Najlepsza firma zajmująca się oprogramowaniem do sprawozdawczości finansowej

Customers Wordwide

Ponad 500 000 klientów na całym świecie

Connect Erp Erm

Połącz się z ponad 130-toma systemami ERP i EPM

Customer Retention

94% wskaźnik utrzymania klienta