fbpx Skip to content

Pakolliset ja vapaaehtoiset oikaisut suomalaisten kirjanpitosäännösten mukaisesti

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

24 01 Blog Clausionpostfinnish 03 Website

Rahoituskonsolidoinnin oikaisut tehdään emoyhtiön alaisuuteen konsolidoidun konsernin tilinpäätökseen. Oikaisut ovat tarpeen konsernin sisäisten liiketoimien poistamiseksi, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamiseksi ja konsernin esittämiseksi yhtenä taloudellisena yksikkönä. Jos esimerkiksi emoyhtiö myy tavaroita tytäryhtiölle, myyntituotot ja -kulut on poistettava konsernitilinpäätöksestä kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi.

Oikaisun tyyppi

Konsolidoinnissa on kahdenlaisia oikaisuja suomalaisten kirjanpitosäännösten (FAS) mukaan: pakollisia ja vapaaehtoisia oikaisuja.

Pakolliset oikaisut

FAS edellyttää pakollisia oikaisuja, ja kaikkien konsernien on sovellettava sitä johdonmukaisesti. Esimerkkejä pakollisista oikaisuista:

 • Konsernin sisäisten voittojen ja tappioiden eliminointi
 • Konsernin sisäisten saamisten ja velkojen eliminointi
 • Konsernin sisäisten osinkojen poistaminen
 • Realisoitumattomien valuuttakurssivoittojen ja -tappioiden eliminointi
 • Liikearvon ja negatiivisen liikearvon kohdistaminen
 • Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus

Vapaaehtoiset oikaisut

FAS sallii vapaaehtoiset oikaisut, mutta niitä ei vaadita. Jotkin konsernit voivat soveltaa vapaaehtoisia oikaisuja riippuen yhtiöiden arvostelukyvystä ja mieltymyksistä. Esimerkkejä vapaaehtoisista oikaisuista:

 • Aineellisen käyttöomaisuuden uudelleenarvostus
 • Kehittämiskustannusten pääomittaminen
 • Laskennallisten verojen kirjaaminen
 • Eläkkeitä ja muita työsuhteen päättymisen jälkeen maksettavia etuuksia koskevien säännösten kirjaaminen
 • Ehdollisten velkojen kirjaaminen

Oikaisujen soveltaminen

Oikaisuja voidaan käyttää konsolidoinnin aikana seuraavasti:

 1. Määritetään emoyhtiö ja konsernin muodostavat tytäryhtiöt.
 2. Määritetään kunkin tytäryhtiön konsolidointimenetelmä (täysi konsolidointi, suhteellinen konsolidointi tai pääomaosuusmenetelmä).
 3. Määritetään konsolidointipäivä ja raportointivaluutta.
 4. Laaditaan konsernin kunkin yksikön erillinen tilinpäätös.
 5. Käännetään ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset raportointivaluuttaan käyttäen asianmukaisia vaihtokursseja.
 6. Oikaistaan kunkin yksikön tilinpäätös mahdollisten tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden erojen mukaisesti.
 7. Poistetaan konsernin sisäiset tapahtumat ja saldot tekemällä pakolliset oikaisut.
 8. Tehdään valinnaiset oikaisut, jos konserni niin haluaa.
 9. Yhdistetään kunkin yksikön oikaistu tilinpäätös konsolidointimenetelmän avulla.
 10. Laaditaan konsernitilinpäätös ja liitetiedot.

Erot FAS:n ja IFRS:n välillä

FAS:n ja IFRS:n välillä on joitakin merkittäviä eroja konsernitilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta:

 • FAS mahdollistaa IFRS-standardeja enemmän vapaaehtoisia oikaisuja, kuten aineellisen käyttöomaisuuden uudelleenarvostuksen, kehittämiskustannusten pääomittamisen ja laskennallisten verojen kirjaamisen.
 • FAS ei edellytä vähemmistöosuuden esittämistä erikseen konsolidoidussa taseessa, kun taas IFRS edellyttää sitä.
 • FAS ei edellytä segmenttiraportointia, kun taas IFRS edellyttää sitä.

Tehosta pakollisia ja vapaaehtoisia oikaisuja Clausion avulla

Oikaisujen käyttäminen konsolidoinnin aikana voi olla monimutkaista ja aikaa vievää, erityisesti jos on useita tytäryhtiöitä, joilla on erilaiset kirjanpitoperiaatteet ja valuutat. Siksi konsolidointiohjelmiston, kuten insightsoftwaren tarjoama Clausion, käyttäminen voi helpottaa elämääsi. Clausion on pilvipohjainen ratkaisu, joka automatisoi ja yksinkertaistaa konsolidointiprosesseja, tehostaen sekä pakollisia että vapaaehtoisia suomalaisten kirjanpitosäännösten (FAS) mukaisia oikaisuja useilla toiminnoilla:

 • Automaattisen oikaisun säännöt: Clausion voidaan määrittää käyttämään ennalta määritettyjä oikaisusääntöjä automaattisesti. Pakollisten oikaisujen, kuten konsernin sisäisten eliminointien tai liikearvon kohdistusten, kohdalla ohjelmisto voi johdonmukaisesti suorittaa näitä sääntöjä tytäryhtiöissä.
 • Joustava mukauttaminen: Ohjelmiston avulla voit mukauttaa vapaaehtoisia oikaisuja yrityksesi valintojen ja arvioinnin perusteella. Käyttäjät voivat tarvittaessa määrittää ja ottaa käyttöön vapaaehtoisia muutoksia varmistaen samalla FAS-ohjeiden noudattamisen.
 • Konsolidointimenetelmien tuki: Clausion helpottaa erilaisten konsolidointimenetelmien (täysi konsolidointi, suhteellinen konsolidointi tai pääomaosuusmenetelmä) soveltamista kunkin tytäryhtiön erityispiirteiden perusteella tehostaen konsolidointiprosessia.
 • Usean valuutan käsittely: Ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoituksen muuntaminen raportointivaluutaksi on monimutkaista, mutta Clausion voi käsitellä usean valuutan transaktioita ja soveltaa asianmukaisia valuuttakursseja täsmälliseen konsolidointiin.
 • Käytäntöjen johdonmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus: Käyttämällä valmiiksi määriteltyjä pohjia ja sääntöjä Clausionissa, taloustiimisi voi varmistaa FAS-ohjeiden yhtenäisen soveltamisen minimoimalla virheet ja varmistamalla säännösten noudattamisen.
 • Dokumentointi- ja raportointiominaisuudet: Clausion avulla voidaan dokumentoida yksityiskohtaisesti oikaisuprosessi, helpottaa kirjausketjuja ja tuottaa kattavia raportteja, joissa esitetään sekä pakolliset että vapaaehtoiset konsolidoinnin aikana tehdyt muutokset.
 • Integraatio ja tiedonhallinta: Ohjelmisto integroituu olemassa oleviin rahoitusjärjestelmiin ja tietokantoihin, helpottaa saumatonta tiedonsiirtoa ja varmistaa, että kaikki tarvittavat taloudelliset tiedot sisällytetään täsmällisesti konsolidointiprosessiin.
 • Päivitykset ja vaatimustenmukaisuuden seuranta: Clausion-ohjelmisto pysyy ajan tasalla FAS-ohjeiden päivittyessä, auttaen tiimiäsi noudattamaan kaikkia kirjanpitosäännösten muutoksia ja varmistamaan, että oikaisut ovat yhdenmukaisia uusimpien säännösten kanssa.
 • Auditoinnin tuki ja avoimuus: Ohjelmisto lisää oikaisumenettelyn avoimuutta, minkä ansiosta tilintarkastajien on helpompi tarkastaa ja vahvistaa konsolidoitu tilinpäätös.
 • Tehokkuus ja ajansäästö: Automatisoimalla toistuvat tehtävät ja tarjoamalla keskitetyn alustan konsolidointiin, Clausion säästää aikaa ja parantaa taloustiimin ponnistelujen tehokkuutta.

Oikaisut ovat tärkeä osa konsolidointiprosessia, jonka tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva konsernin taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. FAS-järjestelmässä oikaisut voivat olla monimutkaisia ja aikaa vieviä, mutta niitä voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa käyttämällä konsolidointiohjelmistoja, kuten insightsoftwaren Clausion. Pyydä Clausionin esittelyversio nähdäksesi, miten Clausion voi auttaa oikaisujen kanssa.