fbpx Skip to content

Vuosittaisen konsolidointiprosessin optimointi: Pohjoismaisen liiketoiminnan viisi keskeistä strategiaa

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 02 Blog Optimizingannualconsolidation Website

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on usein monimutkaista Pohjoismaissa toimiville yrityksille. Ratkaisevan tärkeää on varmistaa oikea-aikainen ja tarkka prosessi konsernin konsolidointiin. Se mahdollistaa viime kädessä aidosti tietoon perustuvan päätöksenteon. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan viittä keskeistä strategiaa, joiden avulla yritykset ovat virtaviivaistaneet toimintojaan ja optimoineet konsernin konsolidointimatkaansa

1. Suunnittelu ja organisointi: Menestyksekkään pohjan valaminen 

Ennakoiva viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Kutsu sidosryhmät varhaisessa vaiheessa koolle keskustelemaan haasteista ja suunnitelluista aikatauluista. Ennakoi mahdolliset ongelmat, kuten raportoinnin vaatimusten lisääntyminen tai ERP-muutokset, ja toteuta korjaavia toimenpiteitä. Laadi selkeä tytäryhtiöiden tiliraportointia koskeva aikataulu, jossa määritellään vastuut ja realistiset määräajat. Hyödynnä muutoksenhallinnan materiaaleja saumattomassa tiedonvaihdossa. Lopuksi määrittele vastuut konsolidointityökalussa uudelleen aiemman palautteen perusteella varmistaaksesi, että jatkossa kauden päättäminen on tehokasta ja nopeaa.

2. Konsernin transaktioiden hallinta Monimutkaisten tietojen selvittäminen luottavaisin mielin 

Oikea-aikainen tiedonkeruu on keskeistä. Varmista oikeudelliset ja taloudelliset tiedot nopeasti liiketoiminnan osapuolilta. Tämä mahdollistaa kirjanpitokäsittelyjen perustelemisen ja monimutkaisten konsolidointivaikutusten simuloinnin. Tee yhteistyötä lakisääteisten tilintarkastajien kanssa varhaisessa vaiheessa monimutkaisten vaihtoehtojen validoimiseksi ja viime hetken tarkistusten välttämiseksi. Valmistaudu arkaluontoisiin teknisiin aiheisiin, kuten konserniyhteisöjen päivityksiin, soveltamisalan käyttöönottopäiviin, tuloslaskennan menettelyihin ja hankintaerojen laskentaan.

3. Automaation hyödyntäminen: Tehokkuuden ja tarkkuuden hyödyntäminen 

Arvioi, hyödynnetäänkö konsolidointiohjelmasi täyttä potentiaalia. Harkitse marginaalisia optimointimahdollisuuksia, kuten yritysten välisten tilien automaattisia täsmäytyksiä ja muunnoksia sekä osinkolaskelmia. Vaikka laskentataulukoiden käyttö ei lähtökohtaisesti ole haitallista, sitä tulee rajoittaa luotettavan tiedon takaamiseksi sekä tietosiilojen ja versioin hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Keskity konsolidointityökalun toimintojen hyödyntämiseen luotettavien ja helposti saatavilla olevien tietojen saamiseksi.

Tehokas ja läpinäkyvä konsolidointi – Avainasemassa kasvavien tietovaatimusten keskellä

Lataa nyt

4. Prosessien tehostaminen ja manuaalisen työn vähentäminen: Priorisoidaan lisäarvoa tuottavia toimintoja 

Poista Excelin aiheuttamat haasteet. Vähennä riippuvuutta Excel-tiedostoista, sillä ne hidastavat prosessia ja vähentävät asiakirjojen käytettävyyttä ja luotettavuutta. Aseta tehtävät tärkeysjärjestykseen konsolidointityökalulla tehokasta tietojen jakamista ja analysointia varten. Siirrä työtehtäviä työläästä taulukkolaskennan muotoilusta ja täsmäytyksestä kohti oivaltavia analyyseja ja vastausten valmistelua ennakoituihin hallinta- ja talouskyselyihin.

5. Monimutkaisten projektien ammattimaistaminen: Menestyksen kolmikanta 

Perehdy monimutkaisiin tehtäviin, kuten konsolidoituihin pääomatapahtumiin, kassavirtojen kehitystaulukoihin, laskennallisten verojen kirjauksiin ja konserniverotodistuksiin. Analysoi rahoitusosuudet yhteisöittäin ja konsolidoinnin vaikutuksen perusteella. Ammattimaistuminen saavutetaan yhdistämällä ammattitaitoinen henkilöstö, oikeat työkalut ja optimoidut päättämismenettelyt. Hyödynnä aiempaa palautetta ja jatkuvaa koulutusta parannusten aikaansaamiseksi. 

Sijoita tänään, hyödy huomenna 

Vuosittaisen konsolidoinnin optimointi ei tapahdu yhdessä yössä. Keskeiset strategiat ennakoimalla pohjoismaiset yritykset voivat saada aikaan sujuvamman, tehokkaamman ja lopulta arvokkaamman konsolidointiprosessin. Muista, että etukäteisinvestoinnit säästävät aikaa ja resursseja sekä vähentävät stressiä kriittisen päätösvaiheen aikana. Ryhdy heti toimiin ja mahdollista yrityksellesi selkeä ja tarkka kuva sen taloudesta, joka tukee asiantuntevaa päätöksentekoa ja siivittää menestystä.

Hylkää laskentataulukot ja manuaaliset prosessit! Clausion Consolidation tehostaa tilinpäätöksen laatimista automaattisilla tietovirroilla, reaaliaikaisilla tilannekuvilla ja tehokkaalla analytiikalla. Ratkaise pohjoismaisille yrityksille tyypilliset haasteet alueellisella asiantuntemuksella, joustavalla konsolidoinnilla ja nopeammalla tilinpäätösten teolla. Tee vaatimusten noudattamisesta helpompaa sisäänrakennettujen standardien avulla ja aloita raportointi vaivattomasti valmiiden sisältöpakettien avulla. Skaalaa saumattomasti, käytä asiantuntijatukea ja hyödynnä rahoitusalan ammattilaisten toimesta ja heitä varten kehitettyä ratkaisua. Kaikki turvallisessa pilviympäristössä. Nauti älykkäämmästä ja nopeammasta tavasta konsolidoida, analysoida ja raportoida insightsoftwaren Clausion Consolidationin avulla.

Käy verkkosivuillamme saadaksesi lisätietoja insightsoftwaren johtavasta konsolidointiohjelmistosta tai varaa esittelyaika tutustuaksesi siihen itse.

24 02 Wbn Clausion101 Consolidation Website

101: Tilinpäätös tehokkaasti

Watch Now