fbpx

Köttproducent snabbar på rapporteringsprocessen med Bizview

Förbättrad finansiell rapportering och direktintegration med Microsoft Dynamics AX

Grilstad Main Image.jpg

Utmaning

Grilstad, som har sitt huvudkontor i Trondheim, Norge, är en av Norges största köttproducenter med aktiviteter i alla delar av värdekedjan. Koncernen har 400 anställda fördelade på tre fabriker i Norge och en i Sverige. Deras omsättning under 2019 var 1,8 miljarder NOK. Tidigare använde Grilstad affärssystemet Axapta som datakälla för finansiell rapportering i Excel. Att skapa rapporter var en långdragen och besvärlig process eftersom den skedde manuellt. Alla avdelningar var involverade i den finansiella rapporteringsprocessen. Men det var svårt för individuella användare att skapa standardrapporter på egen hand. Bolaget skulle implementera Microsoft Dynamics AX och behövde en lösning som hjälpte dem att generera korrekta rapporter på ett effektivt och flexibelt sätt.

Lösning

Grilstad valde att implementera Bizview, som nu används för finansiell rapportering i hela bolaget, inklusive rapportering för separata avdelningar, övergripande rapportering för hela organisationen samt operativ rapportering för fabrikerna. Grilstad kör ett kostnadsbaserat beräkningssystem för egen produktion. Dessutom hämtas data från säljordersystemet som kombineras med leveranssystemet för att skapa noggranna rapporter på daglig, veckovis och månatlig basis.
Utöver finansiella rapporter för alla delar av bolaget används Bizview för produktionskontroll och leveranskontroll. Bizview samlar in data från inköps-, lager- och produktionssystemen och konsoliderar den med finansiella data för att kunna analysera avvikelser i produktionskostnader i detalj för varje produktion och för varje varunummer.
Bizview har helt och hållet integrerats med Microsoft Dynamics AX och är nu en viktig del av bolagets övergripande finansiella ekosystem. Sedan implementeringen av Bizview, har Grilstad kunna dra nytta av snabbare värdeskapning med mindre spenderad tid på rapporter. Användare kan nu enkelt få tillgång till och dra ut de rapporter de behöver, utan att behöva förlita sig på IT-avdelningen eller externa konsulter.

”Bizview var relativt enkelt att integrera med Dynamics AX och gjorde det möjligt för oss, med lite utbildning, att generera finansiella standardrapporter på egen hand. Tiden vi lägger på att generera rapporter har minskat och alla som har behov av finansiella rapporter kan enkelt dra ut dem. Bizview är en av flera viktiga lösningar som styr den finansiella utvecklingen i bolaget och därmed bidrar till att vi får kontroll över värdeskapningen.”

Bernt Hilstad
Finansdirektör

Get a Demo & Pricing