fbpx Skip to content

Het juiste diagram voor uw gegevens kiezen

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Charts

Gegevens vormen de basis van effectief zakendoen. Zonder gegevens kunt u niet de inzichten verkrijgen die nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren. Uw gegevens snel kunnen lezen en analyseren, zorgt er bovendien voor dat u over de nodige informatie beschikt om te begrijpen hoe een bepaalde set of groep feiten bijdraagt aan uw algehele succes en uw beslissingen proactief stuurt. Daarom is gegevensvisualisatie van essentieel belang. Door een grafiek of diagram te maken, kunnen u en andere teamleden de vragen achter de gegevens interpreteren.

Deze downloadbare bron helpt u bij het kiezen van welk diagram het beste is voor de gegevens die u visualiseert via de beste use cases. Maak een bladwijzer van deze pagina of druk een eigen exemplaar af.

 

Vlakdiagram: Een vlakdiagram geeft grafisch kwantitatieve gegevens weer. Het is gebaseerd op het lijndiagram (zie onderstaande definitie). Het gebied tussen as en lijn wordt vaak benadrukt met kleuren, patronen en arceringen. Meestal vergelijkt een gebruiker twee of meer waarden met een vlakdiagram. Wanneer veel verschillende waarden in kaart moeten worden gebracht, is een lijndiagram doorgaans gemakkelijker te lezen. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u moet vergelijken hoe twee tot vijf verschillende waarden in de loop van de tijd veranderen, zoals een diagram voor verkoop versus kosten in de loop van de jaren.

vlakdiagram-voorbeeld

Staafdiagram: Een staafdiagram presenteert gegroepeerde gegevens binnen rechthoekige balken met lengten die evenredig zijn aan de waarden die ze vertegenwoordigen. De balken zijn horizontaal geplot. Een goede use case van dit type diagram is wanneer u vergelijkende gegevens hebt die uit 10 of meer categorieën bestaan of langere categorielabels hebben zoals een diagram Verkoop per verkoper met veel verkopers en de volledige naam van de verkoper.

 staafdiagram-voorbeeld

Bellendiagram: Bellendiagrammen lijken veel op spreidingsdiagrammen met een extra kenmerk. Net als bij een spreidingsdiagram geven twee van de kenmerken de X- en Y-locaties van de bel zelf aan. Bellendiagrammen voegen een derde kenmerk toe dat van invloed is op de grootte van de bel. Een voorbeeld hiervan is Kosten versus winst waarbij de belgrootte wordt beïnvloed door het totale verkooppercentage.

 bellendiagram-voorbeeld

Kolomdiagram: Een kolomdiagram is een grafische weergave van gegevens. Kolomdiagrammen geven verticale balken horizontaal over het diagram weer met de waardenas aan de linkerkant van het diagram. Een goede use case van dit type diagram is wanneer u vergelijkende gegevens hebt die uit 10 of minder categorieën bestaan en korte categorielabels hebben zoals een diagram Verkoop per productcategorie waarin er niet meerdere categorieën zijn en die relatief korte namen hebben.

 kolomdiagram-voorbeeld

Combinatiegrafiek: Met een combinatiegrafiek kunt u verschillende diagramtypen combineren, waaronder staafdiagrammen, kolomdiagrammen, lijndiagrammen en vlakdiagrammen. Indien nodig kunt u waarden van verschillende bereiken vergelijken, zoals Waarden versus percentages. Een goede use case van dit type diagram is wanneer u verschillende typen waarden in enigszins verschillende visuele patronen moet vergelijken zoals het in kaart brengen van Verkoop, kosten en winst% in de loop van de tijd.

 combinatiegrafiek-voorbeeld

Lijndiagram: Een lijndiagram is een standaard en veelvoorkomend type diagram dat informatie weergeeft als een reeks gegevenspunten die ‘markeringen’ worden genoemd en die zijn verbonden door rechte lijnsegmenten. Een lijndiagram wordt vaak gebruikt om een trend in gegevens over tijdsintervallen te visualiseren, waardoor de lijn vaak chronologisch wordt getekend. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u moet vergelijken hoeveel waarden veranderen zoals Voorhanden hoeveelheden per productcategorie in de loop van de tijd.

 lijndiagram-voorbeeld

Spreidingsdiagram: Dit wordt ook wel een spreidingsgrafiek of spreidingsplot genoemd. Het spreidingsdiagram is een type plot of wiskundig diagram met cartesiaanse coördinaten om waarden van twee variabelen voor een set gegevens weer te geven. Als de punten een kleurcode hebben, kunt u het aantal weergegeven variabelen tot drie verhogen. De gegevens worden weergegeven als een verzameling punten, elk met de waarde van één variabele die de positie op de horizontale as bepaalt en de waarde van de andere variabele die de positie op de verticale as bepaalt. Een goede use case van dit type diagram is wanneer u de frequentie van voorvallen of totalen in twee dimensies wilt weergeven, zoals Verkoop per staat en productcategorie.

spreidingsdiagram-voorbeeld

Cirkeldiagram: Een cirkeldiagram (of taartdiagram) is een cirkelvormige statistische afbeelding die is opgedeeld in segmenten om de numerieke verhoudingen te illustreren. In een cirkeldiagram is de booglengte van elk segment en dus de centrale hoek en het gebied, evenredig met de hoeveelheid die het vertegenwoordigt. Een cirkeldiagram kan slechts één gegevensreeks weergeven. Excel gebruikt de reeks-id als de diagramtitel (bijvoorbeeld ‘Bloemen’) en geeft de waarden voor die reeks weer als proportionele segmenten van een cirkel. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u de verdeling van een waarde over een dimensie in kaart wilt brengen, zoals Verkoop per verkoper.

 cirkeldiagram-voorbeeld

Kolomdiagram met variabele breedte: Ook bekend als een Marimekko- of Mekko-diagram, is een kolomdiagram met variabele breedte een staafdiagram waarin kolombreedten zodanig worden geschaald dat de totale breedte overeenkomt met de gewenste diagrambreedte en er geen ruimten tussen kolommen zijn. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u probeert te vergelijken hoe een waarde als percentage over een dimensie wordt verdeeld.

mekko-diagram-voorbeeld

3D-vlakdiagram: 3D-vlakdiagrammen geven de trend van waarden in de loop van de tijd of andere categorische gegevens weer en gebruiken drie assen (horizontaal, verticaal en diepte) die u kunt wijzigen. Een goede use case van dit type diagram is wanneer u vergelijkt hoe een waarde wordt gesplitst over een categorie en hoe deze trends chronologisch worden, zoals Verkoop per regio in de loop van de tijd.

3d-vlakdiagram-voorbeeld

Gestapeld vlakdiagram: Gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van de bijdrage van elke waarde in de loop van de tijd of andere categorische gegevens. Het wordt aanbevolen dat u uw gestapeld diagram als zodanig opgeeft, zodat uw gebruikers de weergegeven waarden begrijpen. Een gestapeld 3D-vlakdiagram wordt op dezelfde manier weergegeven, maar gebruikt een 3D-perspectief en maakt geen gebruik van een derde as. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u probeert weer te geven hoe verschillende onderdelen samen de totale waarde vertegenwoordigen in de loop van de tijd. 

 gestapeld-vlakdiagram-voorbeeld

Gestapeld kolomdiagram: Gestapelde kolomdiagrammen geven de relatie van het onderdeel ten opzichte van het geheel tussen categorieën weer, vergeleken met vergelijkbare gegevens als bij een gestapeld vlakdiagram. Dit type diagram vereist ten minste twee dimensionale categorieën; één voor uw gestapelde kolommen en één voor de vergelijkingscategorie. Een goede use case voor dit type diagram is wanneer u probeert weer te geven hoe verschillende onderdelen samen de totale waarde voor een specifieke categorie vertegenwoordigen.

gestapeld-kolomdiagram-voorbeeld