fbpx Skip to content

Viisi keskeisintä trendiä, jotka vaikuttavat taloushallinnon tiimeihin vuonna 2024

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 02 Blog Top5financetrendsweexpect2024 Website

On vaikea uskoa, että olemme jo lähes 2020-luvun puolivälissä. Vuosikymmenen osalta voidaan todeta, että teknologia on ottanut merkittäviä edistysaskeleita etätyön yleistymisestä nopeasti pilveen siirtyviin yrityksiin. Vuodesta 2024 on tulossa kiehtova vuosi talousfunktiossa . Kehityksen ansiosta organisaatiot pystyvät jatkossakin tekemään enemmän niukoilla resursseilla ja henkilöstöpulan jatkuessa.

Tätä kehitystä onkin odotettu. Lähes kolme neljäsosaa (70 %) finanssialan päättäjistä tuntee painetta markkinatekijöiden, kuten inflaation ja talouden häiriöiden vuoksi. Mitkä trendit vaikuttavat talouden ammattilaisiin tänä vuonna?

1. Generatiivinen tekoäly (AI)

Sen jälkeen kun ChatGPT julkaistiin marraskuussa 2022, generatiivinen tekoäly on levinnyt maailmanmarkkinoille kulovalkean tavoin. Taloustiimit omaksuvat tämän teknologian kuitenkin hitaasti. Gartnerin mukaan vain yksi prosentti taloustoiminnoista on ottanut käyttöön generatiivisen tekoälyn tai aikoo investoida siihen. Sama tutkimus paljastaa tärkeimmät syyt, miksi talousjohtajat eivät ole vielä ottaneet käyttöön generatiivista tekoälyä:

 • Teknisten taitojen ja valmiuksien puute
 • Heikkolaatuinen data
 • Riittämättömät käyttötapaukset

Vaikka teknologia on alkuvaiheessa, generatiivisen tekoälyn varhaiset hyödyntäjät finanssialalla näkevät jo nyt useita etuja. Tärkeimmät syyt hyödyntää generatiivista tekoälyä taloudessa:

 • Kirjanpidon tuki
 • Poikkeavuuksien havaitseminen
 • Talousanalyysi

Taloushallinnon tiimien, jotka haluavat hyödyntää tekoälyn muutosvoimaa, tulisi investoida automatisoituun talousraportointiohjelmistoon. Nämä työkalut edistävät oleellista dataosaamista ja automaatiotaitoja jäljittelemällä tekoälytyönkulkuja mukavassa ympäristössä. Lisäksi analysoimalla automatisoituja raportteja ja osoittamalla parannusalueita tiimit löytävät konkreettisia käyttötapauksia, joissa tekoäly voi tuottaa merkittävimmän vaikutuksen. Vaikka Excel ei tarjoa kehittyneen tekoälyn täyttä analyyttistä tehoa, se toimii arvokkaana ponnahduslautana tarjoten taloushallinnon tiimeille perustaidot ja strategiset oivallukset tekoälytyönkulkuihin.

Jos tietojen kirjo on haasteellista, investoimalla kattavaan teknologiaratkaisuun voidaan valmistella tietoja generatiivista tekoälyä varten, kun organisaatio on valmis ottamaan sen käyttöön.

2. ESG finanssisektorilla

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoaloitteet (ESG) ovat talousfunktioden tärkeimpiä hankkeita: lähes kaikki suuryritykset (86 %) raportoivat ESG-tiedoistaan. ESG raportointi vastuuttaa yritykset kertomaan vaikutuksistaan ympäristöön, yhteiskuntaan sekähallintotapaansa.

 • Ympäristöaloitteet vaihtelevat vihreästä energiasta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ympäristöasioissa pyritään puuttumaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöhaasteiden vaikutuksiin.
 • Sosiaalisissa aloitteissa keskitytään tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen. Eri puolilla maailmaa toimivien organisaatioiden on noudatettava erilaisia ympäristösäännöksiä. Sosiaaliset aloitteet auttavat noudattamaan lakia ja osoittavat samalla omistautumista monimuotoisuuden suojelemiselle ja edistämiselle.
 • Hallinto lisää avoimuutta organisaatioissa ja auttaa niitä noudattamaan kansainvälisiä ja paikallisia säännöksiä.

Vuosi 2024 on tärkeä ESG-aloitteille, sillä pakolliset ESG-tiedot, kuten yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi Euroopassa ja SEC:n ehdottama sääntö yhdysvaltalaisten organisaatioiden päästöjen ja riskinhallintakäytäntöjen ilmoittamisesta, ovat lisääntyneet.

ESG on laaja käsite, mutta oikean teknologian avulla organisaatiot voivat paremmin omaksua ja ylläpitää ESG-aloitteita. Tärkeimmät ESG-kysymykset, kuten terveys ja turvallisuus, työntekijöiden monimuotoisuus, avoimuus ja tietojen julkistaminen, ovat kaikki mitattavissa. Sijoittamalla tehokkaaseen raportointiohjelmistoon voidaan mitata edistymistä ja kehittää ESG-valmiuksia tarkkojen ja päivitettävien tietojen avulla suoraan ERP dataa hyödyntäen.

3. Pilvipalvelujen käyttöönotto

Pilvipalvelujen käyttöönotto ei ole uutta, mutta se nousee edelleen etualalle. Ensimmäistä kertaa pilvipalveluihin käytetyn rahamäärän ennustetaan ylittävän yhden biljoonan dollarin rajan vuonna 2024. Organisaatiot pyrkivät edelleen hyödyntämään pilvipalveluja:

 • Parempi pääsy tietoihin millä tahansa laitteella
 • Manuaalisten prosessien automatisointi
 • Tietoturvan keskittäminen
 • IT-riippuvuuden vähentäminen

Siirtyykö yrityksen liiketoiminta kokonaan pilveen vai hybridilähestymistapaan? Kaikille yrityksille sopivaa strategiaa ei ole olemassa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tarjolla on organisaation yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia vaihtoehtoja.

Pilvipalveluihin siirtyminen on usein vaiheittaista. Raportoinnilla on taipumus jäädä jälkeen uusien järjestelmien oppimiseen kuluvasta ajasta. Tämän tuottavuuden laskun välttämiseksi, taloustiimien pitää investoida yhdistettyyn raportointityökaluun, jonka avulla ne voivat olla vuorovaikutuksessa useiden ERP-tapausten kanssa.

Migration to Cloud: Consolidating Different Data Sets

Lataa nyt

4. Kyberturvallisuus ja tietosuoja 

Ennustuksemme mukaan tänä vuonna tietosuojaan ja tietoturvaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota taloudessa. Miksi näin on? Yksityisyyden ja tietoturvan suojaaminen auttaa organisaatioita noudattamaan maailmanlaajuisia lakeja, kuten GDPR:ää, Kalifornian kuluttajansuojalakia (CCPA) ja Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Arvopaperi- ja pörssikomitean uudet säännöt tietoverkkoturvatapahtumien julkistamisesta. Vahva yksityisyys ja tietoturva suojaavat organisaatiotasi myös tietomurroilta, jotka voivat johtaa suuriin sakkoihin, asiakkaiden ja arkaluonteisten sisäisten tietojen paljastumiseen sekä maineen vahingoittumiseen, jonka korjaaminen voi kestää vuosia.

Muihin vuoden 2024 trendeihin, kuten generatiiviseen tekoälyyn ja pilvipalveluihin, liittyy myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä haasteita. Generatiivisen tekoälyn myötä petosten riski kasvaa ja sosiaalinen manipulointi kehittyy, mikä on yksi verkkohyökkäysten tärkeimmistä syistä.

Varmista tietoturvaongelmien lievittämiseksi, että käyttöön ottamassasi teknologiassa on integroituja tietoturvaominaisuuksia, jotta vältät yritykseesi kohdistuvat odottamattomat uhat.

5. Prosessiautomaatio 

Jokainen talouden ammattilainen tietää, että manuaaliset prosessit vievät huomattavan paljon aikaa. Tietojen syöttäminen ja vieminen manuaalisesti ERP:stä laskentataulukkoon voi myös johtaa epätarkkuuksiin, joita on vaikea havaita.

Äskettäin julkaistun operatiivista raportointia koskevan raporttimme mukaan 98 prosenttia tutkituista organisaatioista jakaa raportteja staattisina PDF-tiedostoina, ja 95 prosenttia tuottaa kokonaan tai enimmäkseen staattisia raportteja. Tämä tarkoittaa sitä, että raportoivilla sidosryhmillä ei ole pääsyä reaaliaikaiseen tai päivitettävään dataan, jotta ne voisivat syventyä ja vastata omiin kysymyksiinsä. Koska markkinat ovat olleet viime vuosina niin epävakaat, tämä voi tarkoittaa sitä, että uudet, tarkemmat tiedot ovat saatavilla ennen kuin yritysjohto avaa PDF-tiedoston.

Teknologian kehittyessä on myös mahdollisuus automatisoida hitaita ja vanhentuneita prosesseja. Automatisoinnin avulla organisaatiot voivat luoda tarkempia ja vuorovaikutteisempia raportteja, jotka päivittyvät painikkeen painalluksella ja jakaa raportteja automaattisesti, mikä säästää tunteja tai jopa päiviä jokaisessa kuukauden lopun tilinpäätöksessä.

23 05 Wp Strugglingwithskillsshortages Web 750x370

Struggling With Skills Shortages? Why Self-Service Reporting Eases the Pain of Staffing Constraints

Download Now: