fbpx Skip to content

En desentralisert budsjettprosess

Implementeringen av et nytt system for resultatstyring ga Dalakraft merverdi på flere områder i virksomheten

Customer Story Dalakraft Blog Dont D365 Finance And Ops 1

Utfordring

Det svenske strømselskapet Dalakraft har kunder i mange ulike tidssoner, og ønsket seg en løsning som gjør det enklere for dem å følge opp kundene og forbedre planleggingsprosessene. Uten et system for å vurdere bidragene, og med behov for en desentralisert prosess for budsjettering og prognosering, hadde de bare kapasitet til å avstemme regnskapet én gang årlig. Derfor henvendte de seg til Bizview.

Løsning

Bizview ga salgsapparatet tilgang på strukturert salgsstatistikk. Det gjorde det enklere å fordele resursene, og gjorde det mulig for dem å fokusere på områdene med størst effekt. Løsningen har også gitt Dalakraft bedre oversikt over virksomheten og dannet grunnlag for å gjøre bedre beslutninger. Dalakraft implementerte et nytt system for resultatstyring i 2012 – en moderne, nettbasert løsing med moduler for prognosering, budsjettering, rapportering og analyse. Den kraftige IT-løsningen brukes som rapporteringssystem for Dalakrafts andre interne systemer, og sørger for en svært effektiv og strukturert prosess for budsjettering, prognosering og rapportering.

«Nå har vi salgsstatistikker som gjør det mulig å følge opp salg og bidrag på en daglig, ukentlig, månedlig og årlig basis», sier Mats Bengtsson, representant fra Dalakraft.

«Den største interne drivkraften for å gjøre investeringer i dette systemet, var å integrere en løsning som gjorde det enklere åfølge opp kunder og lage prognoser. Tidligere hadde vi ikke noe system som regnet ut hva hver av kundene våre tilførte. I dag har vi en effektiv BI-løsning, som blant annet gjør det enklere å administrere salgsapparatet, samt å lage prognoser og oppfølginger.»

Desentralisert budsjetteringsprosess

Med bedre kontroll og oversikt, kan Dalakrafts styre og beslutningstakere fokusere på strategisk arbeid. «Før denne implementeringen avstemte vi regnskapet én gang årlig», forteller Bengtsson. «Nå kan vi analysere resultatene hver måned, og se på ulike deler av virksomheten. Det sørger også for at vi oppdager og reagerer på variasjoner i resultatene mer effektivt enn vi gjorde tidligere.»

Dalakraft har siden implementeringen av Bizview kunnet desentralisere hele budsjetteringsprosessen. Dette innebærer at ledere av forretningsenhetene selv er ansvarlig for budsjettprosessen.

«Salgssjefene våre har også mye bedre oversikt over kundenes ordrehistorikk enn før», sa Bengtsson. «Implementeringen gikk ganske raskt. Det tok omtrent ett år, og dette var mulig takket være en svært erfaren implementeringskonsulent, og Dalakrafts ansatte, som bidro med mye energi, nysgjerrighet og entusiasme.»

«Siden implementeringen av Bizview har vi også kunnet desentralisere hele budsjetteringsprosessen.»

Mats Bengtsson

Get a Demo & Pricing