fbpx Skip to content

Zobacz, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets jest dopasowane do każdej metody budżetowania

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Jet Budgets Fits All Budget Methodologies

Istnieje wiele sposobów na opracowanie budżetu. Podczas gdy wyniki końcowe są identyczne, drogi do ich uzyskania są zazwyczaj zupełnie różne. Każda firma na świecie ma możliwość kształtowania swojego procesu budżetowania przez wybór różnych strategii w zakresie księgowości i różnych narzędzi do budżetowania.

Jaką metodę budżetowania stosujesz?

Na podstawie rozmów z setkami klientów platformy Microsoft Dynamics określiliśmy pięć najczęściej stosowanych metod i technik budżetowania:

  1. Budżetowanie odgórne
  2. Budżetowanie oddolne
  3. Budżetowanie „od zera”
  4. Budżetowanie mieszane
  5. Brak metodyki budżetowania

Niestety, nie istnieje uniwersalne narzędzie do budżetowania dla platformy Microsoft Dynamics, które pomagałoby w realizacji każdej z powyższych metod. Jak już prawdopodobnie wiesz, najczęściej używanym narzędziem jest program Microsoft Excel. Każdy wie, jak go używać i kupuje się go wraz z licencją na inne oprogramowanie firmy Microsoft. Łatwość obsługi nie oznacza jednak, że jest to najbardziej efektywna opcja, a stosowanie niekontrolowanych arkuszy kalkulacyjnych dla całej organizacji prowadzi często do niespójnego ręcznego wprowadzania danych, braku przejrzystości oraz mnóstwa zmarnowanego czasu i wysiłku. Niektóre firmy musiały przystosować się do używania skuteczniejszego, bardziej rozbudowanego narzędzia do zarządzania wydajnością firmy (CPM), które może stwarzać dodatkowe problemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ jest przeznaczone do obsługi większych firm (i większych budżetów).

Mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć elastyczne rozwiązanie dla budżetowania, które zapewnia konieczną kontrolę, ale nie naraża na ogromne wydatki. Współpracowaliśmy z dziesiątkami właścicieli firm, dyrektorami finansowymi, kontrolerami i kierownikami działów, aby zrozumieć ich metodologie budżetowania, procesy, które realizują oraz stworzyć potrzebne im rozwiązanie. Rezultatem tych rozmów i burzy mózgów jest Jet Budgets, internetowe rozwiązanie, które umożliwia prezeprowadzenie kompleksowego budżetowania i zarządzanie z dowolnego miejsca.

W jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets działa dla każdej metody budżetowania

Podczas gdy proces budżetowania różni się w poszczególnych organizacjach, jego cel jest zawsze taki sam — ustanowienie planu, który umożliwi rozdział zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych na dany rok. Aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób rozwiązanie Jet Budgets może obsługiwać wszystkie procesy i zatwierdzenia związane z pięcioma metodami budżetowania wymienionymi powyżej, przygotowaliśmy serię materiałów video.

Każdy film trwa około 10 minut i zawiera szczegółowe informacje na temat planowania budżetowego za pomocą oprogramowania Jet Budgets i jednej metody.

Budżetowanie odgórne

Firma, w której stosuje się metodę budżetowania odgórnego, wymaga rozwiązania, które daje właścicielowi możliwość pobierania ostatecznych kwot z budżetu zespołu wykonawczego i dystrybucji tych wyników do różnych działów. W tym materiale zobaczysz, jak właściciel budżetu może łatwo przypisać użytkowników, określić przydziały środków i terminy oraz kontrolować strukturę w każdej sekcji budżetu. Po określeniu przydziału środków budżetowych w ramach metody odgórnej do użytkowników należy uzupełnienie liczb, które sumują się do określonej kwoty przeznaczonej dla ich działu. Dzięki Jet Budgets dowiesz się, jak łatwo użytkownicy mogą określić i wprowadzić konieczne kwoty w programie Excel lub przez Internet.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie oddolne

Metoda oddolna jest jednym z najbardziej znanych podejść do budżetowania, a polega na rozpoczęciu tworzenia budżetu na poziomie działu i przekształceniu go w budżet główny. Każda firma wykorzystująca tę metodę, potrzebuje narzędzia do budżetowania, które upraszcza wprowadzanie danych, umożliwia współpracę i zapewnia pełną widoczność dla użytkowników. Z tego filmu dowiesz się, jak właściciel może skonstruować szablon budżetu dopasowany do potrzeb konkretnego działu, a jego współtwórca może wprowadzać własne kwoty do budżetu przez Internet oraz w programie Excel, współpracując jednocześnie z innymi użytkownikami. Przeprowadzimy Cię również przez szybki proces przeglądu i zatwierdzania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie „od zera”

Wykorzystanie metody budżetowania „od zera” ma na celu skłonienie poszczególnych działów do oceny ich rzeczywistych przychodów i wydatków. W tym celu kierownicy działów lub grup są zobowiązani do budowania i dostosowywania budżetu w oparciu o wpływy zewnętrzne, a nie dane archiwalne. W tym filmie przedstawiamy przykład, w którym kierownik może uzasadnić rozdział przychodów z doradztwa na podstawie zaplanowanych już na dany rok urlopów. Zobaczysz również, jak łatwo jest korzystać z Excela w ramach całego procesu, jednocześnie w prosty sposób śledząc dane i współpracując wewnątrz systemu.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Budżetowanie mieszane

Firma wykorzystująca podejście mieszane potrzebuje elastycznego narzędzia do budżetowania, umożliwiającego dostosowanie każdej sekcji budżetu do różnych aspektów organizacji. W metodzie tej niezbędne są wytyczne i komunikacja i dokładnie to prezentujemy w tym materiale. Dowiesz się, w jaki sposób właściciel budżetu może wykorzystać metodę odgórną, aby wprowadzić przydział środków budżetowych związanych z celami dochodowymi oraz jak wykorzystać technikę oddolną, aby stworzyć nową sekcję budżetu dotyczącą inicjatywy szkoleniowej. Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets dostarcza każdemu użytkownikowi jasnych wskazówkek i tworzy otwartą linię komunikacji w trakcie całego procesu budżetowania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Brak metody budżetowania

Firmy, które nie mają żadnej formalnej metodologie budżetowania, potrzebują narzędzia łączącego znajome funkcje programu Excel z bardziej rozbudowaną strukturą. Choć trochę trudno to zilustrować, materiał ten przedstawia, jak oprogramowanie Jet Budgets umożliwia kontrolowanie zorganizowanego chaosu i pomaga w zarządzaniu całym procesem budżetowania. Oglądając standardowy przepływ pracy, zobaczysz, jak właściciel budżetu może płynnie przejść do systemu, aby śledzić postępy, sprawdzać wszelkie liczby i odpowiadać na komentarze i pytania.

OBEJRZYJ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Wypróbuj niezobowiązująco oprogramowanie Jet Budgets

Jak widać, oprogramowanie Jet Budgets zapewnia elastyczność, wgląd i kontrolę konieczne do zarządzania procesem budżetowania w systemie Microsoft Dynamics w bardziej wyrafinowany sposób. Stanowi przystępny cenowo krok na drodze do ulepszenia procesu budżetowania w programie Excel, a dodatkowo jest łatwe w instalacji. W praktyce może być przygotowane do działania w ciągu kliku minut.

Zobacz na własne oczy, w jaki sposób oprogramowanie Jet Budgets może współdziałać z Twoją obecną metodą budżetowania.

Zaplanuj spersonalizowany pokaz