fbpx Skip to content

Bedste CFO-KPI’er og dashboards for 2021 CFO

insightsoftware -
28 oktober 2020

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

CFO KPIs And Dashboards For The Modern CFO

Hvad er en CFO-KPI?

En CFO nøgleresultatindikator (KPI) eller måling er et kvantificerbart mål på højt niveau for økonomisk præstation. Disse KPI’er kan betragtes som en specifik delmængde af finansielle KPI’er, der bruges til at hjælpe en CFO med at træffe informerede beslutninger, der styrer deres virksomhed i den rigtige retning. Disse resultatmålinger kan også bruges til at måle en virksomheds finansielle præstation i forhold til konkurrenter i samme branche. Børsnoterede virksomheder offentliggør disse oplysninger i kvartalsrapporter for investorer.

Hvilke KPI’er bør være i en CFO’s dashboard?

For at afgøre, hvilke CFO-KPI’er der er vigtige, bør vi først se på, hvad CFO’er regelmæssigt skal forholde sig til. De fleste CFO’er vil skulle håndtere to store opgaver på arbejdet udover at deltage i tusindvis af møder – at træffe vigtige finansielle beslutninger for virksomheden og finansiel rapportering. For at hjælpe en CFO med disse opgaver er et meget specifikt sæt finansielle KPI’er blevet almindelige og betragtes som standardpraksis. Heldigvis har nogle af KPI-guruerne hos insightsoftware lavet en lille liste til os.

Top 5 Excel Tips & Tricks Every Finance Manager Should Know

View Guide Now

Her er eksemplerne på CFO-KPI’er, som vi vil gennemgå i dette opslag:

 • Quick ratio
 • Aktuelt forhold
 • Arbejdskapital
 • Driftsmæssigt cash flow
 • EBITDA og EBITDA-vækst
 • Egenkapitalafkast
 • Samlet gæld-til-egenkapital-forhold
 • Kreditoromsætning
 • Kontantkonverteringscyklus
 • Bruttoavancemargin
 • Indtjening pr. aktie
 • Sammensat gennemsnitlig vækstrate
 • Antal ansatte
 • Rentedækningsforhold

Selvom denne liste ikke er ekstremt lang, kræver det en masse data og databehandling at generere disse KPI’er. De fleste virksomheder vil gøre brug af CFO-dashboard-software til at automatisere hele processen med dataindsamling, -behandling og -visualisering. Her er et par af de forskellige dashboards, som insightsoftware kan tilbyde:

Topsheet Month vs Budgeteksempel CFO-dashboard

CFO KPI Dashboard - Topsheet Month Vs Budget Dashboard

Få din egen brugerdefinerbare kopi af denne dashboardskabelon gratis her.

Dette dashboard er blevet specielt skræddersyet til at opfylde kriterierne for et CFO KPI-dashboard. Alle de vigtigste finansielle oplysninger til den daglige drift er i centrum, og månedlige og kvartalsvise tendenser er også let tilgængelige. Dette finansielle overblik på højt niveau anvender foruddefineret narrativ skabelonfunktionalitet til at give oplysninger i et format, der nemt kan forstås og gør det muligt for CFO’en at se historien bag tallene.

Dashboardeksempel på CFO-KPI-overblik

Executive CFO KPI Overview Dashboard

Få din egen brugerdefinerbare kopi af denne CFO-dashboardskabelon gratis her.

For de ledere, der elsker at se på data hele tiden, har vi også udviklet et KPI-dashboard på lederniveau. Det vil hjælpe dig med hurtigt at identificere områder af virksomheden, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, så du kan afhjælpe situationen, før den kører af sporet. Dette KPI-dashboard bruger CXO Softwares signaturfunktion til “performance tiles”, dynamiske vandfaldsdiagrammer og tabeller man kan dykke ned i, for at give dig den mest relevante information i en brugervenlig pakke. Få mere information om dette dashboard her.

KPI’er og målinger for CFO’ens dashboard

Mantraet i virksomhedsverdenen er “tid er penge”. Med dette i tankerne er det let at forstå, hvorfor en travl CFO har brug for, at finansielle oplysninger er tilgængelige med det samme. Dette har været drivkraften bag udviklingen af CFO-KPI-dashboards og deres implementering som standard praksis. Her er 13 CFO-KPI-eksempler, du kan forvente at se på et CFO-dashboard.

 1. Quick Ratio – Quick ratio er en af de mest brugte CFO-KPI’er. Den giver dig mulighed for hurtigt at vurdere din virksomheds finansielle sundhed. Dette sundhedstjek udføres ved at måle en virksomheds evne til straks at opfylde sine kortsigtede finansielle forpligtelser. Denne finansielle måling skal være forrest og i centrum på et CFO KPI-dashboard. Quick ratio = (Kontanter + Omsættelige Værdipapirer + Debitorer)/Kortfristet gæld
 2. Aktuelt forhold – denne CFO-metrik bruges almindeligvis sammen med quick ratio ved vurdering af en virksomheds finansielle velfærd. I lighed med quick ratio måler den evnen til at dække finansielle forpligtelser. Denne finansielle måling har dog en længere tidshorisont forbundet med sig, og kontrollerer, om en virksomhed kan betale sine forpligtelser inden for et år.Cfo Kpi Current Ratio Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af Aktuelt forhold-dashboardskabelonen her.
 3. Arbejdskapital – de fleste CFO’er kan godt lide at holde øje med mængden af arbejdskapital, deres virksomhed har, da den repræsenterer, hvor meget de har til deres rådighed for ekspansion. Denne CFO-måling bruges bedst sammen med KPI’en for driftsmæssigt cash flow, når man overvejer aggressive vækstmuligheder. Bare husk, at en virksomhed, der mangler kontanter, ikke er en sund virksomhed.Cfo Kpi Working Capital Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af Arbejdskapital-dashboardskabelonen her.
 4. Driftsmæssigt cash flow – som navnet antyder, måler denne finansielle måling, hvor meget cash flow der genereres fra den daglige drift. På grund af den store mængde data, der ofte er forbundet med denne måling, spores den bedst ved hjælp af CFO-dashboard-software. Som tidligere nævnt bruger CFO’er disse oplysninger, når de træffer CAPEX-beslutninger. Et positivt cash flow betragtes også som positivt af kreditorer, der yder ekstern finansiering til CAPEX.Cfo Kpi Operating Cash Flow Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af Driftsmæssigt cash flow-dashboardskabelonen her.
 5. EBITDA og EBITDA-vækst – indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer. Det er et meget vigtigt mål, når det kommer til CFO-rapportering hvert kvartal. Det bruges ofte som en erstatning for nettoindkomst, da det fjerner enhver skævhed forårsaget af strategisk regnskab. De fleste virksomheder gør brug af finansiel rapporteringssoftware til at spore denne finansielle resultatmåling, da det kræver en masse dataknusning.

How to Build CFO Dashboards

View Guide Now
 1. Egenkapitalafkast (ROE) – som investor eller virksomhedsejer er du interesseret i, hvor godt dine penge bliver brugt. Denne CFO-dashboardmåling er designet netop til det formål – den vurderer effektiviteten, hvormed egenkapitalen bliver brugt. Derfor er denne måling ekstremt vigtig for CFO-rapportering. Både CFO’er og investorer vil bruge denne måling til at sammenligne de finansielle resultater for virksomheder inden for samme branche.Cfo Kpi Return On Equity Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af dashboardskabelonen Egenkapitalafkast her.
 2. Samlet gæld-til-egenkapital-forhold – denne CFO-måling sammenligner virksomhedens forpligtelser med dens egenkapital. På samme måde kan du tænke på dette som at sammenligne hvor meget du skylder på dit realkreditlån med hvor meget egenkapital, du har i dit hus. CFO’er er opmærksomme på denne måling, da den kan bruges til at angive, hvornår en virksomhed har strakt sig for langt. Store mængder gæld under ekspansion er normalt, men skulle der opstå en økonomisk nedtur, kan det resultere i konkurs.Cfo Kpi Debt To Equity Ratio Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af dashboardskabelonen for gæld-til-egenkapital-forhold her.
 3. Kreditoromsætning – denne finansielle måling bruges ofte af CFO’en som en førende indikator for en virksomheds finansielle sundhed. Denne CFO-dashboardmåling måler den tid, det tager en virksomhed at betale sine leverandører. Et faldende forhold (hvilket betyder, at tiden til betaling bliver længere) er et af de første tegn på cash flowproblemer. Et stigende forhold kan på den anden side indikere, at en virksomheds ressourceallokering er ineffektiv, og at de kunne bruge pengene til noget bedre.Cfo Kpi Ap Turnover Model Dashboard
  Få din egen brugerdefinerbare kopi af AP Turnover Model-dashboardskabelonen her.
 4. Kontantkonverteringscyklus (CCC) – de fleste CFO’er kan godt lide at holde øje med kontantkonverteringscyklussens resultatmåling, da den måler det antal dage, det tager at konvertere varer tilbage til kontanter. Den er ekstremt vigtig, når det kommer til cash flowanalyse og lagerstyring. Denne måling består faktisk af tre andre finansielle målinger. Derfor er den ekstremt datatung og spores bedst ved hjælp af finansiel KPI-software. CCC = CCC = Udestående lagerdage + Udestående salg – Udestående gældsdage
 5. Bruttoavancemargin – denne CFO-måling skal være et af de vigtigste punkter på ethvert finansielt dashboard på CEO-niveau. Bruttoavance-KPI’en bruges til at vurdere en virksomheds finansielle sundhed ved at undersøge dens salg. For at gøre dette fjerner den omkostningerne ved solgte varer (COGS) fra omsætningen og udtrykker det som en procentdel af omsætningen. Det afgør effektivt, hvor rentabel en virksomhed er. En meget svingende bruttoavance kan ofte ses som et tegn på dårlig ledelse.
 6. Indtjening pr. aktie(EPS) – når det kommer til KPI’er, er der intet, der siger rapportering som EPS. Denne CFO-rapporteringsmåling er en af to oplysninger, som enhver investor ønsker at kende. (Det andet vigtige tal er omsætning). Denne måling appellerer virkelig til investorer, da den fortæller dem, hvor mange penge hver af deres aktier tjener. Det er også et grundlæggende mål, der kan bruges til at sammenligne virksomheder uanset branche. EPS = (Nettoindkomst – Præferenceudbytte)/(Udstående almindelige aktier ved slutningen af perioden)
 7. Sammensat gennemsnitlig vækstrate (CAGR) – den sammensatte gennemsnitlige vækstrate CFO-måling er især vigtig, når det kommer til kvartalsrapporter. Alle investorer ønsker at se virksomheden vækste, uanset om det er omsætning eller EPS. Denne resultatmåling beregner, hvor meget sammensat vækst (positiv eller negativ) virksomheden har opnået over en bestemt periode. For yderligere at gentage vigtigheden af disse væksttal vises de ofte centralt på CFO-dashboard-softwaren. CAGR = ((Slutsaldo)/(Startsaldo))^(1/n)-1Hvor n er antallet af år, hvor væksten fandt sted.
 8. Antal ansatte – denne CFO-KPI sporer, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte der er ansat. Disse data bruges typisk til to formål: at bestemme resultatmålinger på en per medarbejder-basis og at illustrere, hvordan lønomkostninger påvirker den finansielle præstation. CFO’er vil ofte sammenligne, hvordan finansielle målinger klarer sig mellem fuldtids-, deltids- og kontraktansatte for at se, hvilke der er mest omkostningseffektive.Cfo Kpi Headcount Ratio Dashboard
  Få din egen tilpassede kopi af dashboardskabelonen her.
 9. Rentedækningsforhold – hos insightsoftware er det en af vores foretrukne CFO-målinger. Denne måling er især nyttig, fordi den kan give indblik i en virksomheds finansielle sundhed fra to forskellige perspektiver. Det kan bruges til at analysere en virksomheds gældsniveauer såvel som virksomhedens rentabilitet. Hvis din virksomhed ønsker at låne midler til kapitaludvidelse, bør denne måling gennemgås. Långivere vil ofte bruge rentedækningsforholdet, når de vurderer deres risikoniveau ved et lån. En høj dækningsgrad repræsenterer et lån med lav risiko, mens et højt forhold kan resultere i afvisning. Rentedækning = EBIT/renteudgifter

Men husk, at det kun er halvdelen af kampen at vide, hvilke KPI’er der skal bruges til et CFO-dashboard. Dataindsamling, bearbejdning og visualisering er lige så vigtig. Uden ordentlig software ville dit økonomiteam og din CFO bruge uger på at indsamle og knuse data, kun for at indse, at de træffer beslutninger baseret på forældede oplysninger. Hvis dette ikke har overbevist dig om at bruge en dashboard-softwareløsning, har vi nogle eksempler på CFO-dashboards, som du kan downloade og prøve selv.

Eksempel på CFO-dashboards

CFO-dashboards findes i en række forskellige af forskellige smagsvarianter, alt efter hvad du gerne vil fokusere på. Men alle vores dashboards har én ting til fælles: de skalerer til størrelsen på din virksomhed. Det hjælper dig med at spare penge i det lange løb, da du kan undgå dyre softwaremigrationer, efterhånden som din virksomhed vokser. Her er tre forskellige dashboards, som du kan udvikle din virksomhed med:

Resultatopgørelse-dashboard

Profit Loss Selection By Entity Example Dashboard

Det første dashboard, vi har, fokuserer på overskud og tab. Lad ikke det enkle navn narre dig. Det er på ingen måde et simpelt dashboard. Det er bygget på ideen om, at din organisation er lagdelt med en kompleks struktur, der involverer tusindvis af datapunkter på tværs af forskellige forretningssegmenter. Dette dashboard vil automatisk samle alle dine data og behandle dem, hvilket muliggør nem visualisering.

Finansforhold-KPI-dashboard

Financial Ratios

Finansielle nøgletal er kerneområder for enhver CFO. Disse forhold er de hurtige kontroller, der giver indblik i din virksomheds finansielle sundhed. Dette dashboard giver en liste over traditionelle finansielle forhold, der kræver din opmærksomhed, og præsenterer dem på en enkel og effektiv måde. Dette dashboard er definitionen af datadrevet beslutningstagning. Download en gratis kopi af denne Excel-dashboardskabelon her.

Primært finansielt dashboard for CFO’er og økonomichefer

Nav029 Enterprise Financial Dashboard V4.0

Hvis der er nogen finansiel måling eller KPI, du vil analysere, er den på det her dashboard. Du kan hente enhver økonomisk information, du har brug for, med et par klik. Har du brug for finansielle oplysninger til et møde? Intet problem. Vil du gennemgå kvartalsrapporten, før du indsender den? Superlet. Dette dashboard er en alt-i-én-løsning.

Forhåbentlig fandt du noget, der vækkede din interesse i de CFO-dashboards, vi har vist dig her. Men hvis du ikke fandt det nøjagtige dashboard, du ønskede, er du velkommen til at se alle vores eksempler på dashboards!

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Solution

View Guide Now