fbpx Skip to content

22 belangrijkste vastgoed-KPI’s en -maatstaven voor de rapportage over 2021

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Best Real Estate KPIs And Metrics

Wat is een vastgoed-KPI?

Een vastgoedkernprestatie-indicator (KPI) of -maatstaf is een kwantificeerbare maatstaf die wordt gebruikt om de prestaties van een onderneming in de vastgoedsector te beoordelen. Deze prestatiemaatstaven kunnen worden gebruikt om verschillende bedrijfssegmenten te analyseren, van de prestaties van individuele makelaars tot het potentieel van vastgoedbeleggingen. Vervolgens kan deze informatie worden gebruikt om zwakke punten in je onderneming te identificeren of om betere zakelijke beslissingen te kunnen nemen.

Door wie zouden vastgoed-KPI’s gebruikt moeten worden?

Aangezien onroerend goed één van de grootste sectoren ter wereld is, is het waarschijnlijk geen verrassing dat de meeste marktpartijen vastgoed-KPI’s gebruiken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, worden deze maatstaven niet alleen gebruikt om de verkoopcijfers van onroerend goed bij te houden, die je weleens in het nieuws ziet. Ook data met betrekking tot de verhuur, het beheer en de ontwikkeling van onroerend goed worden bijgehouden. Er zijn dan ook veel marktpartijen die allemaal andere doelstellingen hebben en de vastgoedsector vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In dit artikel kijken we naar drie verschillende participanten in de vastgoedsector, op welke manier vastgoed-KPI’s hen kunnen helpen en wat de voordelen zijn van het gebruik van een KPI-dashboardvoor vastgoed. Deze partijen zijn commerciële vastgoedondernemingen, vastgoedbeheerders, vastgoedbeleggingsfondsen, vastgoedbeleggers (particulieren en bedrijven), (vastgoed)makelaars en projectontwikkelaars.

Is Samplereports Realestatedash (1)

Real Estate Dashboard

Download Now:

KPI’s voor vastgoedbeleggers

De meeste mensen denken bij vastgoed aan het kopen van een huis om in te wonen. Maar een nog groter deel van de vastgoedmarkt bestaat uit belegging in onroerend goed en de verhuur ervan aan huurders om winst te maken. We noemen een paar KPI’s voor vastgoedbeleggingen die in overweging moeten worden genomen voor en na de aankoop van een beleggingsobject:

 1. Terugverdientijd – De KPI voor terugverdientijd is een van de belangrijkste maatstaven voor vastgoedbeleggingen. Deze KPI stelt het aantal jaren vast dat nodig is, voordat de initiële investering in een vastgoedobject is terugverdiend. Dit is een van de eerste berekeningen die je zou moeten doen bij het beoordelen van potentiële vastgoedobjecten.Terugverdientijd = Initiële investeringskosten voor project / Jaarlijkse besparingen van of inkomsten uit het project
 2. Rendement op Investering (ROI) – Als je ergens in investeert, wil je natuurlijk weten wat die investering oplevert. Of misschien wil je zien wat die investering eerder zou hebben opgeleverd. Deze maatstaf voor vastgoedbeleggingen doet precies dat.ROI = (Nettowinst / Totale investering) * 100%
 3. Huurdersverloop – Deze KPI voor vastgoedbelegging is erg belangrijk als je meerdere panden bezit. Je kunt eruit aflezen hoe vaak je huurders vertrekken. Een laag verloop is wenselijk omdat dat betekent dat je pand bezet is en geld oplevert. Er kan tussen het vertrek van een huurder en de komst van een nieuwe huurder veel geld verloren gaan. Dit is een belangrijke vastgoed-KPI en kan het best op jaarbasis worden berekend.Verloop = (aantal vertrokken huurders / totaal aantal huurders) * 100%
 4. Gemiddelde huurprijs per pand – Voor welk bedrag worden je units verhuurd? Wat is dit vergeleken met vorig kwartaal? Of vorig jaar? Deze vastgoedmaatstaf bepaalt de gemiddelde maandelijkse huurprijs om veranderingen per kwartaal of jaar beter te kunnen vergelijken.Gemiddelde huurprijs per pand = Totale maandelijkse opbrengst / Totaal aantal panden
 5. Exploitatiekostenratio – Hoeveel kost het je om al je panden te beheren en te onderhouden? Is het je tijd wel waard? Deze prestatiemaatstaf voor onroerend goed kan je helpen die beslissing te nemen door de exploitatiekosten te vergelijken met de huuropbrengsten. Idealiter is deze ratio lager dan 80%.Exploitatiekostenratio = ((Totale exploitatiekosten – Afschrijvingen) / Bruto-inkomsten) * 100%
 6. Loan-to-value-ratio (LTV) – Dit is een belangrijke prestatie-indicator die vaak door kredietverstrekkers wordt gebruikt bij het bepalen van het bedrag dat zij als aanbetaling verlangen bij een hypotheekaanvraag. Als vastgoedbelegger wil je zo weinig mogelijk aanbetalen en toch de best mogelijke rente krijgen. In de meeste gevallen kan de laagste rente worden verkregen met een LTV-ratio van 80% of lager.LTV-ratio = Hypotheekbedrag / Geschatte waarde van het onroerend goed
 7. Gemiddelde hypotheekrente – Als vastgoedbelegger is het belangrijk om de gemiddelde hypotheekrente over al je onroerend goed in de gaten te houden. Dit cijfer kan worden vergeleken met de huidige hypotheekrente-index om beter te kunnen beoordelen of panden al dan niet moeten worden geherfinancierd.Gemiddelde hypotheekrente = Som van hypotheekrenten / Aantal hypotheken
 8. Vermogenswaarderatio – Deze vastgoedmaatstaf is waarschijnlijk beter bekend onder de algemene naam, de vermogensratio, die kan worden toegepast op elke vorm van investering met hefboomwerking. De vermogensratio wordt gebruikt om te bepalen welke mate van hefboomwerking een onderneming kent. Bij onroerend goed wordt hiermee de hoogte van het eigen vermogen in een pand vergeleken met de taxatiewaarde. Een verhouding van minder dan 0,5 geeft doorgaans aan dat een bedrijf een hoge mate van hefboomwerking kent.Vermogenswaarderatio = Totaal eigen vermogen onroerend goed / Totale waarde onroerend goed

Hoewel dit geen uitputtende lijst van KPI’s is waar een vastgoedbelegger naar zou moeten kijken, bevat deze lijst wel de meest fundamentele KPI’s waar je regelmatig naar zou moeten kijken. Maar het aantal KPI’s dat je volgt, gaat uiteindelijk groeien en dat vraagt om een manier ze te beheren. Dit brengt ons bij ons volgende punt – rapportageoplossingen voor vastgoed.

How to Build Real Estate KPI Dashboards

View Guide Now

KPI’s voor vastgoedmakelaars

Vastgoedmakelaars spelen een essentiële rol in de vastgoedsector. Zij maken vastgoedtransacties mogelijk en sommige treden ook op als vastgoedbeheerder voor klanten. We noemen een paar vastgoedmaatstaven aan de hand waarvan de prestaties van een vastgoedkantoor of individuele makelaar beter kunnen worden vastgesteld:

 1. Verhouding notering tot gesprek – Deze vastgoedprestatie-indicator is een maatstaf van hoe effectief je je tijd besteedt bij het verwerven van noteringen. Bij deze verhouding wordt het aantal verworven noteringen vergeleken met het aantal gevoerde potentiële noteringsgesprekken. Deze maatstaf kan helpen om makelaars te stimuleren om aan hun verkoopverhaal te werken.Verhouding notering tot gesprek = Totaal aantal verworven noteringen / Totaal aantal verkoopgesprekken
 2. Gemiddelde courtage per verkoop – Hoeveel geld verdien je met elke verkoop? De verkoop van een pand kost veel tijd en moeite. Het is daarom efficiënter om hoger geprijsde panden te verkopen wanneer je courtage een percentage is. Idealiter stijgt deze vastgoedmaatstaf met de tijd.Gemiddelde courtage per verkoop = Totale waarde courtage / Aantal verkopen
 3. Aantal geadverteerde panden per vastgoedmakelaar – De meeste vastgoedmakelaars werken op een kantoor met andere vastgoedmakelaars en ondersteunend personeel. Deze vastgoed-KPI kan vriendschappelijke concurrentie op kantoor bevorderen en geeft een indicatie van welke makelaars zich beter inspannen om nieuwe klanten te werven.
 4. Verkochte woningen per beschikbare voorraad – Deze vastgoedmaatstaf kan helpen licht te werpen op de huidige marktomstandigheden voor een specifieke regio. Deze maatstaf analyseert hoeveel woningen worden verkocht en vergelijkt dit met het aantal genoteerde woningen in de betreffende regio.Verkochte woningen per beschikbare voorraad = Totaal aantal verkochte woningen / Totaal aantal genoteerde woningen
 5. Variantie in de gemiddelde verkochte prijs op jaarbasis (YOY) – De prestatiemaatstaf voor variantie op jaarbasis is een heel gebruikelijke manier om de toestand van een regionale markt te beoordelen. Een stijgend percentage op jaarbasis wijst erop dat de vraag in een regio toeneemt, terwijl een dalend percentage op jaarbasis kan wijzen op een afnemende vraag. Variantie in de gemiddelde verkochte prijs op jaarbasis = ((Gem. prijs huidige jaar – Gem. prijs vorig jaar) / Gem. prijs vorig jaar) * 100%
 6. Aantal dagen op de markt – Deze vastgoedkernprestatie-indicator wordt gebruikt om de marktomstandigheden in de gaten te houden of panden te identificeren waarbij ruimte zou kunnen zijn voor prijsonderhandelingen. Er is vaak meer ruimte voor onderhandeling met een verkoper als het pand al lang op de markt is, omdat wanhoop mogelijk kan gaan meespelen.
 7. Omzetgroei – Iedereen wil meer omzet. Een hogere omzet gaat doorgaans gepaard met een hogere nettowinst. Als zodanig is het belangrijk om de omzetgroei per maand, per kwartaal en per jaar bij te houden om je prestaties te volgen en te vergelijken met de marktomstandigheden.
 8. Aantal gevoerde gesprekken – Je verdient geen geld met niets doen. Deze vastgoedkernprestatie-indicator meet hoe actief makelaars zoeken naar potentiële kopers en hoe actief ze leads najagen.
 9. Beoordeling door klanten – Na het sluiten van een deal denk je dat het werk erop zit, toch? Niet zo snel. Feedback van klanten is erg belangrijk en moet worden geïntegreerd in het proces van het sluiten van een deal. Feedback van klanten is om twee redenen belangrijk: ten eerste, als je klant tevreden over je was, zal hij of zij waarschijnlijk andere potentiële klanten naar je doorverwijzen. Ten tweede bestaat een verrassend groot deel van het verkoopvolume uit terugkerende klanten.

De hierboven genoemde kernprestatie-indicatoren moeten nuttig zijn bij de beoordeling van de prestaties van vastgoedmakelaars en van de marktomstandigheden. Dit sluit direct aan bij de volgende marktpartij waar we naar gaan kijken: de vastgoedbelegger.

Stroomlijn je vastgoedrapportageprocessen

Het zou overduidelijk moeten zijn dat het bijhouden van KPI’s een bewerkelijke taak kan zijn die financiële middelen kost die anders hadden kunnen worden ingezet om meer inkomsten te genereren. insightsoftware biedt een eenvoudige oplossing voor dit probleem door het gebruik van gespecialiseerde rapportagesoftware. We geven je een paar voorbeelden van op welke manier onze software kan helpen:

 • Interface met andere diensten. Geen zorgen over een dure systeemrevisie en implementatie. Onze software voor vastgoedrapportage kan worden gekoppeld aan je bestaande ERP en kan automatisch gegevens verzamelen.
 • Gegevensconsolidatie. Ons dashboard maakt al je gegevens toegankelijk vanuit één eenvoudige interface.
 • Vooraf gebouwde KPI-sjablonen. De rapportageoplossingen van insightsoftware zijn ‘out-of-the-box’ klaar voor gebruik met vooraf gebouwde KPI-sjablonen.
 • Je kunt direct rapporten genereren. Doordat al je gegevens voortdurend automatisch worden bijgewerkt en op één centrale locatie worden opgeslagen, kun je met één druk op de knop actuele rapporten genereren.

Ongeacht of je onderneming groot of klein is, je ziet al snel de voordelen van het gebruik van een vastgoedrapportageoplossing om je rapportageproces te stroomlijnen.

Personalized Real Estate Reporting Software Demo

Request Demo Now

KPI’s voor vastgoedontwikkelaars

Voor vastgoedontwikkelaars staat veel op het spel wanneer zij een project aangaan. Het is voor hen dan ook van groot belang om de marktomstandigheden en de projectkosten grondig te analyseren. Dit zijn alvast een paar KPI’s voor vastgoedontwikkelaars die kunnen helpen bij het besluitvormingsproces:

 1. Interne opbrengstvoet (Internal rate of return, IRR) – Dit is een van de klassieke maatstaven voor vastgoedontwikkelaars die elk bedrijf in aanmerking moet nemen, voordat wordt overgegaan tot het ontwikkelen van onroerend goed. Deze maatstaf wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van een project te evalueren door te berekenen welke opbrengstvoet (IRR) zou leiden tot een netto contante waarde van nul. Als deze waarde hoger is dan de benodigde opbrengstvoet van de onderneming, moet het project worden overwogen.
 2. Rentedekkingsratio – De meeste projectontwikkelaars ontwikkelen hun onroerend goed niet met geld dat zij in kas hebben; zij gaan een lening aan. Het minimum dat je moet betalen is de rente over je lening. Deze KPI voor vastgoedontwikkelaars meet specifiek of een onderneming haar uitgaven kan dekken met inkomsten vóór aftrek van rente en belastingen (EBIT). Vanwege de complexe aard van de administratie is een van de beste manieren om deze KPI te volgen het gebruik van software voor financiële KPI’s.Rentedekking = EBIT/Rentelast
 3. Percentage verkocht bij voorverkoop – Deze KPI voor projectontwikkelaars houdt het percentage bij van units in een gebouw die worden geboekt tijdens een voorverkoop versus wanneer de bouw is voltooid. Terwijl deze KPI vaak door projectontwikkelaars wordt gebruikt bij het bepalen welke markt gunstige omstandigheden biedt, kan deze KPI ook interessant zijn voor makelaars of beleggers om marktomstandigheden te meten.
 4. Groei van de vraag naar onroerend goed – Marktomstandigheden zijn belangrijk. Je zou geen projecten starten in een regio zonder vraag. Dit is een van de fundamentele KPI’s voor vastgoedontwikkelaars die belangrijk is om te overwegen voordat je een project start. Hoewel de groei van de vraag moeilijk te voorspellen is, kan deze geschat worden aan de hand van hypotheekaanvragen, demografische trends en gegevens over bouwvergunningen.
 5. Bouwkosten per vierkante meter – Wanneer potentiële kopers geïnteresseerd zijn in een pand willen zij weten wat ze moeten betalen per vierkante meter. Het is dan ook niet verrassend dat projectontwikkelaars graag de bouwkosten per vierkante meter voor hun projecten willen bijhouden. Deze maatstaf voor vastgoedontwikkelaars is nuttig bij de begroting van projecten en het bepalen van de verkoopprijs per unit. Bouwkosten per vierkante meter = Totale bouwkosten / Totale oppervlakte

Wij hopen dat je deze 22 belangrijkste vastgoed-KPI’s en -maatstaven voor rapportage nuttig hebt gevonden bij het krijgen van inzicht in wat jouw bedrijf moet analyseren. Als je meer wilt weten over vastgoedrapportageoplossingen neem dan hier contact met ons op voor een persoonlijke demo.