Jet Budgets Fits All Budget Methodologies

Hoe Jet Budgets toepasbaar is op alle budgetteringsmethoden

Er zijn veel manieren om een begroting te maken. Hoewel het eindresultaat hetzelfde is, is de weg ernaartoe meestal heel anders. Wereldwijd zijn er verschillende strategieën en tools, en heeft ieder bedrijf zelf de keuze hoe het zijn budgetteringsproces vormgeeft.

Welke budgetteringsmethode gebruikt u?

Uit een inventarisatie onder honderden Microsoft Dynamics-klanten blijkt dat de volgende vijf budgetteringsmethodes het meest gangbaar zijn:

  1. Top-down budgettering
  2. Bottom-up budgettering
  3. Zero-based budgettering
  4. Hybride budgettering
  5. Geen budgetteringsmethode

Helaas is er voor Microsoft Dynamics-gebruikers geen universele tool die al deze budgetteringsmethodes ondersteunt. Zoals u waarschijnlijk al weet, is Microsoft Excel de meest gebruikte budgetteringstool. Iedereen is vertrouwd met Excel. Ondanks het gemak van Excel is het niet de meest efficiënte tool. Het gebruik van verschillende spreadsheets in de organisatie leidt vaak tot inconsistente handmatige gegevensinvoer, gebrek aan transparantie en een hoop verspilde tijd en moeite. Sommige bedrijven hebben daarom een corporate performance management (CPM) tool geimplementeerd. Voor kleine en middelgrote bedrijven zijn deze tools echter niet eenvoudig in het gebruik, omdat ze ontwikkeld zijn voor grotere ondernemingen (met grotere budgetten).

Met dit in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een flexibele budgetteringsoplossing; een betaalbare oplossing die u de gewenste controle over uw budgetten geeft. We hebben samengewerkt met tientallen ondernemers, CFO’s, controllers en afdelingsmanagers, om te doorgronden welke budgetteringsmethoden ze gebruiken, welke processen ze doorlopen en welke eisen en wensen ze hebben. Het resultaat van deze gesprekken en brainstormsessies is Jet Budgets, een web-based oplossing die het budgetteringsproces inclusief toegangsbeheer volledig ondersteunt.

Hoe Jet Budgets toepasbaar is op alle budgetteringsmethoden

Hoewel het budgetteringsproces voor iedere organisatie anders is, is het doel steeds hetzelfde: een plan maken voor de resources die nodig zijn om uw operationele en financiële doelen voor dat jaar te bereiken. Om u te laten zien hoe Jet Budgets het volledige budgetteringsproces ondersteunt bij de vijf eerder genoemde methoden, hebben we een videoserie gemaakt.
Elke video duurt ongeveer 10 minuten en laat gedetailleerd zien hoe u met iedere methode uw begroting in Jet Budgets kunt maken.

Each video is about 10 minutes long and goes into detail about how you can complete your fiscal planning in Jet Budgets using each approach.

Top-down budgettering

Een bedrijf dat de top-down budgetteringsmethode gebruikt, heeft een oplossing nodig waarmee de budgethouder de definitieve budgetbedragen van het executive team kan verzamelen en verspreiden naar de verschillende afdelingen. In deze video ziet u hoe de budgeteigenaar eenvoudig gebruikers kan toevoegen, budgettoewijzingen en deadlines kan instellen, en de opbouw van budgetten kan bewaken. Zodra de budgettoewijzingen gedaan zijn, is het de taak van de gebruikers om de cijfers in te vullen die overeenkomen met het opgegeven bedrag voor hun afdeling. U zult ontdekken dat het in Jet Budgets voor gebruikers heel eenvoudig is om te zien welke budgetdoelen ze moeten behalen en om de vereiste informatie in Excel of online vast te leggen.

BEKIJK DE DEMO

Bottom-up budgettering

De bottom-up-methode is een van de meest toegepaste methoden. Deze methode begint op afdelingsniveau en resulteert uiteindelijk in een masterbudget. Ieder bedrijf dat deze methode toepast, heeft een budgetteringstool nodig die de gegevensinvoer vereenvoudigt, samenwerking mogelijk maakt en benodigde informatie voor de gebruikers goed inzichtelijk maakt. In deze video laten we u zien hoe de budgethouder een budgettemplate voor een specifieke afdeling kan maken en hoe een medewerker zijn budgetcijfers online en in Excel kan verwerken, terwijl hij daarbij samenwerkt met andere gebruikers. Ook nemen we kort het review- en accorderingsproces met u door.

BEKIJK DE DEMO

Zero-based budgettering

Bij het gebruik van de zero-based methode wil een bedrijf zijn verschillende afdelingen ertoe aanzetten om hun inkomsten en uitgaven goed te evalueren. Afdelingsmanagers of -groepen dienen hun budget te bepalen en aan te passen op basis van externe factoren en niet op basis van historische gegevens. Aan de hand van een voorbeeld laten we u in deze video zien hoe een manager de gerapporteerde omzet kan rechtvaardigen op basis een verlofplanning voor het hele jaar. U zult zien hoe gemakkelijk u hierbij Excel kunt gebruiken en in het systeem gegevens kunt controleren en met verschillende gebruikers kunt samenwerken.

BEKIJK DE DEMO

Hybride Budgettering

Bij keuze voor de hybride budgetteringsmethode, hebben bedrijven een tool nodig waarmee ze afhankelijk van de diverse organisatiedoelen geschikte begrotingsprocessen kunnen inrichten. Deze methode vraagt om begeleiding en communicatie, en dat is precies wat we u in deze video laten zien. U ziet hoe een budgethouder de top-downmethode kan toepassen, wanneer hij budget toewijst voor omzetdoelen; en hoe hij de bottum-upmethode kan gebruiken voor het aanmaken van een nieuw budgetonderdeel voor trainingen. De video toont u hoe Jet Budgets de gebruiker hierbij goed helpt en zorgt voor heldere communicatie tijdens het volledige budgetteringsproces.

BEKIJK DE DEMO

Geen budgetteringsmethode

Bedrijven die geen gebruikmaken van een bepaalde methode, hebben een budgetteringstool nodig die de vertrouwde functies van Excel combineert met een tool met meer structuur. Hoewel het een beetje lastig is om dit te illustreren, laat deze video zien hoe u met Jet Budgets grip kunt houden op georganiseerde chaos en hoe de tool u kan ondersteunen bij het volledige budgetteringsproces. We doorlopen met u een standaard workflow, waarbij u kunt zien hoe een budgethouder eenvoudig de tool kan starten om de voortgang te zien, cijfers te controleren, en te reageren op opmerkingen of vragen.

BEKIJK DE DEMO

Probeer Jet Budgets nu

Zoals u kunt zien, biedt Jet Budgets de flexibiliteit, transparantie en controle die u nodig heeft om uw budgetteringsproces in Microsoft Dynamics te optimaliseren. Het is een betaalbare oplossing, die u eenvoudig kunt installeren. Al binnen enkele minuten kunt u aan de slag!  

Ontdek hoe Jet Budgets specifiek uw budgetteringsproces kan ondersteunen.

VRAAG EEN DEMO OP MAAT AAN