fbpx Skip to content

Meer dan 25 KPI’s en maatstaven voor financiële afdelingen in 2021

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Top KPIs For Finance Departments

Wat is een KPI op het niveau van de financiële afdeling en manager?

Een Key Performance Indicator (KPI) of maatstaf voor de financiële afdeling is een duidelijk gedefinieerde kwantificeerbare maatstaf die wordt gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren. Vanuit een extern perspectief vergelijken beleggers de financiële KPI’s van verschillende ondernemingen om te bepalen welke belegging de betere is. Intern gebruiken bedrijven financiële maatstaven om toekomstige investeringen te evalueren en de interne prestatie vanuit een financieel perspectief te volgen.

Het gebruik van KPI’s binnen je financiële afdeling

Financiële KPI’s zijn een zeer breed onderwerp. Er zijn echter twee veel voorkomende toepassingen van financiële KPI’s. De eerste is de financiële rapportage, waarbij je bedrijf informatie verstrekt aan de aandeelhouders. Het andere gebruik is voor interne auditing en procesverbetering.

Gezien het aantal financiële prestatie-indicatoren is een goede aanpak het rangschikken van de maatstaven. Indicatoren van hoog niveau moeten rechtstreeks aan de CFO van een onderneming worden gerapporteerd, terwijl indicatoren met een hogere resolutie door de financiële afdeling moeten worden geanalyseerd. In dit artikel zullen we enkele KPI’s voor financieel managers, KRA’s en KPI’s voor een financiële afdeling bespreken en hoe financiële rapportagesoftware dit proces kan verbeteren.

Resource How To Build Useful Kip Dashboards

How to Build Finance Department KPI Dashboards

Download Now:

KPI’s voor financieel managers en de CFO

Zoals wij hierboven vermeldden, hebben financieel managers en CFO’s KPI’s op hoog niveau nodig die gemakkelijk voor hen beschikbaar zijn, zodat zij beslissingen kunnen nemen die de richting beïnvloeden die een bedrijf in de toekomst zal nemen. Bij Insightsoftware kwamen we met wat volgens ons de belangrijkste KPI-voorbeelden voor financiële managers zijn:

 1. Quick ratio – Als CFO of financieel manager wil je snel de financiële gezondheid van je bedrijf peilen. Deze ratio doet precies dat. De quick ratio bepaalt het vermogen van een onderneming om onmiddellijk aan haar financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen.Quick ratio = (geldmiddelen + waardepapieren + vorderingen) / kortlopende schulden
 2. Current ratio – Een andere financiële maatstaf die vaak wordt gebruikt om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen is de current ratio. De current ratio is net als de quick ratio, maar in plaats van na te gaan of een bedrijf onmiddellijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt nagegaan of een bedrijf binnen een jaar aan zijn verplichtingen kan voldoen. Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva
 3. Werkkapitaal – Deze belangrijke financiële maatstaf wordt gebruikt om de hoeveelheid geld te meten die een bedrijf ter beschikking heeft, klaar om aan het werk te worden gezet. Deze ratio kan een financieel manager helpen te beslissen hoe agressief een bedrijf zou moeten zijn in het nastreven van groeimogelijkheden.Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva
 4. Omloopsnelheid crediteuren – Het is een goede gewoonte om de omloopsnelheid crediteuren bij de hand te houden. Deze financiële KPI meet de tijd die een onderneming nodig heeft om haar leveranciers te betalen en is een sterke leidende indicator voor de financiële positie van een onderneming. Als de verhouding begint te dalen, is dat een teken van mogelijke kasstroomproblemen.Omloopsnelheid crediteuren (AP) = Totaal aantal aankopen / ((Begin AP – Eind AP) / 2)
 5. Cash Conversion Cycle (CCC) – Dit is een financiële prestatie-indicator die meet hoeveel dagen een bedrijf nodig heeft om zijn goederen weer in contanten om te zetten. Daartoe analyseert de maatstaf het aantal dagen om voorraden te verkopen, vorderingen te innen en rekeningen te betalen. Idealiter zou een CFO willen dat deze waarde gelijk blijft of in de loop van de tijd daalt.CCC = Wachttijd voorraad + Debiteurentermijn – Uitstaande dagen te betalen
 6. Rendement op eigen vermogen (ROE – Return on Equity) – Voor een financieel manager of CFO zijn aandeelhouders erg belangrijk. Een van de financiële maatstaven die de aandeelhouders het belangrijkst vinden is de ROE, omdat die kan worden gebruikt om te beoordelen hoe efficiënt het eigen vermogen wordt gebruikt. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt wanneer men twee bedrijven in dezelfde industrie vergelijkt om te zien welke een betere investering is.Rendement op Eigen Vermogen = Netto inkomen / Gemiddeld eigen vermogen
 7. Totale schuld / Eigen vermogenratio – Deze financiële prestatie-indicator wordt gebruikt om de schulden van een bedrijf te meten ten opzichte van zijn eigen vermogen. Financiële managers moeten aandacht besteden aan deze maatstaf omdat hij aangeeft hoeveel schulden worden gebruikt om een bedrijf te laten groeien. Een hoge ratio kan zorgwekkend zijn omdat een economische teruggang rampzalig kan zijn.Totale schuld t.o.v. eigen vermogen = (kortetermijnschuld + langetermijnschuld) / eigen vermogen
 8. Brutowinstmarge – De brutowinstmarge is de metriek waar iedere CFO naar op zoek is. Het berekent hoeveel geld er overblijft van de opbrengst na aftrek van de kosten van verkochte goederen en drukt dit uit als een percentage van de opbrengst. Dit laat zien hoe winstgevend je producten zijn.Brutowinstmarge = (Netto-omzet – Kosten van verkochte goederen) / Netto omzet
 9. Nettowinstmarge – Deze belangrijke financiële maatstaf wordt vaak aangeduid als de bottom line. Uiteindelijk is dit het belangrijkste voor elke CFO, financieel manager of aandeelhouder: hoeveel geld het bedrijf verdient in verhouding tot de inkomsten. Idealiter is dit getal altijd positief, en hoe hoger, hoe beter.Netto winstmarge = Netto inkomen / Netto omzet
 10. Winst per aandeel (Earnings Per Share, EPS) – Dit is een van de belangrijkste financiële KPI’s als het gaat om rapportage. Bijna elke analist of nieuwsbron zal de winst per aandeel van een bedrijf aanprijzen wanneer de kwartaalresultaten worden bekendgemaakt. Als zodanig is het een cruciale financiële maatstaf waar elke CFO aandacht aan moet besteden.EPS = (Netto inkomen – Preferente dividenden) / (Uitstaande gewone aandelen aan het eind van de periode)
 11. Samengestelde gemiddelde groeisnelheid (Compound Average Growth Rate, CAGR) – Je aandeelhouders willen altijd weten hoeveel het bedrijf groeit, of het nu gaat om inkomsten, winst of marktaandeel. Deze financiële KPI berekent hoeveel een bepaald aspect van het bedrijf is gegroeid op samengestelde basis. Voor een CFO is dit een zeer belangrijk cijfer om aan de aandeelhouders te kunnen rapporteren.
 12. Operationele kasstroom – De financiële maatstaf van de operationele kasstroom is een van de meest elementaire maatstaven die door CFO’s worden gebruikt. Het meet hoeveel inkomen wordt gegenereerd uit reguliere bedrijfsactiviteiten. In een gezond bedrijf zou dit getal positief moeten zijn en kan het gebruikt worden om te helpen bepalen hoeveel CAPEX een bedrijf zich kan veroorloven.Operationele kasstroom = EBIT + Afschrijvingen – Belastingen – Verandering in werkkapitaal
 13. Operationele uitgaven – Algemeen bekend als OPEX, wordt deze financiële prestatie-indicator gebruikt om bij te houden hoeveel het een bedrijf kost om de dag-tot-dag-werkzaamheden uit te voeren. Deze uitgaven omvatten huur, inventariskosten, verzekeringen, lonen, onderzoek en ontwikkeling, enz. Dit is belangrijk voor financieel managers, want de gemakkelijkste manier om de winst te verhogen is door in de kosten te snijden.
 14. EBITDA & EBITDA-groei – Dit is misschien een beetje een mondvol, maar het staat voor inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Deze financiële maatstaf wordt gebruikt als alternatief voor het netto-inkomen, omdat het een nauwkeuriger maatstaf is voor de bedrijfsinkomsten doordat de strategische boekhouding buiten beschouwing wordt gelaten. EBITDA en EBITDA-groei worden het best bijgehouden met behulp van financiële rapportagesoftware , omdat zij zeer gegevensintensief zijn
 15. Aantal werknemers – Elke goede manager weet hoeveel werknemers hij op een bepaald moment heeft. Deze financiële kernprestatie-indicator kan ook worden gebruikt in combinatie met andere KPI’s om inzichtelijke gegevens te verkrijgen op een per werknemer basis.

Nu je deze voorbeeld-KPI’s voor financieel managers goed hebt bekeken, moeten we kijken naar de KPI’s voor de financiële afdeling. Maar voor we dat doen, zullen we eerst bekijken wat een ideale KPI is voor het financiële team.

Top 5 Excel Tips & Tricks Every Finance Manager Should Know

View Guide Now

Wat maakt een goede KPI voor de financiële afdeling?

Financieel managers en CFO’s zouden zich bezig moeten houden met KPI’s en maatstaven die een totaalbeeld geven van hoe het bedrijf presteert. Dit helpt hen beslissingen te nemen op een bedrijfsbrede basis en het is aan de financiële afdeling om deze veranderingen op microschaal door te voeren. Met dit in gedachten zullen we bespreken op wat voor soort kenmerken je moet letten bij het toewijzen van KRA’s en KPI’s aan de financiële afdeling.

 • Hoge resolutie. Deze maatstaven moeten de details van het bedrijf tot in de kleinste details bekijken. Zij moeten elk proces en elk bedrijfssegment onder de loep nemen om te zien waar zich knelpunten voordoen of om te zien waar de prestaties kunnen worden verbeterd.
 • Projectspecifiek. Telkens wanneer een bedrijf overweegt een nieuw project te starten of een investering te doen, zou de financiële afdeling alle mogelijke uitkomsten vanuit een financieel perspectief moeten analyseren en samenvatten in een mooi rapport.
 • Op efficiëntie gericht. Dit lijkt misschien een beetje een algemeen kenmerk, maar luister naar ons. Efficiëntiegerichte KPI’s moeten worden gebruikt om verschillende bedrijfssegmenten te volgen en processen te helpen ontwikkelen die de segmenten efficiënter maken.

Misschien heb je iets gemeenschappelijks geconstateerd van al deze kenmerken. Het zijn allemaal KPI’s van een laag niveau, die je bijna “hands on” zou noemen. Dat komt omdat de financiële afdeling bedoeld is om te controleren, te analyseren en te zoeken naar manieren om veranderingen door te voeren.

KPI’s voor de financiële afdeling

De financiële afdeling van een bedrijf werkt vaak onvermoeibaar op de achtergrond om ervoor te zorgen dat de financiële operaties soepel verlopen, zodat andere afdelingen zich op hun eigen doelstellingen kunnen richten. Daartoe zijn er specifieke kernprestatie-indicatoren die de financiële afdeling in het oog moet houden. Hier volgen enkele voorbeelden van die financiële kernprestatie-indicatoren:

 1. Netto contante waarde (NCW) – Deze financiële maatstaf wordt per project gebruikt om te bepalen of een onderneming winstgevend zal zijn. Om dit te doen, moet je de toekomstige kasstromen over een bepaalde periode reconstrueren als een huidige waarde. Dit is een perfect voorbeeld van een KPI voor de financiële afdeling.Netto contante waarde = Waarde van vandaag van verwachte kasstromen – Waarde van vandaag van geïnvesteerde contanten
 2. Toekomstige waarde (FV) – De financiële KPI toekomstige waarde wordt ook vaak gebruikt door financiële afdelingen bij het evalueren van de waarde van toekomstige projecten of ondernemingen. Om dit te doen, gebruikt deze financiële prestatie-indicator een verondersteld rendementspercentage om de waarde van een investering op een toekomstige datum te schatten.Toekomstige Waarde = Contante waarde * (1 + Rentevoet)Tijd
 3. Geproduceerde rapporten per financiële medewerker – Deze KPI voor de financiële afdeling kan het best gebruikt worden voor interne audits. Hoewel kwantiteit niet noodzakelijk beter is dan kwaliteit, helpt deze financiële maatstaf de prestaties van het financiële team te meten en mogelijk verbeterpunten aan te wijzen. Het gebruik van een oplossing voor financiële rapportage kan deze prestatiemeter vaak verbeteren.
 4. Foutenpercentage in financiële rapporten – Elk financieel team zou graag zien dat dit cijfer op nul staat. Dat is echter niet altijd het geval. Net als de eerder genoemde KPI is dit een ander gebied waar oplossingen voor financiële rapportage financiële afdelingen kunnen voorzien van de juiste hulpmiddelen om de klus te klaren.
 5. Terugverdientijd – Dit is een goede KPI voor het financiële team. De terugverdientijd kan het best per project worden gebruikt om te bepalen hoe lang het duurt voordat een investering zichzelf heeft terugverdiend. Dit helpt de financiële afdeling te beoordelen welke projecten het meest veelbelovend lijken.Terugverdientijd = Initiële kapitaalkosten voor project / Jaarlijkse besparingen of inkomsten van project
 6. Interne opbrengstvoet (Internal Rate of Return, IRR) – De financiële KPI IRR berekent het rendement dat nodig is voor een netto contante waarde van nul. Indien deze IRR boven het vereiste rendement van de onderneming ligt, moet de investering door het financiële team worden overwogen. Deze maatstaf kan het best worden gebruikt om meerdere investeringsmogelijkheden te vergelijken en te bepalen welke de beste is, waarbij een hogere IRR aantrekkelijker is.
 7. Rendement op investering (ROI) – Het zou veel te veel tijd kosten voor een CFO of financieel manager om de ROI van elke afzonderlijke investering van een bedrijf te bekijken. Het is dus aan de financiële afdeling om dit in de gaten te houden. Deze taak kan gemakkelijk worden geautomatiseerd met behulp van een financieel KPI-dashboard. Het veilig en gemakkelijk toegankelijk houden van deze gegevens op een dashboard helpt bij het vergelijken van investeringen uit het verleden om de prestaties van toekomstige investeringen in te schatten. Rendement op investering = (Huidige waarde van investering – Kosten van investering) / Kosten van investering
 8. Totale schuld/activa-ratio – Zoals de naam al aangeeft, meet deze financiële KPI de totale hoeveelheid schuld die een bedrijf heeft en vergelijkt deze met de activa van het bedrijf. Dit is een ratio die beter aan de lage kant kan worden gehouden. Als de ratio te hoog is, kan een onderneming moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van toekomstige leningen, omdat dit aantoont dat zij een grotere kans heeft om haar verplichtingen niet na te komen. Tegelijkertijd moeten alle bedrijven op zijn minst een beetje schulden maken om de uitbreiding te helpen financieren.Totale schuld/activa-ratio = (Kortetermijnschuld + Langetermijnschuld) / Totale activa
 9. Rentedekkingsratio – Wanneer je geld leent van iemand, is het minimumbedrag dat je moet betalen de rente. Is je bedrijf in een goede positie om dat te doen? Deze KPI-indicator voor de financiële afdeling meet het vermogen van een bedrijf om zijn rentelasten te dekken met zijn winst vóór rente en belastingen (EBIT).Rentedekkingsratio = EBIT /Rentekosten
 10. Tijd om budget en planning proces uit te voeren – Dit is een van de belangrijkste financiële KPI’s voor een financiële afdeling. Iedereen is bang voor het budget en het planningsproces. Daarom is er een financiële maatstaf om de hoeveelheid tijd te meten die het kost. Maar alleen omdat er een maatstaf is die de tijd bijhoudt, betekent dat nog niet dat je de kwaliteit ervan mag verwaarlozen.
 11. Tijd om af te sluiten – Wanneer het einde van het kwartaal nadert, lijkt er nooit genoeg tijd te zijn om af te sluiten. Iedereen is altijd in paniek e-mails aan het versturen om zeker te zijn dat alle uitgaven worden ingediend. Snel en efficiënt kunnen afsluiten is het teken van een goed functionerend bedrijf of een bedrijf dat goede software voor financiële rapportage gebruikt.

De financiële afdeling heeft een breed scala aan doelstellingen die zij moet halen, met een verscheidenheid aan KPI’s die zij gebruikt om hen te helpen deze doelstelling te bereiken. Echter, sommige van deze taken kunnen gemakkelijk worden gestroomlijnd en zelfs geautomatiseerd met behulp van hoogwaardige financiële rapportagesoftware-oplossingen.

Stroomlijn je KPI-rapportering met financiële rapportagesoftware

Bij insightsoftware, eten, slapen en ademen we financiële rapportage. Het is waar we gepassioneerd over zijn. Daarom willen wij het rapportageproces voor onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken door het gebruik van KPI-dashboards. Hier volgen enkele van de voordelen van het gebruik van een oplossing voor financiële rapportage:

 • Geautomatiseerde gegevensverzameling. Een KPI-dashboard is een zeer krachtig instrument voor gegevensverzameling. Onze software is ontworpen om goed samen te werken met je bestaande ERP, dus gegevensextractie is zo eenvoudig als een-twee-drie.
 • Gegevensconsolidatie. Aangezien je gegevens automatisch worden opgehaald en voor je worden verzameld, staan ze nu handig op één plaats. Voorbij zijn de dagen van het e-mailen van spreadsheets of het doorgeven van een USB-stick aan je buurman.
 • voorgebouwde KPI-sjablonen. Onze software is kant-en-klaar. Alle KPI’s die je maar kunt bedenken, staan klaar.
 • Rapporten genereren in een oogwenk. Wat krijg je als je vooraf gebouwde sjablonen koppelt aan automatische gegevensverzameling? Instant rapporten. Je financiële afdeling hoeft niet meer te stressen over het samenstellen van rapporten voor de CFO. Dit zal je tijd om af te sluiten aanzienlijk verminderen.

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Tool

View Guide Now

We hopen dat je het leuk vond om de belangrijkste 26 KPI’s en maatstaven voor financieel managers in 2021 door te lezen. Hiermee zou je een vrij goed inzicht moeten hebben gekregen in de wijzigingen die in je dashboard en rapportageproces moeten worden aangebracht om voorop te blijven lopen. Als je voor de eerste keer een dashboard in gebruik neemt, zijn wij daar heel enthousiast over voor je. De hoeveelheid tijd die wordt bespaard door het gebruik van financiële KPI-software doet je afvragen waarom je in het verleden alles met de hand deed.

Als je vragen hebt over welke KPI’s geschikt zijn voor een financieel manager of financiële afdeling, neem dan hier contact met ons op. Of misschien ben je op zoek naar meer voorbeelden van KPI’s voor financieel managers. Wij beschikken over een team van deskundigen op het gebied van financiële rapportage, dat graag alle vragen over KPI’s en dashboards beantwoordt.