fbpx Skip to content

Voorbeelden van meer dan 35 van de belangrijkste Distributie-KPI’s en -maatstaven voor de rapportage over 2021

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Top 35 Distribution KPIs And Metrics

Wat is een distributie-KPI?

Een distributiekernprestatie-indicator (KPI) of -maatstaf is een middel waarmee een bedrijf in de distributiesector zijn prestaties en efficiëntie kan bewaken. Aan de hand van deze statistieken kunnen bedrijven succesvolle en zwakke plekken binnen de onderneming identificeren door specifieke kwantificeerbare aspecten binnen de onderneming te meten. Aan de hand van distributiemaatstaven kunnen voorraadbeheer, bezettingsgraad, wagenparkbeheer, orderpicking en verzending, en financiële gegevens worden geanalyseerd.

Hoe Distributie-KPI’s nuttig kunnen zijn voor jouw bedrijf

Distributie is het vaak vergeten broertje van productie. De meeste mensen willen KPI’s gebruiken om de productie-efficiëntie te verbeteren. Maar het zou exponentieel meer kosten om je fabriek van negentig procent efficiëntie naar vijfennegentig procent te brengen dan om een zeer inefficiënt distributieproces te verbeteren. Daarom gaat dit artikel gepaard met voorbeelden van distributie-KPI’s die betrekking hebben op operationele, efficiënte en financiële prestaties. En als bonus leggen we je ook uit hoe je het rapportageproces kunt stroomlijnen met behulp van distributierapportageoplossingen.

How to Build Useful KPI Dashboards

View Guide Now

Operationele KPI’s voor de distributiesector

Simpele dagelijkse activiteiten vormen de ruggengraat van de distributiesector. Als het met het fundament van je bedrijf niet goed zit, wordt het lastig om marktaandeel te behouden in deze sector waar zo veel concurrentie is. In dit gedeelte gaan we in op 12 maatstaven voor operationele prestaties voor de distributiesector waarmee jouw bedrijf concurrentievoordeel kan behouden:

Distribution KPI Order Lead Time 2x

 1. Doorlooptijd orders – Deze distributie-KPI is een van de fundamentele maatstaven die door bedrijven wordt gebruikt. Hiermee wordt gemeten hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen het plaatsen van een bestelling en het moment waarop de bestelling de klant bereikt. Deze informatie is van groot belang voor klanten omdat ze daarmee een planning kunnen maken.

Perfect Order Rate KPI

 1. Percentage perfecte orders – Niets in het leven is perfect. Dat mag distributiecentra er echter niet van weerhouden om perfectie na te streven. De KPI voor het percentage perfecte orders meet het aantal orders dat foutloos vanuit het distributiecentrum wordt afgeleverd. Met de komst van autonome magazijnen is deze distributiemaatstaf in de hele branche toegenomen.Percentage perfecte orders = (% orders op tijd geleverd) * (% afgeronde orders) * (% orders zonder schade) * (% orders met de juiste documentatie) * 100

Back Order Rate KPI

 1. Nabestellingspercentage – Dit is een distributiemaatstaf waarmee het aantal orders wordt gemeten voor artikelen die niet op voorraad zijn. Idealiter moet deze KPI zo laag mogelijk gehouden worden. Incidentele pieken zijn acceptabel omdat ze het gevolg zijn van situaties van onverwachte vraag. Een constant hoog percentage duidt echter op slechte prognoses en/of slecht voorraadbeheer.Nabestellingspercentage = (Niet-geleverde orders / Totaal aantal orders) * 100

Lost Sales Distribution KPI

 1. Gemiste omzet – Het komt regelmatig voor dat potentiële klanten een offerte opvragen en uiteindelijk besluiten om geen gebruik te maken van jouw distributiedienst. Dit is een distributiemaatstaf die de moeite waard is om te volgen. Het bepalen van het percentage offertes dat niet tot een opdracht leidt, kan inzicht geven in welke veranderingen je bedrijf mogelijk moet doorvoeren, zoals prijs, kwaliteit van de klantenservice en verzendtijden om er maar een paar te noemen.Gemiste omzet = (1 – (Aantal verkopen / Totaal aantal offertes)) * 100

Picking Accuracy Distribution KPI

 1. Correcte orderpicking – Net als het hierboven genoemde percentage perfecte orders, wordt deze distributie-KPI gebruikt om het aantal fouten te verminderen. Met deze kernprestatie-indicator wordt echter een specifiek proces geanalyseerd. Hiermee wordt het percentage orders gemeten dat foutloos wordt verzameld en verpakt.Correcte orderpicking = (Aantal correct verzamelde orders / Totaal aantal orders) * 100

Picking and Packing Cost Distribution KPI

 1. Verzamel- en verpakkingskosten: – Aan alles in een onderneming zijn kosten verbonden. De meeste ondernemingen kiezen voor een aanpak op hoog niveau en een breakout-component zoals arbeid, activa, vaste kosten enz. In de distributiesector zijn de verzamel- en verpakkingskosten echter variabele kosten die je kunt proberen te beheersen. Deze distributie-KPI meet hoeveel een bedrijf uitgeeft aan een orderlijn voor taken zoals verwerking, labeling en verpakking.

Distribution KPI Order Cycle Time

 1. Ordercyclustijd – De maatstaf voor de ordercyclustijd meet de tijd tussen orders. Hiermee wordt met name de gemiddelde tijd gemeten tussen het plaatsen van de ene order en de volgende. Dit klinkt misschien heel eenvoudig, maar het is sterk afhankelijk van de interne processen binnen jouw bedrijf. Een efficiënt orderverwerkingssysteem draagt bij aan een lager getal bij deze distributiemaatstaf, waardoor de efficiëntie en, op zijn beurt, de winstgevendheid beter wordt.

Distribution KPI Vendor Performance

 1. Prestaties van leveranciers – Dit lijkt misschien een wat onconventionele distributie-KPI, maar hij is erg belangrijk. Deze prestatiemaatstaf meet de prestaties van een leverancier om er zeker van te zijn dat ze geen invloed hebben op je onderneming. De meest gebruikelijke maatstaf is de levertijd van een leverancier.

Labor and Equipment Utilization Distribution KPI

 1. Inzet van arbeid en apparatuur – Dit is een productiviteits-KPI voor de distributiesector. Hiermee wordt gemeten hoe vaak je personeel en apparatuur in het magazijn/distributiecentrum worden ingezet om orders te verwerken. Een teveel aan inactieve medewerkers en ongebruikte apparatuur kan een grote financiële last zijn voor een distributiebedrijf.Gebruikspercentage = (Werkelijke output / Maximaal mogelijke output) * 100

Returns KPI

 1. Retourzendingen wegens onjuiste verzending – Dit is een distributiemaatstaf die je zo laag mogelijk wilt houden. Je zou hierbij zelfs nul procent als doel moeten hanteren. De naam geeft precies aan waar deze KPI voor staat: Deze KPI houdt het aantal retourzendingen vanwege de verzending van onjuiste artikelen bij als percentage van het totaal aantal verzonden artikelen.

Receiving Cycle Time KPI

 1. Cyclustijd binnenkomende orders – Distributieactiviteiten beginnen met binnenkomende orders. Daarom is het belangrijk om hier de efficiëntie vast te leggen. Elke inefficiëntie die voortkomt uit binnenkomende orders heeft een sneeuwbaleffect op de daaropvolgende processen. De distributiemaatstaf voor de cyclustijd van binnenkomende orders meet hoeveel tijd nodig is om een levering te verwerken.

Put Away Cycle Time KPI

 1. Cyclustijd opslag orders – Het opslagproces vindt plaats na binnenkomst van de levering. Deze productiviteits-KPI houdt de gemiddelde hoeveelheid tijd bij die nodig is om artikelen in het distributiecentrum op te slaan. Dit proces kan worden verbeterd door het magazijn opnieuw in te richten om het efficiënter te maken, door betere training van personeel of door automatisering.

In het bovenstaande gedeelte hebben we 12 voorbeelden van operationele distributie-KPI’s behandeld. Dit is echter geen uitputtende lijst. Er zijn talloze KPI-maatstaven voor distributie die worden gebruikt om de prestaties van een fulfilmentcentrum of magazijn te meten. Uiteindelijk wordt de vraag “Hoeveel KPI’s heb je nodig?”

Hoeveel distributiekernprestatie-indicatoren heeft je bedrijf nodig?

De meeste bedrijven hebben te veel KPI’s. Ze hebben KPI’s om alles te meten. Het management moet namelijk verantwoording kunnen afleggen aan aandeelhouders, en aandeelhouders willen inzicht in alles wat het bedrijf doet. Dit kan veel kosten opleveren voor een bedrijf als al deze KPI’s handmatig worden verwerkt (verzameling, verwerking en rapportage van gegevens). De komst van technologie zoals dashboardsoftware voor distributie heeft dit proces voor veel bedrijven gestroomlijnd. Het neemt echter niet weg dat deze KPI’s moeten worden beoordeeld om ze te kunnen interpreteren en op basis daarvan beslissingen te nemen.

De KPI-besluitvorming hoeft niet door één persoon te worden gedaan. Is het bijvoorbeeld logisch als de CFO van een bedrijf de distributie-KPI’s beoordeelt die betrekking hebben op voorraad en de productiviteit van magazijnpersoneel? Niet echt. Die taak zou onder de magazijnmanager moeten vallen, omdat die beter bekend is met de activiteiten in het magazijn. Daarom is het beter om KPI’s hiërarchisch op te delen en elk niveau te koppelen aan de betreffende medewerker. KPI’s op hoog niveau die betrekking hebben op de algehele bedrijfsprestaties moeten worden gerapporteerd aan leidinggevenden, terwijl KPI’s op functioneel niveau aan het middenmanagement moeten worden gerapporteerd.

Met dat in het achterhoofd kunnen we concluderen dat er niets mis is met het verzamelen van grote hoeveelheden data om een bedrijf te analyseren, zolang het de dagelijkse bedrijfsvoering niet belemmert. De onderstaande KPI’s voor efficiënte distributie zijn een perfect voorbeeld van indicatoren die een magazijnmanager moet filteren en vervolgens met een korte samenvatting moet rapporteren aan zijn of haar leidinggevende.

KPI’s voor efficiënte distributie

Deze methodiek voor efficiënte distributie is ooit ontstaan vanuit de door Toyota ontwikkelde efficiënte productie en heeft als doel de hoeveelheid “verspilling” in het distributienetwerk van een bedrijf te verminderen. Deze ”verspilling” heeft betrekking op elke activiteit die geen waarde toevoegt voor de eindklant. Als zodanig kan efficiënte distributie worden gezien als een optimalisatieprobleem, en wat is een betere manier om efficiëntie te meten dan KPI’s? We geven je een paar KPI’s voor efficiënte distributie om je op weg te helpen:

 1. Verhouding voorraadrotatie – Deze maatstaf voor efficiënte distributie meet het aantal keren dat binnen een bepaalde periode de gehele voorraad door het magazijn beweegt. Dit is een ideale maatstaf om te volgen voor magazijn-/inkoopmanagers, omdat deze ervoor zorgt dat er altijd een juiste hoeveelheid voorraad aanwezig is.Verhouding voorraadrotatie = Kosten van verkochte goederen / Gemiddelde voorraad
 2. Voorraadopslagkosten – De met de voorraad verbonden opslagkosten worden door magazijnmanagers vaak over het hoofd gezien, omdat die uit veel kleinere kostencomponenten bestaan. De totale kosten voor het verplaatsen van voorraad worden berekend door de huur, nutsvoorzieningen, salarissen, opportuniteitskosten, voorraadkosten en verzekeringen bij elkaar op te tellen.
 3. Verkoop voorraad in dagen – Deze belangrijke kernprestatie-indicator voor distributie meet het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om een voorraad volledig om te zetten in verkoop. Aan de hand daarvan kan een magazijnmanager de liquiditeit van een bepaald artikel in de voorraad bepalen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze maatstaf sterk kan variëren, afhankelijk van welk artikel wordt verkocht.Verkoop voorraad in dagen = (Gemiddelde voorraad / COGS) * 365 dagen
 4. Percentage verkooporders vervuld – Kun je met de huidige voorraad direct aan de order van een klant voldoen? Het percentage verkooporders vervuld houdt het percentage orders bij dat op basis van de huidige voorraad kan worden vervuld. Idealiter houdt je distributiedashboard zowel voorraad als orders bij, waardoor dit een eenvoudige KPI is om dagelijks te rapporteren.Percentage verkooporders vervuld = (Voorraad / Omvang order) * 100
 5. Tijdige levering – Dit is een heldere distributie-KPI. Deze houdt simpelweg het aantal leveringen dat op tijd is uitgevoerd bij als functie van het totale aantal leveringen. Hoewel deze KPI heel basaal is, geeft hij een algemeen beeld van de prestaties van het distributienetwerk. Dit is het type KPI dat het senior management graag wil zien.Aantal tijdige leveringen = (Aantal op tijd geleverde orders / Totaal aantal geleverde orders) * 100
 6. Gebruikspercentage dockdeuren – Deze distributiemaatstaf analyseert hoe efficiënt de dockdeuren worden gebruikt. Eerder hebben we het al gehad over de kosten voor het verplaatsen van voorraad. Als je distributiecentrum dockdeuren heeft die niet worden gebruikt, worden de verplaatsingskosten hoger omdat je waarschijnlijk huur betaalt voor een grotere ruimte dan nodig. Het kan ook zijn dat het gebruik in golven plaatsvindt, wat op zijn beurt kan wijzen op een behoefte aan beter wagenparkbeheer.Gebruikspercentage dockdeur = (Gebruikstijd dockdeuren / Totale beschikbare tijd voor dockdeuren) * 100
 7. Opslagproductiviteit – De naam van deze distributie-KPI is misschien een beetje misleidend. De maatstaf voor opslagproductiviteit vertegenwoordigt in feite het voorraadvolume dat per gebied is opgeslagen (hoeveel kubieke meter aan opslag per vierkante meter magazijnvastgoed). Door hogere stellingen/opslagruimte wordt de productiviteit hoger.Opslagproductiviteit = Voorraadvolume / Vloeroppervlak
 8. Ruimtegebruik – Deze belangrijke kernprestatie-indicator voor distributie houdt bij hoeveel ruimte wordt ingenomen door voorraad ten opzichte van de totale hoeveelheid beschikbare ruimte. Een lage bezetting kan erop wijzen dat het magazijn groter is dan nodig.Ruimtegebruik = (Voorraadvolume / Totaal opslagvolume) * 100
 9. Cyclustijd van binnenkomende orders – Deze distributie-KPI meet de gemiddelde tijd die nodig is om een levering aan het magazijn te verwerken.
 10. Brandstofbesparing per voertuig – Distributiewagenparken staan onder grote druk om af te stappen van gas-/dieselvoertuigen en over te gaan op elektrisch/waterstof. Dat neemt echter niet weg dat brandstofbesparing nog steeds belangrijk is. Door chauffeurs te trainen in het vermijden van gedrag zoals te hard rijden en overmatig stationair draaien, kan een bedrijf veel geld besparen op brandstofkosten, onderhoud en reparaties.Brandstofbesparing = Brandstofverbruik / Afstand
 11. Gebruik van wagenparkactiva – Deze distributie-KPI is iets dat een wagenparkbeheerder regelmatig moet controleren, vooral voordat vervangende voertuigen worden besteld of het wagenpark wordt uitgebreid. Door het gebruik van activa te verhogen, kunnen de vermogenskosten van een bedrijf aanzienlijk worden verlaagd.Gebruik van wagenparkactiva = Aantal voertuigen in gebruik / Totaal aantal beschikbare voertuigen

KPI’s voor efficiënte distributie zijn een stap verder dan de operationele KPI’s die we eerst hebben besproken. Deze voorbeelden van KPI’s voor efficiënte distributie mogen alleen worden geïmplementeerd op een gevestigde distributielijn waarbij het doel is om het maximale uit de bedrijfsactiva te halen. Voor het beheer van al deze KPI’s is echter gespecialiseerde dashboardsoftware voor distributie nodig.

Hoe kan een distributiedashboard je rapportage stroomlijnen?

Voor een distributienetwerk moeten al veel gegevens worden verzameld om de voorraad, verzending en financiën bij te houden, en dan komen er ook nog KPI’s bij. De meeste bedrijven gebruiken hiervoor gespecialiseerde ERP-software. Insightsoftware heeft echter een aantal van ’s werelds beste rapportagesoftwareproducten voor distributie gemaakt, die met bestaande ERP kan communiceren, waardoor KPI’s volgen en rapportage een peulenschil wordt. We noemen hier wat voordelen van het gebruik van onze distributierapportagesoftware:

 • Geautomatiseerde gegevensverzameling. Onze distributierapportageoplossingen werken samen met je bestaande ERP en verzamelen automatisch de gegevens die nodig zijn voor KPI-analyse en rapportage.
 • Gecentraliseerde gegevens. Ons KPI-distributiedashboard zet je gegevens op één centrale locatie, zodat je toegang hebt tot de gegevens die je nodig hebt en wanneer je ze nodig hebt. De dagen van wachten op een e-mail met de benodigde gegevens zijn voorbij.
 • Vooraf gebouwde KPI-sjablonen met ERP-interface. Eigen KPI-sjablonen maken is tijdrovend en eentonig. Onze distributiesoftwareoplossingen worden geleverd met kant-en-klare KPI-sjablonen die precies weten waar de gegevens in je bestaande ERP-oplossing te vinden zijn.
 • Rapporten binnen handbereik. Omdat al je gegevens automatisch op één plek worden verzameld, is het genereren van rapporten net zo simpel als in je vingers knippen. . . of met de muis klikken. En zelfs dat kunnen we automatiseren. Stel je eens voor: rapporten worden automatisch naar je baas gestuurd zonder dat je een vinger hoeft uit te steken.

Je moet dan wel weten wat de beste KPI’s voor operationele en efficiënte distributie zijn en welke software je nodig hebt om ze bij te houden. Het volgende wat aan de orde komt, zijn de financiële KPI’s voor de distributiesector die je moet volgen om de financiële gezondheid van je bedrijf te bewaken.

How to Compare Reporting & BI Solutions

View Guide Now

Financiële KPI’s voor de distributiesector

Hoewel het erg belangrijk is om KPI’s te hebben die de prestaties van het magazijn/distributiecentrum volgen, is het net zo belangrijk om KPI’s te hebben waarmee je de financiële gezondheid van het bedrijf kunt volgen. We noemen hier wat voorbeelden van financiële KPI’s in de distributie die door je financiële afdeling gevolgd zouden moeten worden:

 1. Omloopsnelheid van debiteuren – Deze financiële KPI voor de distributie wordt gebruikt om te bepalen hoe effectief een bedrijf haar vorderingen (geld) op klanten incasseert. Algemeen wordt aangenomen dat een hoge omloopsnelheid van debiteuren het resultaat is van een goede incassoprocedure en betrouwbare klanten. Een lage omloopsnelheid impliceert het tegenovergestelde: een slechte incassoprocedure en financieel instabiele klanten.Omloopsnelheid van debiteuren = Netto kredietomzet / Gemiddelde debiteuren
 2. Debiteurentermijn (Days Sales Outstanding, DSO) – De DSO-maatstaf is een verlengde van de hierboven vermelde omloopsnelheid van debiteuren. Deze maatstaf voor distributieadministratie berekent het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om betaling te ontvangen na een verkoop. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de ‘Cash Conversion Cycle’, waarover we later meer vertellen.DSO = Debiteuren * Aantal dagen / Totale kredietomzet
 3. Operationele kasstroom – Alle bedrijven hebben een kasstroom nodig, anders houden ze het maar kort uit. Deze maatstaf voor distributieprestaties meet de hoogte van de kasstroom die wordt gegenereerd uit normale bedrijfsactiviteiten.Operationele kasstroom = EBIT + Afschrijvingen – Belastingen – Verandering in werkkapitaal
 4. Vrije kasstroom zonder hefboomwerking (Unlevered Free Cash Flow, UFCF) of Vrije kasstroom (Free Cash Flow, FCF) – De FCF-maatstaf gaat nog een stap verder dan de Operationele kasstroommaatstaf doordat operationele kosten en investeringen worden afgetrokken. Dit kan vervolgens worden gebruikt om te controleren of een bedrijf voldoende inkomsten genereert om de rente- of dividendbetalingen te dekken.Vrije kasstroom zonder hefboomwerking = Operationele kasstroom – Kapitaalinvesteringen
 5. Werkkapitaal – Hoeveel geld houd je in je portemonnee over om uit te geven? Dat kun je beschouwen als persoonlijk werkkapitaal. Werkkapitaal is het bedrag dat je bedrijf bij de hand heeft, klaar om in te zetten wanneer dat nodig is.Werkkapitaal = Vlottende activa – Kortlopende verplichtingen
 6. Snelle verhouding – De quick ratio is een veelgebruikte financiële ratio die elk distributiebedrijf zal gebruiken om snel de financiële gezondheid in te schatten door te bepalen of het in staat is om zijn kortetermijnverplichtingen onmiddellijk te dekken.Quick ratio = (Contanten + Verhandelbare effecten + debiteuren) / Kortlopende verplichtingen
 7. Current ratio – Deze distributie-KPI is vergelijkbaar met de quick ratio, maar is iets meer toekomstgericht. Deze KPI meet weliswaar het vermogen om aan verplichtingen op korte termijn te voldoen, maar doet dat over een periode van een jaar in plaats van onmiddellijk.Current ratio = Vlottende activa / Kortlopende verplichtingen
 8. Omloopsnelheid crediteuren – Vind jij het leuk als iemand je geld schuldig is en jij erop moet wachten? Waarschijnlijk niet. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de mensen aan wie jij geld verschuldigd bent. Deze prestatiemaatstaf voor distributie meet hoe effectief een bedrijf zijn leveranciers betaalt.Omloopsnelheid crediteuren = Totaal inkoop voorraad / ((Begin vordering – Einde vordering) / 2)
 9. Tegeldemakingscyclus (Cash Conversion Cycle (CCC)) – De CCC is een financiële maatstaf die de tijd meet die een bedrijf nodig heeft om de volledige voorraad weer in contanten om te zetten. De belangrijkste componenten hiervan zijn wachttijd voorraad (Days Inventory Outstanding, DIO), debiteurentermijn (Days Sales Outstanding, DSO) en schuldendagen (Days Payables Outstanding, DPO). Dit is een distributie-KPI-maatstaf die rechtstreeks aan de CFO van het bedrijf moet worden gerapporteerd.CCC = Wachttijd voorraad + Debiteurentermijn – Schuldendagen
 10. Totale schuld/activa-ratio – Dit is een hele simpele distributie-KPI-maatstaf. Zoals de naam al aangeeft, wordt hiermee de totale schuldenlast van een bedrijf met de alle activa van het bedrijf vergeleken. Dit is een nuttige distributie-KPI voor de CFO, omdat deze KPI kan worden gebruikt als indicator voor de goedkeuring van leningen.Totale schuld/activa = (Vordering op korte termijn + Vordering op lange termijn) / Totale activa
 11. Brutowinstmarge – Deze financiële KPI is van belang voor de distributiesector. Hiermee wordt berekend hoeveel geld overblijft na aftrek van de kosten van verkochte goederen van de omzet als percentage van de omzet. Dit vormt een basislijn van winstgevendheid voor een bedrijf.Brutowinstmarge = (Netto-omzet – Kosten van verkochte goederen) / Netto-omzet
 12. Operationele winstmarge – De operationele winstmarge bouwt voort op de berekening van de brutowinstmarge. Hiermee worden zowel de kosten van verkochte goederen als de bedrijfskosten van het bedrijf afgetrokken van de inkomsten. Als daar een negatief getal uitkomt, kan dat betekenen dat de goederen niet tegen een voldoende hoge prijs worden verkocht of dat de bedrijfskosten moeten worden verlaagd.Operationele winstmarge = Bedrijfsresultaat / Netto-omzet
 13. Nettowinstmarge – Heb je de term “de bottom line” weleens gehoord? Dit verwijst eigenlijk naar het saldo onder de streep van de resultaatrekening, de nettowinst (inkomen). Deze financiële distributie-KPI vergelijkt het netto-inkomen van een bedrijf met de omzet.Nettowinstmarge = Netto-inkomen / Netto-omzet
 14. Gemiddeld jaarlijks groeipercentage (Average Annual Growth Rate, AAGR) – Je bedrijf is de afgelopen vijf jaar met 50 procent gegroeid. Dat klinkt geweldig, maar is het dat ook? Je kunt de financiële AAGR-maatstaf gebruiken om te bepalen hoe die groei eruit zou zien op jaarbasis (in dit voorbeeld 10 procent, mocht je daarin geïnteresseerd zijn).
 15. Samengesteld gemiddeld groeipercentage (Compound Average Growth Rate, CAGR) – Voortbordurend op ons laatste voorbeeld geeft een AAGR van 10 procent je misschien wel een goed gevoel. Dat is echter een lineaire maatstaf die geen rekening houdt met samenstellingen. Een nauwkeurigere manier om groei of rendement te bepalen, is door gebruik te maken van CAGR.

Fijn dat je al aardig op weg bent vertrouwd te worden met voorbeelden van de 38 belangrijkste KPI’s en maatstaven voor de rapportage over 2021. Je zou nu basiskennis moeten hebben van de verschillende soorten distributie-KPI’s die er zijn en hoe je deze efficiënt kunt rapporteren met behulp van business intelligence-software.

We weten dat KPI’s en rapportage een moeilijk onderwerp kunnen zijn om te begrijpen en dat er wat tijd overheen kan gaan om het goed te bevatten. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen. De rapportage-experts van Insightsoftware beantwoorden graag al je vragen.

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Tool

View Guide Now