fbpx Skip to content

See for yourself why over 500K+ users are using insightsoftware

Har du kontroll över din planerings-, budget- och prognosprocess?

Atlas Icon Rekeydata

Din planeringsprocess är inte flexibel nog

Kräver din nuvarande planering mycket manuellt arbete? Det resulterar i långa planeringscykler, flera olika dokumentversioner och försämrad datakvalitet. Det kan lätt leda till ökade kostnader och missade intäktsmål.

Atlas Icon Bigpicture

Du har ingen konsoliderad planeringsdata

Växande organisationer lider ofta av fragmenterad planeringsdata och har därför inte möjlighet att effektivt koordinera operativ och finansiell planering. Det resulterar i förseningar, klipp-och-klistra-fel och en ineffektiv arbetsmiljö.

Atlas Icon Noit

Missade möjligheter för strategisk tillväxt

Bidrar din planeringsprocess till långsiktig framgång? När du inte kan modellera och testa olika scenarion för att på bästa sätt prognostisera försäljning, kassaflöden, etc., riskerar du att missa viktiga möjligheter för strategisk tillväxt. Att inte kunna lokalisera data (t.ex. rörelsekapital) leder till ineffektivitet.

Förenkla din planering, budget och prognos för att ta rätt beslut, snabbare

Förkorta planeringscyklerna och förbättra produktiviteten

Implementera en robust och flexibel planeringsprocess för bättre datakvalitet och kortare budgetcykler. Skapa en unik informationskälla som alltid är uppdaterad och tillgänglig, på alla enheter. Automatisera alla dina uppgifter och workflows för att reducera längden på planeringscyklerna och förbättra produktiviteten. Övervaka och uppdatera dina prognoser kontinuerligt under hela året för bättre insikt och ökad flexibilitet. Rulla ut en standardiserad process som enkelt uppdateras för att återspegla eventuella förändringar i ditt ERP-system, samtidigt som du kan granska alla ändringar via ett fullständigt audit trail. Skapa unika budgetformulär som återspeglar hur just ditt företag fungerar.

Bizview Feat1 Resultbudget

Skapa integrerade planer i hela organisationen

Utöka planeringen till andra affärsområden och avdelningar med hjälp av drivarbaserad planering och avancerade prognosmodeller. Låt de som förstår kärnverksamheten delta i planeringsprocessen. Skapa försäljningsbudgetar, produktionsbudgetar, kostnadsbudgetar, personalbudgetar, projektbudgetar, inköpsbudgetar, försäljningsprognoser, kassaflödesprognoser, beläggningsplanering, produktionsplanering, personalplanering, inköpsplanering och mycket mer.

Bizview Feat2 Analyticsreporting

Skala upp och anpassa

Skala enkelt upp din lösning genom att lägga till fler användare, ytterligare enheter och nya planeringsområden utan att behöva någon teknisk expertis. Effektivisera kommunikationen och samarbetet i hela organisationen med integrerade workflows, analyser och dashboards. Få mer kontroll med inbyggd godkännandefunktion och workflows som gör att du kan spåra planeringsprocessen utan att behöva jaga användare fram och tillbaka via e-mail. Öka produktiviteten och reducera fel med hjälp av spridningsnycklar, systemföreslagna prognoser och automatisk konsolidering av data.

Bizview Feat3 Resultbudget

Konsolidera din planering och rapportering

Skapa rapporter och dashboards för att hantera allt från grundläggande finansiell rapportering till operativ konsolidering och valutahantering. Kombinera utfall med budget och prognos så att du kan fatta rätt beslut snabbt. Överbrygg klyftan mellan ekonomiska och operativa detaljer, genom titta närmare på avvikelser och kommentarer.

Bizview Feat4 Visualcontrols

Kom igång snabbt

Kom igång snabbt tack vare förbyggda mallar och innehåll. Konfigurera egna formulär, rapporter och dashboards för att skräddarsy din lösning efter behov. Det intuitiva, webbläsarbaserade, Excel-liknande gränssnittet, som bygger på dina befintliga färdigheter, gör att dina användare kan börja använda lösningen snabbt.

Bizview Feat5 Salesdash 1 1

Get Connected with
the insightsoftware Platform

Get more done by bringing all your insightsoftware applications together in one place.

insightsoftware platforminsightsoftware platform

Kan integreras med:

Oracle

 • Oracle E-Business Suite (EBS)
 • Oracle EPM Cloud
 • Oracle ERP Cloud
 • Oracle Essbase
 • Oracle Financial Consolidation and Close (FCCS)
 • Oracle Fusion
 • Oracle Hyperion Enterprise
 • Oracle Hyperion Financial Management (HFM)
 • Oracle Hyperion Planning
 • Oracle PeopleSoft
 • Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
 • Oracle Tax Reporting

JD Edwards

Microsoft

 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
 • Dynamics AX
 • Dynamics CRM
 • Dynamics GP
 • Dynamics NAV
 • Dynamics NAV C5
 • Dynamics SL
 • SQL Server Analysis Services (SSAS)

SAP

Deltek

 • Deltek Ajera
 • Deltek Maconomy
 • Deltek VantagePoint
 • Deltek Vision
 • Deltek Vision Cloud

Viewpoint

 • Viewpoint Spectrum
 • Viewpoint Vista

MRI Software

 • MRI Commercial Management
 • MRI Financials
 • MRI Horizon
 • MRI Horizon CRE
 • MRI Qube Horizon
 • MRI Residential Management

Epicor

 • Epicor CMS
 • Epicor Enterprise
 • Epicor iScala
 • Epicor Prophet 21

Infor

 • Infor CloudSuite Financials
 • Infor Distribution SX.e
 • Infor Lawson
 • Infor M3
 • Infor System21
 • Infor SyteLine

Sage

 • Sage 100
 • Sage 100 Contractor
 • Sage 200
 • Sage 300
 • Sage 300 CRE (Timberline)
 • Sage 500
 • Sage 50cloud Accounting
 • Sage AccPac
 • Sage Adonix Tolas
 • Sage Estimating
 • Sage Intacct
 • Sage MAS
 • Sage X3

Other

 • Aptean
 • Expandable
 • FIS
 • Onestream XF
 • Visma
 • Wolters Kluwer CCH Tagetik
 • Yardi
 • Yardi-SaaS

Jobba med den ledande leverantören av finansiell rapportering och planering för affärssystem

Coop Sorvest

"With BizView, the time spent on budget preparation has been significantly reduced. In addition to that, the quality of input has greatly improved."

Coop Sorvest Pål Sonesen Controller at Coop Sørvest View Customer Story

Affärsförändring är ett klick bort. Kom igång med ett skräddarsytt förslag!