fbpx Skip to content

Forsikringsselskap i Norge reduserer bruken av manuelle økonomiske regneark for tidsbesparelser og bedre rapportering

Nordic Benefits, et tannforsikringsselskap, oppfyller strenge rapporteringskrav etter implementering av Bizview

Customer Story Nthf Blog Dont D365 Finance And Ops

Nordic Benefits driver i en kompleks bransje, hvor det er svært viktig å ha full kontroll over premieinntekt, premiereserver, betalinger av forsikringskrav og avsetning for erstatninger.

Nærmere bestemt må de holde orden på tidkrevende utfordringer på daglig basis: Rapportering til styret, investorer, finanstilsynet, skattemyndighetene og ikke minst forsikringsgivere.

Med så strenge krav, kunne mangelen på tilfredsstillende rapportering resultere i at de mistet finansielle autorisasjoner. Videre var også risikoen for at forsikringsgiverne ville avvikle kontrakten, dersom de ikke hadde kontroll på ting internt.

Nordic Benefits bruker i dag rapportering og dashboard i Bizview. Budsjettering og prognosering implementeres i løpet av høsten 2020. Implementeringen har gitt organisasjonen svært gode resultater.
Hans M. Kristiansen, administrerende direktør i Nordic Benefits, kommenterer på resultatene de har fått ved å implementere Bizview i organisasjonen: «Virkningen det har hatt på den daglige driften, har gitt betydelige tidsbesparelser på manuell bruk av regneark og rapportering. Det har også spart oss minst to stillinger i økonomiavdelingen.»

Takket være Bizviews moderne teknologi og kraftige visualiseringsfunksjoner, opplevede Nordic Benefits også noen uventende fordeler.

Hans M. Kristiansen fortsetter «Det er enklere å føye sammen tall og presentere regnskapet for forretningspartnerne våre. Jeg synes det er imponerende at vi ved å bruke ny og moderne teknologi i det daglige arbeidet, anses for en av de mest innovative aktørene i markedet. Spesielt når vi skal presentere løsingen vår utenlands, er det alltid hyggelig å vise frem alle kombinasjonene vi har, og hvordan vi analyserer porteføljen vår og resultatene våre.»

«Å bruke ny og moderne teknologi i det daglige arbeidet, gjør at vi anses som en av de mest innovative aktørene i markedet.»

Hans M. Kristiansen Executive Director

Get a Demo & Pricing