fbpx Skip to content

Avoimuuden uusi aikakausi: CSR-direktiivin noudattaminen insightsoftwaren avulla

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 02 Blog Esg Navigatingcsrdwithisw Website

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) on merkittävä edistysaskel ympäristön huomioinnissa, yhteiskuntavastuussa ja hallinnon avoimuudessa (environmental, social, and governance; ESG). Sen vaiheittaiset määräajat asettavat kuitenkin huomattavia haasteita tilinpäätösraportoinnille. Direktiivin noudattamista valvotaan ensimmäistä kertaa vuonna 2025. Vaikka raportoinnin huhutaan viivästyvän vuoteen 2026 asti, jäljellä on vain rajallisesti aikaa rakentaa luotettavat järjestelmät ja prosessit kattavien ESG-tietojen keräämistä, todentamista ja raportointia varten

Lue blogistamme lisätietoja CSRD-vaatimusten aikatauluista.

Manuaaliset prosessit ja työkalusta toiseen hyppiminen ei ole kestävää alati muuttuvien CSRD-säännösten maailmassa. Tietojen siirtäminen rinnakkaisten järjestelmien välillä on aikaavievää ja altistaa virheille, mikä heikentää tietojen laatua ja luotettavuutta. Eri työkalujen epäyhtenäiset formaatit ja standardit haittaavat tietojen vertailua ja koostamista. Menetelmien epäyhtenäisyys heikentää viime kädessä CSRD:n tavoitteita eli avoimuutta ja aitoa edistystä kestävän kehityksen saralla. On aika luopua tehottomista menetelmistä ja käyttää ratkaisuja, jotka mukautuvat muuttuviin säännöksiin, varmistavat niiden noudattamisen sekä aidon edistyksen kohti kestävää tulevaisuutta.

Monet yritykset investoivat ESG-raportointiohjelmistoon noudattaakseen säädöksiä ja täyttääkseen sidosryhmien vaatimuksia. Todellinen menestys piilee kuitenkin ESG- ja taloustietojen integroinnissa, jonka avulla kestävän kehityksen positiivinen vaikutus arvonluontiin voidaan osoittaa. Muussa tapauksessa luottamus, maine ja markkina-arvo saattavat kärsiä. Miten yrityksesi lähestyy ESG-raportointia ja toimiiko se tehokkaasti?

insightsoftwaren ESG-raportointiratkaisu: CSRD-raportointivaatimusten kattavuus

Luovu epäyhtenäisyyksistä ja nauti saumattomasta ESG-raportoinnista insightsoftwaren kokonaisvaltaisella ESG-ratkaisulla. Sijoittajatason tietoja tarjoava ratkaisu perustuu luotettuun teknologiaan, johon kuuluu vakaita hallintatoimintoja, kirjausketjuja ja tietoturvaa. Nauti modulaarisuudesta, joka kaattaa muun muassa tiedonkeruun ja raportoinnin tarpeidesi mukaan.

Kulje kestävän kehityksen polulla luottavaisin mielin ja täytä ESG:n vaatimukset insightsoftwaren avulla. Ratkaisumme on kumppanuus vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

Tehostettua tiedonhallintaa

Tuntuuko CSRD-yhteensopivuutta varten vaadittava erilaisten ESG-tietolähteiden monimutkainen hallinta ylivoimaiselta? insightsoftwaren ESG-raportointiratkaisu voi olla tarvitsemasi oljenkorsi tehostettuun ja yksinkertaiseen tiedonhallintaan. Ratkaisumme integroi ja yhdistää saumattomasti ERP-, CRM- ja kestävyysalustojen ja jopa toimittajalaskentataulukoiden tiedot, mikä poistaa manuaalisten prosessien ja hajanaisten tallennuspaikkojen tarpeen. Kuvittele tarkkuuden, johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden varmistava luotettava, kaikenkattava ESG-tietojen lähde.

Saa mielenrauhaa vankkumattomasta validoinnista ja automatisoidusta laskennasta. Automatisoidut työnkulkumme varmistavat oikeellisuuden asiaankuuluvien standardien noudattamisessa ja poistavat manuaaliset virheet, jotka voivat suistaa ponnistelut vaatimusten noudattamiseksi raiteiltaan. insightsoftware käsittelee kaiken datan tarkasti ja tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjen kirjaamisesta sosiaalisen vastuun mittareihin. Vältyt myös ristiriitaisilta tiedoilta eri osastojen ja toimipaikkojen välillä. Kattava järjestelmämme tarjoaa selkeän kirjausketjun tietojen yhdenmukaisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi koko organisaatiossa ja toimitusketjussa. Älä anna CSRD:n tiedonhallinnan haasteiden hidastaa toimintaasi.

Luotettavaa CSRD-raportointistandardien ja -formaattien noudattamista

CSRD:n tiukkojen raportointivaatimusten täyttäminen, mukaan lukien eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) noudattaminen ja koneluettava XBRL-arkistointi, voi olla haastavaa. insightsoftwaren ESG-raportointiratkaisu tarjoaa kuitenkin kattavan ja tehokkaan lähestymistavan saumattoman vaatimusten noudattamisen ja läpinäkyvän viestinnän varmistamiseksi.

Ratkaisumme helpottaa raportointiprosessia keräten ja jäsennellen tiedot saumattomasti raportointia ja arkistointia varten. Enää et tarvitse manuaalisia tulkintoja, vaan voit olla varma, että raporttisi ovat täydellisiä ja tarkkoja. Yksinkertaista prosessia, säästä aikaa ja vähennä sisäisten tiimiesi taakkaa.

Ratkaisumme intuitiivinen käyttöliittymä helpottaa myös XBRL-arkistointia. Merkitse ja tallenna ESG-tiedot saumattomasti koneluettavaan muotoon, mikä parantaa läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sijoittajien ja sääntelyviranomaisten kannalta. Tämä poistaa manuaalisiin tunnisteisiin liittyvien virheiden riskin, mikä taas varmistaa arkistoinnin tarkkuuden ja tehokkuuden.

Vaatimusten noudattamisen lisäksi insightsoftwaren avulla pystyt viestimään kestävän kehityksen toimistasi tehokkaasti. Eri yleisöille voidaan luoda räätälöityjä korkealaatuisia raportteja eri muodoissa, kuten PDF-, HTML- ja Excel-tiedostoina. Hyödynnä XBRL-tietojasi ja luo kiinnostavia kertomuksia ja mukaansatempaisevia visuaalisia ulkoasuja, joilla voit esittää saavutuksiasi ja sitoutumistasi kestävään kehitykseen laajemmalle yleisölle.

Paranna tuotemerkin mainetta ja viestintää sidosryhmille

Monimutkaisessa CSRD-ympäristössä navigointi on erinomainen tilaisuus parantaa brändisi mainetta ja vahvistaa sidosryhmäviestintää. insightsoftwaren tehokkaan ESG-ratkaisun avulla voit kertoa yrityksesi kestävän kehityksen tarinan kiinnostavassa ja vaikuttavassa muodossa.

Esittele ESG-saavutuksesi kiehtovan kerronnan ja kuvien avulla. Ratkaisumme integroituu saumattomasti tietojen visualisointityökaluihin, joiden avulla voit luoda vaikuttavia kaavioita, taulukoita ja kuvia, erityisesti sidosryhmiä ajatellen. Esimerkiksi sijoittajat saavat päivitettyä ja selkeää tietoa kestävyystrendeistä ja työntekijöille voi tiedottaa ympäristövaikutuksista mielenkiintoisilla infografiikoilla.

Murra tietosiilot kestävän kehityksen ja taloudellisen suorituskyvyn väliltä. insightsoftware auttaa yhdistämään ESG- ja taloustiedot yhdeksi yhtenäiseksi raportiksi. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa osoittaa kestävien toimintatapojen ja arvonluonnin välisen konkreettisen yhteyden ja herättää syvää vastakaikua sijoittajissa ja muissa talousorientoituneissa sidosryhmissä. Kuvittele, että esittelet ympäristövaikutusten lisäksi ympäristöaloitteiden tuottamat kustannussäästöt. Se vahvistaa investointipotentiaaliasi.

Kerro ESG-tarinasi selkeästi ja tehokkaasti moninaiselle yleisölle. Ratkaisumme mahdollistaa räätälöityjen raporttien luomisen eri sidosryhmien tarpeisiin. Laadi tiiviitä yhteenvetoja työntekijöille, perusteellisia analyyseja sijoittajille sekä kattavia vastuullisuusraportteja sääntelyviranomaisille ja kansalaisjärjestöille. insightsoftware varmistaa, että viestisi on tarkka ja puhettelee yleisöäsi, lisäten luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

Mukaudu muuttuvaan ja monipuoliseen CSRD-/ESG-raportointiin

Kuten minkä tahansa sääntelyn alkuvaiheessa, CSRD:n raportointitavoitteet muuttuvat jatkuvasti. Dynaaminen CSRD-ympäristö vaatii jatkuvaa mukautumista uusiin tai paranneltuihin sääntelyvaatimuksiin, julkaistuihin standardeihin ja erilaisiin sidosryhmien odotuksiin.

Voit esitellä valtioiden rajat ylittävät ESG-sitoumuksesi hyödyntämällä insightsoftwaren luotettavia, useita lainkäyttöalueita kattavia ominaisuuksia. Raportoi vaikutuksista ja riskeistä eri alueilla ja markkinoilla ja vastaa maailmanlaajuisten sidosryhmiesi ainutlaatuisiin odotuksiin luottavaisin mielin. Voit koota vaivattomasti tietoja esimerkiksi Euroopan ja Aasian kestävyysaloitteita varten ja varmistaa johdonmukaisen ja avoimen raportoinnin kaikkialla, missä toimit.

Älä pelkää ESG:n viitekehysten ja standardien paljoutta: GRI, SASB, TCFD, SDG, näitä riittää! Tarjoamme kattavan ratkaisun, jonka avulla voit kartoittaa tietosi saumattomasti kunkin viitekehyksen erityisvaatimusten mukaan varmistaen yhteensopivuuden sekä tehokkaan viestinnän eri sidosryhmien kanssa. Kuvittele, että räätälöit raporttisi vastaamaan kestävyyteen keskittyvien sijoittajien etuja SASB-mittareilla tai yhdenmukaistat ilmastotietosi TCFD-suositusten kanssa, mikä osoittaa sitoutumista vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin.

Me olemme ajan hermolla puolestasi. Pidämme sinut ajan tasalla uusimmista trendeistä ja parhaista käytännöistä, mukaan lukien käytännöt liittyen kaksinkertaiseen olennaisuuteen, ilmastoriskeihin ja ihmisoikeuksiin. Pysy sääntelyn muutosten edellä automaattisilla päivityksillä, ota uudet parhaat käytännöt osaksi raportointistrategiaasi ja käsittele luottavaisin mielin ajankohtaisia aiheita, kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja toimitusketjun kestävyyttä.

Valvo ja paranna ESG-suoriutumista ja -strategiaa

Kestävä kehitys ei ole pelkkää raportointia, vaan myös jatkuvaa parantamista. insightsoftwaren ESG-raportointiratkaisu auttaa noudattamaan vaatimuksia ja lisäksi muuntamaan tiedot toimintakelpoisiksi oivalluksiksi puskien mitattavissa olevaa edistystä kohti kestävän kehityksen tavoitteitasi.

Hylkää mututuntuma ja omaksu tietoon perustuva päätöksenteko. Ratkaisumme tarjoaa tehokkaita analytiikkaominaisuuksia, joiden avulla voit seurata keskeisiä suorituskykyilmaisimia (KPI) eri ESG-luokissa. Valvo hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä aloitteita, arvioi monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevien tavoitteiden edistymistä tai toimitusketjun sosiaalisia vaikutuksia – kaikki tämä selkeiden ja toteuttamiskelpoisten oivallusten avulla.

Edistyksellinen analytiikkamme osoittaa alueet, joilla voit maksimoida vaikuttavuutesi. Sijoitukset uusiutuvan energian hankkeisiin voidaan asettaa etusijalle mahdollisten päästövähennysten perusteella. Resurssitehokkuutta koskevia aloitteita voidaan analysoida kustannussäästömahdollisuuksien tunnistamiseksi ja toimitusketjussa piileviä riskejä voidaan havaita datalähtöisiin näkemyksiin perustuen.

Edistä omistajuuden ja vastuullisuuden tunnetta organisaatiossasi demokratisoimalla ESG-tietojen käyttöä ja antamalla eri osastojen sisäisille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kestävään kehitykseen. Johtajat voivat analysoida osastojen kestävää kehitystä ja käyttää datalähtöisiä näkemyksiä strategiseen päätöksentekoon.

Yhteistyö on kestävän liiketoiminnan keskeinen osa. Alustamme helpottaa palautteen antamista ja keskustelua ESG-datasta, mikä kannustaa eri toiminnoista koostuvia tiimejä työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvittele avoimia viestintäkanavia, joissa työntekijät voivat jakaa ideoita parannuksista, johtajat voivat pyytää palautetta ehdotetuista aloitteista ja käydä merkityksellistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen painopisteistä. Hyödynnä datalähtöisiä oivalluksia, joiden avulla voit seurata, parantaa ja puolustaa organisaation kestävää kehitystä.

Mukautettu vastaamaan erityisiä ESG-tarpeita ja -asetuksia

Bulkkiratkaisut eivät riitä CSRD-yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Siksi tarjoamme ESG-ohjelmistoratkaisua, joka mukautuu saumattomasti tarpeisiisi.

Toimitpa sitten monimutkaisella rahoitusalalla tai pienteollisuuden parissa, ratkaisumme skaalautuu tarpeesi mukaan. Räätälöi tiedonkeruu ja raportointi liiketoimintasi koon ja laajuuden mukaan, jolloin saat koottua tarvittavat tiedot ilman ylimääräistä kuormitusta. Tarvitsetko perusteellisia mittareita sisältävän neljännesvuosiraportoinnin? Tai vuosiraportoinnin, joka sisältää eri lähteistä peräisin olevia tietoja? Ratkaisumme mukautuu vaivattomasti toistuvuuden, laajuuden ja halutun tarkkuustason mukaan.

Mukautus ei kuitenkaan rajoitu vain raportointirakenteisiin. Hyödynnä nykyisiä teknologiasijoituksiasi! Ratkaisumme integroituu helposti olemassa oleviin ERP-, CRM-, BI- ja muihin järjestelmiin, minimoiden tietojen siirron tarpeen ja maksimoiden tehokkuuden. Tämä lyhentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja riskejä sekä varmistaa jatkuvuuden vakiintuneiden datatyönkulkujen kanssa.

Kuvittele, että saat saumattomasti ESG-tietoja eri lähteistä, voit soveltaa automaattisesti toimialakohtaisia parhaita käytäntöjä ja luoda sidosryhmiesi tarpeisiin räätälöityjä raportteja. insightsoftware tekee CSRD-raportoinnista sujuvan, tehokkaan ja räätälöidyn kokemuksen.

CSRD-raportointia luottavaisin mielin: Valitse insightsoftware

Jatkuvasti kehittyvässä CSRD-ympäristössä navigoinnin ei tarvitse olla pelottavaa. insightsoftwaren ESG-raportointiohjelmistolla voidaan:

  • Yksinkertaista tiedonhallintaa: Poista manuaaliset prosessit ja pirstoutuneet tietolähteet automatisoidulla keräämisellä, konsolidoinnilla ja validoinnilla.
  • Vastata vaatimuksiin vaivattomasti: Varmista, että läpinäkyvyyttä ja sijoittajien luottamusta koskevat ESRS- ja XBRL-arkistointivaatimukset täyttyvät saumattomasti.
  • Laatia vaikuttavia raportteja: Mukauta raportteja moninaisille yleisöille ja esittele kestävyyden taloudellista arvoa yhdistämällä ESG- ja taloustietoja.
  • Sopeutua muutokseen: Pysy askeleen edellä joustavilla ratkaisuilla, jotka tukevat eri lainkäyttöalueita, viitekehyksiä ja parhaita käytäntöjä.
  • Mitata ja parantaa: Seuraa edistymistä, tunnista mahdollisuuksia ja edistä organisaation kestävän kehityksen kulttuuria.
  • Mukauttaa käyttökokemusta: Räätälöi ratkaisu toimialan, liiketoiminnan koon, raportointitarpeiden ja olemassa olevien järjestelmien mukaan.

Älä tyydy bulkkiratkaisuihin, vaan valitse insightsoftwaren räätälöity CSRD-ratkaisu. Tutustu tarjontaamme. Lataa ESG-raportoinnin ostajan opas tai pyydä esittelyä jo tänään.

Get a Demo

See how companies are getting live data from their ERP into Excel, and closing their books 4 days faster every month.