Najlepsza firma zajmująca się oprogramowaniem do sprawozdawczości finansowej

Ponad 500 000 klientów na całym świecie

Connect Erp Erm

Połącz się z ponad 130-toma systemami ERP i EPM

Customer Retention

94% wskaźnik utrzymania klienta

5 Eye Opening Examples Of Bi

Pięć przykładów, jak analityka biznesowa napędza opłacalne zmiany

W każdej organizacji nadchodzi czas, kiedy sama sprawozdawczość nie może zapewnić wglądu koniecznego do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Poniższy whitepaper zawiera następujące informacje:

  • Jak organizacje mają problemy z przejściem od sprawozdawczości do BI
  • Jak organizacje wykorzystują BI do rozwoju swojej działalności
  • Jak BI może bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe