Hur lätt kan du anpassa din budget, rapportering och analys för att möta alla era affärsbehov?

Atlas Icon Rekeydata

Andra verktyg är inte flexibla nog

Många budget- och planeringsverktyg påstår sig vara flexibla, men i verkligheten lämnar de dig inlåst i budget- och rapportstrukturer som inte matchar dina faktiska affärsbehov. Det hindrar dig från att optimera resultaten, eftersom planeringsmodellerna inte reflekterar det som driver dina intäkter och kostnader. Du ska inte behöva anpassa dina processer för verktyget, verktyget ska anpassa sig till dig.

Atlas Icon Bigpicture

Det är svårt att kontrollera manuella processer

Manuella budget- och prognosprocesser kräver ofta export av data till flera olika Excel-kalkylblad, som sedan skickas fram och tillbaka mellan användare. Det är lätt att tappa kontrollen över dessa tidskrävande, frustrerande och felbenägna processer.

Atlas Icon Noit

Det krävs involvering från IT för att täcka alla planerings- och rapporteringsbehov

Typiska planerings- och rapporteringsprocesser är ofta beroende av att IT-avdelningen levererar rätt data. Det skapar förseningar och hindrar både dig och IT-avdelningen från att fokusera på uppgifter som skapar mer värde.

Effektivera dina finansiella processer med all planering, rapportering och analys på en plats

Optimera resultaten med flexibel budget och prognos

Implementera en robust och flexibel process för bättre budget- och prognoskvalitet och kortare budgetcykler. Dra nytta av snabb värdeskapning tack vare det webbläsarbaserade, Excel-liknande gränssnittet, som gör att du kan använda dig av dina existerande kunskaper. Skapa modeller som reflekterar hur din organisation fungerar genom att skapa vilken budgettyp som helst, inklusive top-down, bottom-up, zero-based, och hybrida budgetmodeller.

Bizview Optimizeresults

Utveckla exakta, integrerade planer genom hela organisationen

Förbättra noggrannheten genom drivarbaserade planeringsmodeller och utvidga planeringen utanför ekonomiavdelningen. Hantera er försäljningsbudget, produktionsbudget, kostnadsbudget, personalbudget, projektbudget, inköpsbudget, försäljningsprognos, kassaflödesprognos, arbetskraftsplanering, beläggningsplanering, produktionsplanering på hög nivå, personalplanering, inköpsplanering, och mycket mer.

insightplanning Accurate Planning Forecasting

Skapa rapporter i realtid utan att förlita dig på IT

Få tillgång till data i realtid från ditt affärssystem eller vilken annan datakälla som helst. Skapa dina egna rapporter, utan att behöva förlita dig på IT-avdelningen. Arbeta med ett webbläsarbaserat, Excel-liknande gränssnitt där du kan dra nytta av dina existerande kunskaper. Hantera allt från grundläggande finansiella rapporter till rapportering av flera bolag och valutahantering. Täck alla dina rapporteringsbehov inklusive försäljningsrapporter, kostnadsövervakning, finansiell rapportering, kassaflödesrapportering, kostnadsallokering, KPI-rapporter och mer.

insightplanning Real Time Reports

Kombinera data från flera källor för djupare insikter

Kombinera flera datakällor för att skapa en central plats för all information, så att användare alltid har tillgång till konsekvent data, vare sig de tittar på en fördefinierad strukturerad rapport eller en ad hoc-rapport. Gör det möjligt för användarna att fatta informerade, datadrivna beslut genom att effektivisera navigering och analys av stora datamängder genom snabb och skräddarsydd analys.

insightplanning Multiple Data Sources Ssot

Visualisera och dela resultat genom imponerande dashboards

Skapa innehållsrika, interaktiva dashboards– så som diagram, mätare och trafikljus – som visualiserar dina fördefinierade strategiska och taktiska mål och gör det möjligt för dina team att se och förstå organisationens resultat. Dela lättförståelig information med hela organisationen via datavisualisering, styrkort, trendanalys, KPI-visualisering och mycket mer, så att alla har den information de behöver för att göra sitt jobb.

insightplanning Visualization And Dashboards

Kan integreras med:

Microsoft

 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management
 • Dynamics AX
 • Dynamics NAV
 • Dynamics NAV C5

Deltek

 • Maconomy

Infor

 • M3

Other

 • 24SevenOffice
 • Acumatica
 • Fortnox
 • PowerOffice
 • QlikSense
 • Standalone DB with ODBC/DSN connection
 • Standalone IBM DB
 • Standalone Oracle DB
 • Standalone SQL DB
 • TripleTex
 • Unit4
 • Visma
 • Xero
 • xLedger

Jobba med den ledande leverantören av finansiell rapportering och planering för affärssystem

Coop Sorvest

"With BizView, the time spent on budget preparation has been significantly reduced. In addition to that, the quality of input has greatly improved."

Coop Sorvest Pål Sonesen Controller at Coop Sørvest View Customer Story

Affärsförändring är ett klick bort. Kom igång med ett skräddarsytt förslag!