fbpx

Dalakraft

En decentraliserad budgetprocess

Customer Story Dalakraft Blog Dont D365 Finance And Ops 1

Utmaning

  För energibolaget Dalakraft, med över 100 000 kunder, medförde Bizview stora förbättringar inom flera delar av organisationen tack vare bättre och mer effektiv verksamhetsstyrning. 

  Varför Bizview?

  Sedan Bizview implementerades har säljorganisationen fått tillgång till säljstatistik i strukturerat format. Det gör det enklare att fördela resurserna och fokusera på de områden som kommer att ha störst påverkan. Med ett bättre beslutsstöd på plats, har Dalakraft fått en helhetsöversikt över verksamheten.  

  Dalakraft implementerade Bizview som ett nytt system för budget, prognos, rapporteringoch analys under 2012. Det har blivit ett kraftfullt stöd som säkerställer effektiva och strukturerade processer. 

  ”Vi har nu säljstatistik som gör att vi kan följa upp försäljningen och andra aktiviteter på dags-, vecko-, månads- och veckobasis”, säger Mats Bengtsson på Dalakraft.  

  ”Den primärt drivande faktorn, som ledde till att vi investerade i det här systemet, var att vi kunde få en integrerad lösning som möjliggör mycket bättre affärsuppföljning och prognos. Tidigare hade vi inget system som beräknade marginalerna för varje kund, men nu har vi en kraftfull BI-lösning som bland annat låter oss styra säljorganisationen, skapa prognoser och följa upp”, fortsätter Mats. 

  Decentraliserad budgetprocess

  Dalakraft har inte bara fått bättre kontroll och överblick över säljorganisationen. Styrelsen och andra beslutstagare har även fått bättre beslutsunderlag och tid till att fokusera mer på strategiskt arbete.   

  Mats fortsätter: ”Före den här implementeringen stängde vi böckerna en gång om året, men nu kan vi analysera resultaten på månadsbasis i de olika affärsenheterna. Det gör även att vi kan se varianser snabbt och agera mycket mer effektivt än förut. Sedan vi implementerade Bizview har vi även decentraliserat hela budgetprocessen, vilket betyder att våra affärsenhetschefer ansvarar för och utför budgetprocessen på egen hand.”  

  “Våra säljchefer har även mycket bättre översikt över deras kunders backlog”, fortsätter Mats Bengtsson, ”Implementeringen var ganska snabb, det tog ungefär ett år, och det var möjligt tack vare en mycket erfaren produktspecialist och Dalakrafts egna anställda som bidrog med energi, nyfikenhet och entusiasm.” 

  "Sedan implementeringen av Bizview har vi kunnat decentralisera hela budgetprocessen."

  Mats Bengtsson

  Get a Demo & Pricing