fbpx Skip to content

11 vigtige KPI’er for at være en yderst effektiv HR-manager

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Blog Kpi For Hr Mangers

Efterhånden som konkurrencen om talenter vokser, står virksomheder rundt om i verden for presset om at tiltrække, ansætte og fastholde medarbejdere. For at understrege den værdi HR tilfører virksomhedens strategi, er mange af HR-afdelingerne afhængige af analyser, der støttes af KPI’er og Metrics.

Måling af HR-resultater

Det er HR-chefens ansvar at balancere behov og mål for virksomheden og arbejdsstyrke. Lige fra ansættelse af talenter til styring af resultater har HR-chefer en række mål, der skal prioriteres for at understøtte virksomhedens overordnede mål.

Her er 3 helt konkrete S.M.A.R.T-mål, som en typisk HR-manager målretter sit arbejde efter:

 1. Ansætte 20 nye medarbejdere i år for at øge virksomhedens arbejdsstyrke med 5%
 2. Skabe et engageret arbejdsmiljø og reducere medarbejderomsætningen ved at styrke faglig udvikling og gennemføre et henvisningsprogram
 3. Forbedre medarbejdernes performance og produktivitet med 10%

Når du klart har identificeret dine mål, skal du vurdere hvilke målbare værdier, du vil styre efter for at kunne bestemme, hvor du er i forhold til dine mål.

11 KPI’er og Metrics, som HR bør overvåge

I nutidens datadrevne verden er HR-chefens primære funktion skiftet fra at være administrativ og operationel til en mere strategisk og rådgivende rolle. HR-chefen anvender supporterede data og kvalificerbare målinger, som KPI’er og Metrics, der understøtter beslutninger om ansættelser og andre relaterede beslutninger vedrørende personalet.

Er du i tvivl om forskellen mellem KPI og Metrics?

Læs dette blogindlæg, som giver en dybere forståelse af det basale.

Når du måler på effektiviteten af din HR-afdeling, er det ikke alle KPI’er, der er relevante. Du kan oprette KPI’er for alt fra kompensation og kultur til beskæftigelse og performance, men du behøver ikke at måle på det hele. Ikke alene er det ekstremt tidskrævende, men det er også ineffektiv brug af din tid. Når du har valgt KPI’er, der stemmer overens med, hvad din afdeling ønsker at opnå for dette kvartal eller år, kan du tilføje dem i et dashboard og hurtigt få overblik over, hvordan I performer.

Ud fra eksemplerne i det foregående afsnit er her 3 oplagte KPI’er, som en HR-mamanger kunne bruge i et operationelt dashboard til at overvåge fremskridtene:

1. Ansætte 20 nye medarbejdere i år for at øge virksomhedens arbejdsstyrke med 5%.

 • Omkostninger pr. ansættelse: Viser mængden af ressourcer, der er investeret i erhvervelse af et talent
 • Konverteringsfrekvens af job: Hjælper med at identificere den mest hensigtsmæssige ansættelsesmetode
 • Åbne jobannoncer: Viser antallet af åbne stillinger i øjeblikket
 • Antal accepterede jobtilbud: Viser antallet af jobtilbud, der er blevet accepteret (med udgangspunkt i dit mål om 20 ansættelser)

2. Skabe et engageret arbejdsmiljø og reducere medarbejderomsætningen ved at styrke faglig udvikling og gennemføre et henvisningsprogram

 • Fraværsprocent: Viser mængden af arbejdskraft og produktivitet, der er gået tabt på grund af sygdom eller orlov
 • Personaleomsætningsgrad: Indikerer succesen ved til at bevare medarbejderne
 • Medarbejdertilfredshed: Opnået gennem en undersøgelse af hele virksomheden – en vigtig måling for forståelse af, hvad der tilbageholder talenter
 • Anbefalingsprocent: Måler sandsynligheden for, at en medarbejder anbefaler virksomheden til deres netværk

3. Forbedre medarbejdernes performance og produktivitet med 10%

 • Performance: Opnået gennem interne tilbagemeldelser
 • Medarbejderproduktivitet: Hjælper med at måle personalets effektivitet over tid
 • Gennemsnitlig tid til at nå målet: Kvantificerer, hvor effektiv dine medarbejdere er for at opfylde de mål, der er fastsat for året

En af de største udfordringer i udvikling af målsætninger og KPI’er er, at de skal være relevante og realistiske. Derfor er det vigtigt at involvere medarbejdere og ledere i større diskussioner. Når medarbejderne er engagerede og forstår, hvordan deres arbejde afspejles i virksomhedens overordnede mål, vil de være mere engagerede i brugen og optimering af analysen.

Start med at bygge dit Human Resource KPI dashboard

Når du har fastslået dine HR-mål for året samt bestemt, hvilke KPI’er og beregninger du planlægger at anvende for at følge dine fremskridt, kan du oprette dine KPI dashboards! Her vil vi gerne dele nogle gode råd om, hvordan du opretter meget effektive og nyttige dashbords til din funktion og afdeling. Vi har inkluderet 10 bedste praksis og tips om business intelligence-løsninger designet til Microsoft Dynamics for at hjælpe dig med at komme hurtigt i gang!

Sådan bygger du værdifulde KPI Dashboard

Download Now