPIs And Dashboards For The Modern CFO

Wat is een CFO-KPI?

Een kernprestatie-indicator (KPI) of maatstaf voor CFO’s is een kwantificeerbare meting op hoog niveau voor financiële prestaties. Deze KPI’s kunnen worden gezien als een specifieke deelverzameling van financiële KPI’s waarmee CFO’s weloverwogen beslissingen kunnen nemen om hun bedrijf in de juiste richting te sturen. Deze prestatiemaatstaven kunnen ook worden gebruikt om de financiële prestaties van een onderneming te meten ten opzichte van concurrenten in dezelfde branche. Beursgenoteerde bedrijven publiceren deze informatie in kwartaalrapporten voor beleggers.

Welke KPI’s zouden in het dashboard van een CFO moeten zitten?

Om te bepalen welke KPI’s belangrijk zijn voor CFO’s moeten we eerst kijken waar CFO’s op regelmatige basis mee te maken hebben. De meeste CFO’s krijgen, afgezien van het bijwonen van duizenden vergaderingen, op hun werk te maken met twee belangrijke taken: het nemen van belangrijke financiële beslissingen voor het bedrijf en financiële rapportage. CFO’s worden bij hun taak bijna standaard ondersteund door een aantal zeer specifieke financiële KPI’s. Gelukkig hebben we bij insightsoftware KPI-goeroes die daarvan een keurig lijstje hebben gemaakt.

Top 5 Excel Tips & Tricks Every Finance Manager Should Know

View Guide Now

Dit zijn de voorbeelden van KPI’s voor CFO’s die we in dit artikel gaan bespreken:

 • Quick ratio
 • Current ratio
 • Werkkapitaal
 • Operationele kasstroom
 • EBITDA & EBITDA-groei
 • Rendement op eigen vermogen
 • Verhouding totale Schuld/Eigen vermogen
 • Omloopsnelheid crediteuren
 • Tegeldemakingscyclus
 • Brutowinstmarge
 • Winst per aandeel
 • Samengesteld gemiddeld groeipercentage
 • Aantal medewerkers
 • Rentedekkingsratio

Hoewel deze lijst niet extreem lang is, heb je er wel veel gegevens voor nodig, die je vervolgens ook moet verwerken, om deze KPI’s te kunnen genereren. De meeste ondernemingen maken gebruik van software voor een CFO-dashboard om het hele proces van gegevensverzameling, -verwerking en -visualisatie te automatiseren. We geven hier een paar voorbeelden van de verschillende dashboards die insightsoftware te bieden heeft:

Voorbeelddashboard Topsheet maand vs. budget voor CFO’s

CFO KPI Dashboard - Topsheet Month Vs Budget Dashboard

Download hier gratis een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van dit dashboardsjabloon.

Dit dashboard is helemaal aangepast aan de criteria voor een KPI-dashboard voor CFO’s. Alle belangrijke financiële informatie voor de dagelijkse bedrijfsvoering is direct beschikbaar, met trends per maand en per kwartaal in één oogopslag. In dit financiële overzicht op hoog niveau wordt gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde verhalende sjabloonfunctionaliteit om in een toegankelijke indeling informatie te verstrekken en de CFO in staat te stellen het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Voorbeeld KPI-overzichtdashboard voor CFO’s

Executive CFO KPI Overview Dashboard

Download hier gratis een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van dit CFO-dashboardsjabloon.

Voor de bestuursleden die alle gegevens graag constant willen bijhouden, hebben we ook een KPI-dashboard op bestuursniveau ontwikkeld. Zo kun je snel vaststellen welke onderdelen van de onderneming onmiddellijk aandacht nodig hebben, zodat je de situatie kunt verhelpen voordat alles uit de hand loopt. Bij dit KPI-dashboard wordt gebruik gemaakt van de kenmerkende ‘performance tiles’, dynamische watervalgrafieken en doorzoekbare tabellen van CXO Software, zodat je de meest relevante informatie bij elkaar hebt in een gebruiksvriendelijk pakket. Meer informatie over dit dashboard is hier te vinden.

KPI’s en maatstaven voor het dashboard van de CFO

De mantra van het bedrijfsleven is “tijd is geld”. Met dit in het achterhoofd begrijp je waarschijnlijk wel waarom een drukbezette CFO financiële informatie graag onmiddellijk bij de hand heeft. Dit is de drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van KPI-dashboards voor CFO’s en de reden waarom ze nu standaard worden gebruikt. We noemen hier voorbeelden van 13 KPI’s voor CFO’s die je op een CFO-dashboard aantreft.

 1. Quick ratio – De quick ratio is één van de meestgebruikte CFO-KPI’s. Hiermee kun je de financiële gezondheid van je onderneming snel beoordelen. Deze gezondheidscontrole wordt uitgevoerd door na te gaan in hoeverre een onderneming in staat is direct aan haar financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen. Deze financiële maatstaf zou een prominente plaats moeten innemen op het KPI-dashboard van de CFO. Quick ratio = (Contanten + Verhandelbare effecten + Debiteuren) / Vlottende passiva
 2. Current ratio – Deze CFO-maatstaf wordt vaak gebruikt in combinatie met de quick ratio bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een onderneming. Net als bij de quick ratio wordt hiermee gemeten in hoeverre de onderneming aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij deze financiële maatstaf wordt echter een langere tijdshorizon gehanteerd, waarbij wordt nagegaan of een onderneming binnen een jaar aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.Cfo Kpi Current Ratio Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van het dashboardsjabloon voor current ratio.
 3. Werkkapitaal – De meeste CFO’s houden graag in de gaten hoeveel werkkapitaal hun onderneming heeft, omdat dat weergeeft hoeveel ze tot hun beschikking hebben voor uitbreiding. Deze CFO-maatstaf kan het best in combinatie met de KPI operationele kasstroom worden toegepast, wanneer wordt gekeken naar mogelijkheden voor forse groei. Bedenk dat een onderneming die krap bij kas zit, geen gezonde onderneming is.Cfo Kpi Working Capital Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van het dashboardsjabloon voor werkkapitaal.
 4. Operationele kasstroom – Zoals de naam al aangeeft, wordt met deze financiële maatstaf berekend hoeveel kasstroom wordt gegenereerd uit de dagelijkse activiteiten. Vanwege de grote hoeveelheid gegevens die vaak met deze maatstaf gepaard gaat, kan deze KPI het best worden bijgehouden met behulp van CFO-dashboardsoftware. Zoals eerder vermeld, gebruiken CFO’s deze informatie bij het nemen van CAPEX-beslissingen. Een positieve cashflow wordt ook positief beoordeeld door crediteuren die externe financiering verstrekken voor CAPEX.Cfo Kpi Operating Cash Flow Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van dit dashboardsjabloon voor operationele kasstroom.
 5. EBITDA en EBITDA-groei – Inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Dit is een cruciale maatstaf voor de kwartaalrapportage door de CFO. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt ter vervanging van netto-inkomsten, omdat het elke vertekening als gevolg van strategisch boekhouden wegneemt. De meeste ondernemingen maken gebruik van financiële rapportagesoftware om deze financiële prestatiemaatstaf bij te houden, omdat er veel gegevens voor moeten worden verwerkt.

How to Build CFO Dashboards

View Guide Now
 1. Rendement op eigen vermogen (ROE) – Als belegger of bedrijfseigenaar wil je natuurlijk weten hoe goed je geld wordt besteed. Dit CFO-dashboard is speciaal voor dat doel ontworpen en beoordeelt de efficiëntie waarmee het eigen vermogen wordt gebruikt. Daarom is deze maatstaf cruciaal voor de rapportage door de CFO. CFO’s, net als beleggers, hanteren deze maatstaf om de financiële prestaties van ondernemingen in dezelfde branche te vergelijken.Cfo Kpi Return On Equity Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst dashboardsjabloon voor rendement op eigen vermogen.
 2. Verhouding totale schuld/eigen vermogen – Met deze CFO-maatstaf worden de passiva van de onderneming vergeleken met het aandeelhouderskapitaal. Je kunt dit ook zien als een vergelijking tussen je hypotheekschuld en hoeveel eigen vermogen je in je huis hebt. CFO’s houden deze maatstaf in de gaten omdat deze kan worden gebruikt als indicator of de onderneming te sterk is uitgebreid. Het is normaal dat er grote schulden moeten worden gemaakt als een onderneming gaat uitbreiden, maar bij een economische inzinking kunnen die schulden leiden tot een faillissement.Cfo Kpi Debt To Equity Ratio Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van het dashboardsjabloon voor de verhouding schuld/eigen vermogen.
 3. Omloopsnelheid crediteuren – Deze financiële maatstaf wordt door de CFO vaak gebruikt als een leidende indicator voor de financiële gezondheid van een onderneming. Via deze maatstaf op het CFO-dashboard wordt de tijd berekend die een onderneming nodig heeft om haar leveranciers te betalen. Een dalende verhouding (wat betekent dat de periode tot betaling langer wordt) is één van de eerste tekenen van problemen met de cashflow. Een stijgende verhouding daarentegen kan erop wijzen dat de toewijzing van middelen door de onderneming inefficiënt is en dat het geld beter besteed zou kunnen worden.Cfo Kpi Ap Turnover Model Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van het dashboardsjabloon voor de omloopsnelheid van crediteuren.
 4. Tegeldemakingscyclus (Cash Conversion Cycle, CCC) – De meeste CFO’s houden de CCC-maatstaf goed in de gaten omdat daarmee wordt gemeten hoeveel dagen het duurt om goederen weer om te zetten in geldmiddelen. Dit is cruciaal voor de analyse van de kasstroom en het voorraadbeheer. Deze maatstaf is eigenlijk opgebouwd uit drie andere financiële maatstaven. Daarom is deze maatstaf zeer gegevensintensief en kan deze het best worden bijgehouden met behulp van financiële KPI-software. CCC = Wachttijd voorraad + Debiteurentermijn – Schuldendagen
 5. Brutowinstmarge – Deze CFO-maatstaf zou een heel prominente plek moeten hebben op elk financieel dashboard op bestuursniveau. De KPI brutowinstmarge wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen door de verkoopcijfers tegen het licht te houden. Daarvoor worden de kosten van verkochte goederen (COGS) van de inkomsten afgetrokken en uitgedrukt als percentage van de inkomsten. Dit bepaalt in feite hoe winstgevend een onderneming is. Een sterk fluctuerende brutowinstmarge wordt vaak gezien als een teken van slecht bestuur.
 6. Winst per aandeel (Earnings Per Share, EPS) – Als het op KPI’s aankomt, zegt niets zoveel over rapportage als EPS. Deze CFO-rapportagemaatstaf is één van de twee dingen waarin elke belegger geïnteresseerd is. (De andere belangrijke maatstaf zijn de inkomsten). Deze maatstaf spreekt beleggers enorm aan, omdat daaraan kan worden afgelezen hoeveel elk van hun aandelen oplevert. Het is ook een fundamentele maatstaf die kan worden gebruikt om ondernemingen onderling te vergelijken, ongeacht de branche. EPS = (Netto-inkomsten – Preferente Dividenden)/(Uitstaande gewone aandelen aan het eind van de periode)
 7. Samengesteld gemiddeld groeipercentage (Compound Average Growth Rate, CAGR) – De CFO-maatstaf samengesteld gemiddeld groeipercentage is vooral belangrijk als het gaat om de rapportage van de kwartaalcijfers. Beleggers willen zonder uitzondering bedrijfsgroei zien, of het nu gaat om inkomsten of winst per aandeel. Met deze prestatiemaatstaf wordt berekend hoeveel samengestelde groei (positief of negatief) de onderneming over een bepaalde periode heeft gerealiseerd. Om het belang van deze groeicijfers nog eens te onderstrepen, worden ze vaak vooraan en in het midden weergegeven op CFO-dashboardsoftware. CAGR = ((Eindsaldo)/(Beginsaldo))^(1/n)-1Waarbij n staat voor het aantal jaar waarover de groei plaatsvond.
 8. Aantal medewerkers – Deze CFO-KPI houdt bij hoeveel fulltime- en parttime-medewerkers op de loonlijst staan. Deze gegevens worden doorgaans voor twee doeleinden gebruikt: om de prestatiecijfers per medewerker te bepalen en om de invloed van de arbeidskosten op de financiële prestaties te illustreren. CFO’s vergelijken vaak de financiële prestaties tussen fullttime-, parttime- en contractwerkers om te zien welke het meest kosteneffectief zijn.Cfo Kpi Headcount Ratio Dashboard
  Download hier een op jouw onderneming toegespitst exemplaar van het dashboardsjabloon.
 9. Rentedekkingsratio – Bij insightsoftware is deze CFO-maatstaf favoriet. Deze maatstaf is vooral nuttig omdat hiermee vanuit twee verschillende invalshoeken inzicht kan worden verschaft in de financiële gezondheid van een onderneming. Deze kan worden gebruikt om de hoogte van de schulden en de winstgevendheid van een onderneming te analyseren. Als jouw onderneming vreemd vermogen wil inzetten voor kapitaaluitbreiding, moet deze maatstaf worden bekeken. Kredietverleners gebruiken vaak de rentedekkingsratio om het risico van een lening in te schatten. Een hoge dekkingsratio betekent een lening met een laag risico, terwijl een hoge dekkingsratio kan leiden tot afwijzing. Rentedekking = EBIT/Rentelast

Houd in gedachten dat weten welke KPI’s je moet gebruiken voor je CFO-dashboard pas de helft van het werk is. Het verzamelen, verwerken en visualiseren van gegevens is net zo belangrijk. Zonder de juiste software zou je afdeling financiën en CFO weken bezig zijn met het verzamelen en verwerken van gegevens, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat ze beslissingen nemen op basis van verouderde informatie. Als dit je nog niet heeft overtuigd om een dashboardsoftwareoplossing te gaan gebruiken, hebben we een aantal voorbeelddashboards voor CFO’s verzameld die je kunt downloaden om zelf uit te proberen.

Voorbeelddashboards voor CFO’s

CFO-dashboards zijn er in verschillende smaken, afhankelijk van waar jij je op wilt richten. Al onze dashboards hebben wel één ding gemeen: ze passen zich aan de omvang van jouw onderneming aan. Daarmee bespaar je geld op de lange termijn, omdat je kostbare softwaremigraties kunt vermijden naarmate je onderneming groeit. We noemen hier drie verschillende dashboards waarmee je jouw onderneming kunt laten groeien:

winst- en verliesdashboard

Profit Loss Selection By Entity Example Dashboard

Het eerste dashboard dat we hebben, richt zich op winst en verlies. Laat de eenvoud van de naam je niet misleiden. Dit is zeker geen eenvoudig dashboard. Het is gebouwd op het idee dat een organisatie gelaagd is met een complexe structuur, waarbij duizenden gegevenselementen in verschillende bedrijfssegmenten meespelen. Dit dashboard verzamelt automatisch al je gegevens en verwerkt ze, zodat ze eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd.

KPI-dashboard Financiële ratio’s

Financial Ratios

Financiële ratio’s zijn voor elke CFO van vitaal belang. Deze ratio’s zijn de snelle controles die inzicht geven in de financiële gezondheid van je onderneming. Dit dashboard bevat een lijst van traditionele financiële ratio’s die je aandacht nodig hebben en presenteert ze op een eenvoudige en doeltreffende manier. Dit dashboard is de definitie van op gegevens gebaseerde besluitvorming. Download een gratis exemplaar van dit dashboardsjabloon in Excel hier.

Hoofddashboard financiën voor CFO’s en Financieel directeuren

Nav029 Enterprise Financial Dashboard V4.0

Als er een financiële maatstaf of KPI is die jij wilt analyseren, dan staat die zeker op dit dashboard. Je kunt alle financiële informatie die je nodig hebt met een paar klikken opvragen. Financiële informatie nodig voor een vergadering? Geen probleem. Wil je het kwartaalverslag bekijken voordat je het gaat indienen? Geen probleem. Dit dashboard is een alles-in-éénoplossing.

Hopelijk heb je bij de CFO-dashboards die we hier noemen iets gevonden wat je interesse heeft gewekt. Maar als je het dashboard waar jij specifiek naar op zoek bent niet hebt gevonden, bekijk dan gerust al onze voorbeelddashboards!

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Solution

View Guide Now