fbpx Skip to content

Bedste 15+ drifts-KPI’er og målinger for den moderne virksomhedsleder

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

05 2021 Is Blog Best 15 Operational Kpis For The Modern Coo Blog

Hvad er en virksomhedsleder-KPI?

En driftsmæssig nøgleresultatindikator (KPI) eller måling er et mål, som en virksomhed bruger til at evaluere sin præstation. Ved at overvåge driftsmålinger kan en virksomhed identificere vækstmuligheder og bygge videre på sine styrker.
En virksomhedsleder (COO) er næstkommanderende efter den administrerende direktør (CEO) og er ansvarlig for virksomhedens interne anliggender. Virksomhedsleder-KPI’er er målinger, som virksomhedslederen bruger til at måle ydeevnen for alle afdelinger i virksomheden. Analyser og fortolkning af disse data vil give virksomhedslederen mulighed for nøjagtigt at måle effektiviteten af procedurer og lede virksomheden ind på en mere produktiv vej.

Nedbrydning af virksomhedsleder-rollen

Traditionelt har en virksomhedsleder været hvad som helst, fra en erfaren person, der bringer den administrerende direktørs vision ud i livet, til en partner, hvis kompetencer supplerer den administrerende direktørs. Selvom ledelsesstilen og baggrunden for hver virksomhedsleder kan være forskellig, forbliver kerneansvaret for jobbet det samme. Virksomhedslederen overvåger alle operationer i virksomheden og har en grundig forståelse af hvert tandhjul i maskinen: administration, menneskelige ressourcer, produktion, teknologi osv. For at virksomhedslederen effektivt kan lede dette mangfoldige team, skal de være i stand til at designe og overvåge metrikker, der nøjagtigt viser hver afdelings ydeevne.

Disse store operationelle datasæt spores ofte gennem et ERP-system. insightsoftware tilbyder en række løsninger til automatiseret og fleksibel rapportering, der er kompatible med næsten enhver ERP-software, der er tilgængelig på markedet, og som kan bruges til at skabe brugerdefinerede KPI-dashboards.

Dette opslag fremhæver de vigtigste økonomiske målinger, produktionsmålinger og personalemålinger, der vil hjælpe virksomhedslederen med at lede et effektivt team.

Whitepaper: Sådan opbygger du nyttige KPI-dashboards

Download nu

De vigtigste finansielle virksomhedsleder-KPI’er

Et af de primære ansvarsområder for en virksomhedsleder er at samarbejde med den administrerende direktør og CFO for at sikre, at virksomhedens finansielle KPI’er fungerer godt. Vi mener, at disse er de otte bedste finansielle virksomhedsleder-KPI-eksempler:

 1. Tilgodehavender på løbende poster: Denne virksomhedsledermåling viser mængden af penge, som virksomheden har til gode fra sine debitorer. Denne foranstaltning fremhæver den kommende indkomst og giver, sammen med kreditorer, virksomheden mulighed for nøjagtigt at planlægge sine pengestrømme (dvs. vækstinvesteringer). Et højt debitortal kan betyde, at virksomheden taber penge og ikke er i stand til at inddrive sin gæld. Der er en anden KPI, der er tæt forbundet med tilgodehavender, og det er debitordage. Dette er det antal dage, det tager en virksomhed at indsamle sine tilgodehavender. Det anbefales at holde dette tal lavt.
 2. Løbende gæld: Er din virksomhedsleder klar over, hvor mange penge virksomheden skylder sine kreditorer (leverandører, banker osv.)? Som tidligere nævnt viser denne virksomhedsleder-KPI, sammen med tilgodehavender på løbende poster, virksomhedens pengestrømme. Der er en anden KPI, der er tæt relateret til løbende konti, og det er kreditordage. Dette er det antal dage, det tager en virksomhed at betale sine kreditorer. I lighed med debitordage bør virksomhedsleder stræbe efter at holde dette tal lavt.
 3. Driftsmæssigt cash flow (OCF): OCF-målingen er en af de vigtigste virksomhedsleder målinger. Det illustrerer den samlede mængde kontanter, som virksomheden genererer. Et positivt cash flow betyder, at virksomheden har mulighed for vækst, og et negativt cash flow peger på et behov for ekstern økonomisk hjælp. OCF beregnes ved at justere nettoindkomsten for ændringer i tilgodehavender, kreditorer, afskrivninger og ændringer i varebeholdningen. KPI for driftsmæssigt cash flow beregnes ved hjælp af denne formel: EBIT + Afskrivninger – Skatter – Ændring i driftskapital
 4. Quick ratio (syretest): Dette er en hurtig test, som virksomhedslederen han bruge til at vurdere virksomhedens kortsigtede likviditet. Denne virksomhedsledermåling angiver virksomhedens evne til at betale sin kortsigtede gæld ved kun at bruge sine kontanter eller næsten kontante aktiver (arbejdskapital) uden at sælge sin lagerbeholdning eller ekstern finansiering. En høj quick ratio peger på en virksomhed med en bedre likviditet og økonomisk sundhed. Quick ratio-KPI’en beregnes ved hjælp af denne formel: (Kontanter + omsættelige værdipapirer + tilgodehavender)/Kortfristet gæld
 5. Bruttoavance: Denne måling viser omsætningen, der overstiger virksomhedens omkostninger. Denne KPI er udtrykt i procent. En høj bruttoavance er ønskelig. Bruttoavancen beregnes ved hjælp af denne formel: (Samlet omsætning – omkostninger af solgte varer)/Samlet omsætning.
 6. Nettooverskudsgrad: Nettooverskudsmargin virksomhedsledermålingen viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der omsættes til overskud. I lighed med bruttoavancen er denne KPI også udtrykt som en procentdel. En høj nettoavance er en indikator for en virksomhedsleders evne til at generere omsætning. Nettoavancen beregnes ved hjælp af denne formel: (Samlet omsætning – omkostninger af solgte varer – driftsomkostninger – andre udgifter – renter – skatter)/Samlet indtægt. Fordi nettooverskudsgraden tager højde for en virksomheds samlede omkostninger, sammenlignet med bruttoavance, er nettooverskudsgraden et meget mere endegyldigt mål for en virksomhedens succes.
 7. Arbejdskapital (nettoarbejdskapital): Virksomhedsledere er ofte optaget af en virksomheds likviditet. Denne KPI giver virksomhedslederen mulighed for at vurdere virksomhedens operationelle effektivitet og den kortsigtede økonomiske sundhed. Arbejdskapitalen beregnes ved hjælp af denne formel: Summen af alle virksomhedens omsætningsaktiver/kortfristet gæld. Virksomhedens omsætningsaktiver i denne beregning inkluderer kontanter, tilgodehavender, lagerbeholdning, kortfristede investeringer og omsættelige værdipapirer (aktiver, der let konverteres til kontanter inden for et år eller mindre). Hvis virksomhedens kortfristede aktiver ikke overstiger dens kortfristede gæld, kan det fortolkes, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer.
 8. Egenkapitalafkast (ROE): Denne resultatmåling viser virksomhedens rentabilitet i forhold til dets interessenters egenkapital. ROE beregnes ved hjælp af denne formel: Nettoindkomst/gennemsnitlig egenkapital. Der er ingen fast og hurtig regel for en acceptabel egenkapital. Det varierer fra branche til branche og afhænger af virksomhedens konkurrenter. Virksomhedslederen bør sigte efter at holde virksomhedens ROE over branchegennemsnittet.

Det er tidskrævende og besværligt at skabe meningsfulde og nøjagtige KPI’er. Finansiel KPI-software giver virksomheder de rigtige værktøjer til at træffe de beslutninger, der er rigtige for deres virksomhed.

Vigtigste produktions-KPI’er for virksomhedsledere

Virksomhedsledere bruger en meget stor del af deres tid på at gennemgå produktions-KPI’er og lede efter måder at øge produktionseffektiviteten. Her er en kurateret liste over virksomhedsleder-KPI’er, som du bør spore i dit produktionsdashboard:

 1. Produktionsmængde: Denne virksomhedsledermåling hjælper med at identificere det svageste led i produktionslinjen. Produktionsmængde er mængden af producerede varer eller tjenesteydelser i en bestemt periode. En virksomhedsleders mål er at identificere den hindrende komponent eller proces i en forsyningskæde og maksimere dens kapacitet. Produktionsmængden kan øges ved at reducere nedetiden for udstyr, forbedre vedligeholdelsesstrategier, reducere antallet af produktionstrin og mange flere. Det er det, der gør produktionsmængde til en vigtig KPI til at optimere en virksomhed.
 2. Samlet cyklustid: Cyklustids-KPI’en bruges til at bestemme effektiviteten af en virksomheds produktionslinje. Virksomhedslederen kan bruge denne KPI til at overvåge, hvor lang tid det tager at omdanne råvarerne til færdigvarer. Med en kort cyklustid kan en virksomhed generere mere omsætning og hurtigt implementere innovative løsninger.
 3. Førstegangsudbytte (FPY): Denne COO KPI viser kvaliteten af en virksomheds produktion. Denne KPI er udtrykt som en procentdel og beregnes ved hjælp af denne formel:
  Antal producerede enheder, der ikke krævede nogen omarbejdelse/Samlet antal enheder, der går ind i produktionsprocessen. FPY kaldes også produktionsmængdeudbyttet (TPY). En lav FPY indikerer en mangelfuld produktionsproces og fortæller virksomhedslederen, at procesforbedringer er påkrævet.
 4. Planlagt vedligeholdelsesprocent (PMP): Denne måling bruges af virksomhedsledere til at måle omkostningseffektiviteten af en virksomheds vedligeholdelsesstrategi. PMP beregnes ved hjælp af denne formel:
  Antal planlagte vedligeholdelsestimer/Samlet antal vedligeholdelsestimer. Fordi planlagt vedligeholdelse koster væsentligt mindre end korrigerende vedligeholdelse eller nødvedligeholdelse, fører en højere PMP til store besparelser for virksomheden. Som et biprodukt vil en høj PMP også føre til bedre planlægning af mandskab, mere effektiv planlægning og længere driftstid for udstyret. De fleste fortalere for forebyggende vedligeholdelse anbefaler en mål-PMP på 85 procent eller højere.
 5. Rapporterbare sundheds- og sikkerhedshændelser: Sikkerhedsstandarder er altafgørende for enhver virksomhed. Denne virksomhedsledermåling bruges til at måle effektiviteten af en virksomheds sikkerhedsstandarder. Ved første øjekast ser sikkerheds-KPI’er ikke ud til at høre hjemme i produktions-KPI’er. Det skal dog bemærkes, at fokus på sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen får medarbejderne til at føle sig værdsat og anerkendt, og en værdsat medarbejder er meget mere produktiv. De rapporterbare sundheds- og sikkerhedshændelser KPI giver virksomhedslederen mulighed for at overvåge og forbedre arbejdsforhold og processer.
 6. Tilgængelighed: Denne virksomhedsleder-KPI viser et stykke udstyrs evne til at blive betjent, hvis det er nødvendigt. Tilgængelighed beregnes ved hjælp af denne formel: Oppetid/(oppetid + nedetid). I denne formel inkluderer nedetid både planlagte og ikke-planlagte aktiviteter. Målet med en virksomhedsleder bør være at reducere nedetid og øge tilgængeligheden. Det tilrådes, at mens man sporer denne foranstaltning, for bedre at kunne løse problemerne, skal man bemærke årsagerne bag nedetid.

Det er vigtigt at huske, at disse eksempler på produktions-KPI’er for virksomhedsledere kun er toppen af isbjerget. Hvis din virksomhedsleder virkelig kan lide at bore ned i dataene, har du brug for en omfattende rapporteringssoftwareløsning, der er i stand til at spore og korrelere snesevis af KPI’er.

Vigtigste personale-KPI’er for virksomhedsledere

En af de vigtigste faktorer, der kan være knald eller fald for en virksomhed, er dens arbejdsstyrke. Glade medarbejdere er mere innovative, produktive og effektive. Nedenfor er nogle eksempler på de vigtigste personale-KPI’er, som virksomhedslederen skal spore og overvåge.

 1. Fraværsprocent: Denne måling viser medarbejderes fravær i en arbejdsperiode. Denne KPI er udtrykt i procent. Fraværet inkluderet i denne KPI er generelt uplanlagt eller ikke godkendt afspadsering og inkluderer ikke forud planlagt ferietid. Eksempler på sådanne fravær omfatter sygdom, børnepasningsproblemer, familienødsituationer, langsommelighed osv.
  Et lavt fravær viser, at virksomheden er i stand til at tilbyde et engagerende og sundt miljø for sine medarbejdere.
 2. Høj præstationsomsætningshastighed: En af de mest udfordrende dele af en virksomhedsleders job er at finde ud af, hvordan man fastholder de dygtigste medarbejdere. Denne måling viser jobtilfredsheden hos en virksomheds bedste medarbejdere. De højtydende er medarbejdere, der modtager de højeste præstationsanmeldelser. Denne KPI er udtrykt i procent og beregnes ved hjælp af denne formel: Højest præsterende, der forlod virksomheden/Højest præsterende, der er tilbage. Der er ingen faste regler for en acceptabel høj præstationsomsætningshastighed. Virksomhedslederen skal sikre, at virksomheden lever op til og overgår branchegennemsnittet.
 3. Kvinde-til-mand- og etnisk mangfoldigheds-forhold: Disse to målinger viser diversiteten i en virksomhed. En mangfoldig arbejdsstyrke bringer en række forskellige perspektiver ind og er i stand til hurtigt at forbedre langvarige arbejdsprocesser. Undersøgelser har vist, at en mangfoldig arbejdsplads er mere produktiv og innovativ. Kvinde-til-mand-forholdet beregnes ved hjælp af denne formel: Antal kvindelige arbejdere/antal mandlige arbejdere. Etnisk mangfoldigheds-forholdet beregnes på samme måde ved hjælp af denne formel: Antal minoritetsansatte/Samlet antal ansatte. Den moderne virksomhedsleder bør sigte efter et 1:1 kvindelig til mandlig- og etnisk mangfoldigheds-forhold.
 4. Jobhenvisningsprocent: Dette er en almindeligt brugt måling, der måler styrken af en virksomheds kultur. Personaleafdelinger måler ofte medarbejdernes jobtilfredshed med selvrapporterede undersøgelser. Måling af jobhenvisningsprocenten er dog den klareste indikator for, at medarbejderne er tilfredse. En medarbejder henviser kun deres familie eller venner, når de føler sig sikre på, at virksomhedens miljø virkelig er uforlignelig. Jobhenvisningsprocenten beregnes ved hjælp af denne formel: Antal roller udfyldt af henvisninger/Antal udfyldte roller. Virksomhedslederen bør sigte efter at holde denne KPI høj, da det også er en økonomisk metode til at ansætte lavrisiko-talenter.
 5. Uddannelsesinvestering pr. medarbejder: Denne virksomhedsledermåling viser mængden af penge, som en virksomhed investerer i træning og udvikling af sine medarbejdere. Hvis virksomheden ikke investerer nok, er det muligt, at virksomheden kæmper for at udvikle sit interne talent og risikerer at miste sine medarbejdere til eksterne muligheder. Uddannelsesinvestering pr. medarbejder beregnes ved hjælp af denne formel: Samlede uddannelsesomkostninger/antal ansatte. I lighed med mange andre KPI’er nævnt her, er der ingen fast regel for at bestemme et acceptabelt uddannelsesinvesteringsbeløb. Virksomhedslederen skal stræbe efter at møde og overgå branchegennemsnittet.

Det er vigtigt at skabe virksomhedsleder-KPI’er, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed. Ikke to virksomheder er bygget ens, og ikke to virksomhedsledere har den samme ledelsesstil.Det er dog altafgørende for enhver virksomhedsleder at identificere virksomhedens vigtigste målinger og give dem synlighed. Hvis du er interesseret i at lære mere om virksomhedsleder-KPI’er, kan du fortsætte med at læse her.

5 Things Not To Do When Choosing A Financial Reporting Tool Jet Resource D365 Finance And Ops

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Tool

Download Now: