fbpx

De beste 18 KPI’s en maatstaven voor de flexibele CEO

insightsoftware -
juni 30, 2021

insightsoftware is the global provider of enterprise software solutions for the Office of the CFO to connect to & make sense of data in real time, driving financial intelligence across […]

05 2021 Is Blog 18 Best Kpis Metrics For The Agile Ceo Blog 1

Wat is een CEO-KPI?

Een belangrijke prestatie-indicator (Key Performance Indicator (KPI)) of -maatstaf voor een algemeen directeur (CEO) is een relatieve prestatiemaatstaf die een CEO kan gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kan de functie van CEO sterk variëren. Er is echter één ding dat ze allemaal gemeen hebben. Hij of zij is de hoogste functionaris binnen de onderneming en neemt strategische beslissingen op hoog niveau, waarmee de koers van het bedrijf wordt uitgezet. Door de financiële, operationele en personeelsmaatstaven te monitoren, kan een CEO de sterke en zwakke punten van een bedrijf identificeren en deze in zijn of haar voordeel gebruiken.

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste financiële, operationele en personeelsgerelateerde prestatie-indicatoren die een CEO in 2021 zou moeten volgen. In dit artikel wordt ook gewezen op de voordelen van het bijhouden van deze indicatoren met behulp van een dashboard om het rapportageproces te stroomlijnen.

Financiële KPI’s voor het dashboard van de CEO

Een CEO mag geen grote beslissingen nemen die de toekomst van het bedrijf zullen beïnvloeden zonder rekening te houden met de financiën. Van de dagelijkse operationele financiën tot de begroting van grote kapitaaluitgaven (Capital Expenditure (CAPEX)) zijn dit de financiële KPI’s die de CEO in de gaten zou moeten houden:

 1. Quick Ratio (zuurgraadtest): CEO’s worden vaak in een positie gebracht waarin zij snel de financiële gezondheid van de onderneming moeten controleren. Meestal gebruikt een CEO hiervoor de quick ratio. Aan de hand van deze CEO-maatstaf kan worden nagegaan of een bedrijf aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen met de vlottende activa. Dit wordt wel beschouwd als de meest conservatieve methode om de financiële gezondheid van een onderneming te controleren. Een iets flexibelere CEO-maatstaf is de Current Ratio. Je kunt hier meer lezen over financiële KPI’s.

  Quick Ratio = (Contanten + Verhandelbare Effecten + Debiteuren) / Vlottende Passiva

 2. Operationele Kasstroom (Operating Cash Flow (OCF)): Als CEO van een onderneming moet je goed op de hoogte zijn van de OCF van de onderneming. Deze CEO-maatstaf wordt gebruikt om te meten hoeveel geld een onderneming genereert uit haar lopende activiteiten. Veel CEO’s gebruiken deze prestatiemaatstaf om de prestaties van de kernactiviteiten van de onderneming te evalueren. Een groeiende OCF duidt op zakelijk succes, maar maakt ook verdere uitbreiding mogelijk. Anderzijds kan een dalende OCF erop wijzen dat een onderneming haar kernbedrijfsstrategie moet veranderen.

  OCF = EBIT + Afschrijvingen – Belastingen – Verandering in Werkkapitaal

 3. Verhouding totale Schuld/Eigen vermogen: Met deze belangrijke financiële maatstaf worden de schulden van een onderneming afgezet tegen het eigen vermogen. Deze financiële maatstaf fungeert als een controle om te zien hoeveel schuld wordt gebruikt om groei te stimuleren. Een ratio groter dan één geeft aan dat de onderneming meer schulden heeft dan het eigen vermogen kan dekken in geval van een neergang. Als zodanig kan worden geconcludeerd dat hoe hoger de verhouding, hoe hoger het risico voor de aandeelhouders.

  Totale Schuld/Eigen Vermogen = (Kortlopende Schuld + Langlopende Schuld) / Eigen Vermogen

 4. Werkkapitaal: Heeft jouw onderneming geld in de kas om groei te financieren? Je kunt dit controleren aan de hand van de CEO-maatstaf Werkkapitaal. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva van een onderneming. Deze maatstaf kan ook worden gebruikt om de liquiditeit, de operationele efficiëntie en de financiële gezondheid op korte termijn van een onderneming te meten. Een positief werkkapitaal betekent dat een onderneming een goede financiële positie en groeipotentieel heeft, terwijl een negatieve waarde kan wijzen op financiële moeilijkheden die kunnen leiden tot betalingsachterstanden of, in ernstige gevallen, faillissement.

  Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva

 5. Rendement op eigen vermogen (Return on Equity, ROE): Als CEO van een bedrijf is het één van je belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat je aandeelhouders tevreden zijn. Vaak is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. De CEO-KPI ROE kan helpen deze prestatie te volgen. Hiermee wordt de winstgevendheid van een onderneming gemeten in verhouding tot het eigen vermogen. Een vuistregel is dat investeerders een getal lager dan 10 procent moeten beschouwen als een lage opbrengstvoet. Ter vergelijking: het gemiddelde langetermijnrendement is 14 procent en geeft waarschijnlijk minder risico.

  Rendement op eigen vermogen = Netto-inkomsten / Gemiddeld eigen vermogen

 6. Omzetgroei: Als CEO rapporteer je aan de directie, waarmee je dus uiteindelijk aan de aandeelhouders van het bedrijf rapporteert. Wat zien zij graag? Groei. Omzetgroei is een van de fundamentele KPI’s die een CEO moet bijhouden. Deze KPI moet op maand-, kwartaal- en jaarbasis worden bijgehouden.
  Omzetgroei = ((Omzet Huidige Periode – Omzet Voorgaande Periode) / Omzet Voorgaande Periode) * 100%
 7. Brutowinstmarge: Deze financiële maatstaf is perfect voor een CEO-KPI-dashboard. Aan de hand hiervan kan worden berekend hoe winstgevend de producten van een onderneming zijn. Hoe dit wordt berekend, zie je in de onderstaande formule. Het is belangrijk om te onthouden dat een in de producten ingebouwde gezonde winstmarge nodig is om nettowinst te genereren.

  Brutowinstmarge = (Totale Inkomsten – Kosten van Verkochte Goederen) / Totale Inkomsten

 8. Nettowinstmarge: Het doel van elke onderneming is winst maken (tenzij je een non-profit bent, natuurlijk). De prestatiemaatstaf nettowinstmarge voor CEO’s wordt gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te meten in verhouding tot de inkomsten. Dit is misschien wel de belangrijkste financiële maatstaf op het KPI-dashboard van de CEO. Deze prestatiemaatstaf moet samen met de brutomarge en de bedrijfskosten worden gevolgd, om ervoor te zorgen dat er genoeg geldmiddelen worden gegenereerd uit de verkoop en dat de bedrijfskosten niet te veel aan de winstgevendheid knagen.

  Netto Winstmarge = (Totale inkomsten – Kosten van verkochte goederen – Bedrijfskosten – Overige kosten – Rente – Belastingen) / Totale inkomsten

Financiële KPI-software biedt ondernemingen vooraf gebouwde KPI-sjablonen voor CEO’s die ‘out-of-the-box’ klaar zijn voor gebruik. Maar elke onderneming werkt weer net een beetje anders en het gaat zeker gebeuren dat je CEO aangepaste KPI’s wil toepassen. Het opzetten van zinvolle KPI’s voor CEO’s kan lastig en tijdrovend zijn. Bij insightsoftware hebben we een lijst opgesteld van zaken waar je bij het opzetten van KPI’s rekening mee moet houden, om het proces gemakkelijker te maken.

Hoe ontwikkel je een KPI voor een KPI-dashboard voor CEO’s?

Zoals we eerder al aangaven, gebruiken CEO’s in elke branche weer andere specifieke KPI’s om regelmatig te kunnen volgen. In dit gedeelte leiden we je door het denkproces dat nodig is om een KPI aan jouw behoeften aan te passen.

 • Zorg voor een doel. Dit is het meest fundamentele aspect bij het opzetten van KPI’s. Wat wil je bereiken? Hoe kun je dat meten? Houd in gedachten dat dit doel niet subjectief mag zijn. Het moet cijfermatig te beoordelen zijn.
 • Zorg voor een totaalaanpak. Welke invloed zal deze nieuwe KPI hebben op het bedrijf? Gaat het bijhouden van deze gegevens zorgen voor synergie tussen afdelingen? Of gaat het alleen maar leiden tot meer onderlinge concurrentie? Idealiter helpt een sterke KPI de hele onderneming bij het bereiken van haar doelen.
 • Stem KPI’s af op bedrijfsprocessen. Je kunt nog zoveel KPI’s opzetten als je wilt, maar als ze niet zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen, wordt het verzamelen van gegevens lastig. Het is het best om de prestatiemaatstaven in het bestaande bedrijfskader te integreren. Daarmee verlaag je de marginale kosten van gegevensverzameling en bekort je de implementatietijd exponentieel.
 • Creëer een bedrijfscultuur. De doelen die je stelt, hebben invloed op de cultuur binnen een onderneming. Het verzamelen van gegevens en het vaststellen van doelstellingen benadrukt deze cultuur verder. Het is daarom belangrijk om een KPI op te zetten die een positieve invloed heeft op de dynamiek van de werkplek en waarmee mensen worden aangemoedigd om dingen te doen waarmee het bedrijf vooruit wordt geholpen.
 • Het verzamelen van de gegevens en het rapporteren ervan. Dit is verreweg het meest essentiële aspect van het opzetten van KPI’s. Als je alle bovenstaande stappen hebt gevolgd, is er veel tijd en moeite gestoken in het opzetten van deze nieuwe KPI voor CEO’s. Deze prestatiemaatstaf is echter alleen nuttig als je de gegevens op een zinvolle manier kunt verzamelen en interpreteren. Dit is waar een KPI-dashboard kan worden geïmplementeerd om de gegevensverzameling en -verwerking te stroomlijnen en te automatiseren.
 • Gefundeerde beslissingen nemen. Dit is het echte doel van je KPI. Kun je op basis van de prestatiemaatstaf die je hebt opgezet betere beslissingen nemen? Kun je deze koppelen aan andere maatstaven om een beter beeld te krijgen van wat er binnen de onderneming gebeurt?

Dit zou je een solide basis moeten geven voor het opzetten van je eigen op maat gemaakte KPI’s en je een idee moeten geven van hoeveel tijd en moeite het kost om een zinvolle prestatiemeting te ontwikkelen. Zoals je kunt zien, is het veel gemakkelijker om vast te houden aan beproefde en waarheidsgetrouwe prestatiemaatstaven, tenzij je er helemaal niet onderuit komt om een nieuwe maatstaf op te zetten.

5 Things Not to do When Choosing a Financial Reporting Tool

Learn More

De belangrijkste operationele KPI’s voor de CEO

Een CEO houdt zich doorgaans niet bezig met de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Dit wordt overgelaten aan de operationele afdeling en de chief operating officer. Dit betekent echter niet dat de CEO zich niet bezig hoeft te houden met hoe goed de onderneming functioneert. Je vindt hier voorbeelden van KPI’s voor CEO’s die je in 2021 op je dashboard zou moeten volgen:

 1. Doorstroom: Wanneer je grootschalige activiteiten met veel verschillende componenten uitvoert, wordt optimalisatie een stuk moeilijker. Alle productiebedrijven willen weten wat de totale output is die zij kunnen bereiken, ook wel doorstroom of throughput genoemd. Aan de hand van deze CEO-maatstaf is de directie beter in staat om bij de bemiddeling in nieuwe contracten te beoordelen of er voldoende capaciteit is en kunnen operationeel managers beter knelpunten in het productieproces opsporen. De doorstroom kan worden verhoogd door stilstandtijd van apparatuur te verkleinen, onderhoudsstrategieën te verbeteren, het aantal productiestappen te verminderen enz.

  Doorstroom = Geproduceerde units / Tijd

 2. Gebruikspercentage activa: Deze CEO-KPI kan worden toegepast op alle bedrijfsactiva, of het nu een machine, een productielijn of een voertuig is. Deze kernprestatiemaatstaf geeft het percentage van de tijd aan dat een bedrijfsactivum daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is vanuit CAPEX-overwegingen erg belangrijk. Heeft het zin om een nieuwe productielijn te openen als de bestaande lijnen maar 50 procent van de tijd worden gebruikt? Moet je je wagenpark uitbreiden? Of kan de planning ervan geoptimaliseerd worden?

  Gebruikspercentage activa = Gebruikte tijd / Totale tijd

 3. Percentage ruimtegebruik: Onroerend goed en ruimte maken een belangrijk deel uit van de bedrijfskosten van een onderneming. Een hoog percentage ruimtegebruik leidt tot evenredig lagere exploitatiekosten, en op zijn beurt tot een betere nettowinstmarge. Hoewel deze maatstaf niet bovenaan het KPI-dashboard van een CEO hoeft te staan, moet hij wel gemakkelijk toegankelijk zijn voor periodieke controles. Net als het gebruikspercentage activa, moet naar de KPI voor het percentage ruimtegebruik worden gekeken voor het maken van een grote CAPEX.

  Percentage ruimtegebruik = Bezette oppervlakte / Totale oppervlakte

 4. Rendement op reclame-uitgaven (Return on Advertising Spend, ROAS): De meeste bedrijven geven veel geld uit aan reclame. Als je in je reclamebudget investeert, wil je er toch op zijn minst voor zorgen dat die investering kosteneffectief is? Met deze CEO-KPI kun je de inkomsten ten opzichte van de reclame-uitgaven volgen, zodat je beter kunt meten hoe goed je campagnes presteren. Deze prestatiemaatstaf kan het best worden toegepast in combinatie met andere maatstaven zoals kosten per klik, conversieratio en verkeersratio.

  ROAS = Inkomsten / Reclamekosten

 5. Kosten per acquisitie: Als onderneming heb je klanten. Ben je je ervan bewust hoeveel het per klant kost om ze te werven? De CEO-maatstaf kosten per acquisitie meet de gemiddelde kosten om een klant te werven, maar geeft ook inzicht in andere aspecten van hoe goed de onderneming functioneert. Deze maatstaf kan worden ingezet om specifieke marketingcampagnes, de prestaties van verkoopvertegenwoordigers en organische groei te beoordelen.

  Kosten per acquisitie = Totaal uitgegeven bedrag / Conversies

Op dit punt zou je globaal inzicht moeten hebben in financiële CEO-KPI’s, operationele CEO-maatstaven, en hoe je KPI’s zou moeten ontwikkelen om ze aan je behoeften aan te passen. Dat gezegd hebbende, betekent dat niet dat je opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. We gaan in op de voordelen van het gebruik van rapportagesoftware en vooraf gebouwde sjablonen voor CEO-KPI’s.

Stroomlijn je rapportage met rapportagesoftware voor CEO’s

KPI’s bijhouden en beheren kan een zeer arbeidsintensieve taak zijn die het budget behoorlijk kan verslinden en de bedrijfskosten kan opvoeren. Dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met het bijhouden van KPI’s, maar misschien moet je het wel efficiënter doen. Bij insightsoftware hebben we een passie voor efficiëntie. Daarom hebben wij gespecialiseerde rapportagesoftware gemaakt, die ontworpen is voor het beheren, volgen en rapporteren van KPI’s op een geconsolideerd dashboard. We noemen hier een aantal manieren waarop onze software je rapportageproces kan stroomlijnen:

 • Interface met andere diensten. Elke onderneming is huiverig voor de invoering van nieuwe systemen, omdat dat leidt tot stilstand en overheadkosten. Met insightsoftware hoef je je daarover geen zorgen te maken. In de interface van onze softwareoplossing kan je bestaande ERP worden opgenomen en worden automatisch relevante data verzameld.
 • Consolidatie van gegevens. insightsoftware’s KPI-dashboard verzamelt al je gegevens op één centrale locatie en maakt ze toegankelijk via een gebruikersvriendelijke interface.
 • Voorgebouwde KPI-sjablonen. Zoals we al eerder hebben aangegeven, kost het ontwikkelen van KPI’s en het opzetten van een dashboard veel tijd en moeite. Onze rapportageoplossingen zijn kant-en-klaar met vooraf gebouwde sjablonen voor CEO-KPI’s.
 • Direct rapporten genereren. Wij vinden het belachelijk dat elk kwartaal een leger accountants overuren moet maken om de cijfers rond te krijgen. Waarom automatiseren we dat proces niet? Als al je gegevens op één plek worden geconsolideerd en continu worden bijgewerkt, kun je ook actuele rapporten op elk willekeurig moment genereren.

Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van een rapportagesoftwareoplossing de druk op je administratie aanzienlijk kan verlichten en ervoor kan zorgen dat de CEO over de meest actuele informatie beschikt om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen. Als je geïnteresseerd bent in een gratis demonstratie van de manier waarop wij je kunnen helpen je rapportageproces te stroomlijnen, kun je hier contact met ons opnemen.

Top 5 Excel Tips & Tricks Every Finance Manager Should Know

Download Now

Personeels-KPI’s voor de moderne CEO

Het vinden van de juiste persoon op de juiste plek kan nogal lastig zijn. Het is vaak nog moeilijker om goede medewerkers te behouden. Laten we ook het beheren van werkdruk en roosters niet vergeten. Personeel vinden is moeilijk in goede tijden, maar wij zijn er om te helpen. Je vindt hier voorbeelden van personeels-KPI’s voor CEO’s die je KPI-dashboard zou moeten volgen:

 1. Personeelsbezettingsgraad: Werken je medewerkers hard? Of zijn ze niet vooruit te branden? Deze prestatiemaatstaf voor de CEO wordt over het algemeen gebruikt door professionele dienstverleners en consultancybedrijven om na te gaan hoe factureerbaar de werkzaamheden van medewerkers zijn. Het is onvermijdelijk dat niet alle uren van medewerkers gefactureerd kunnen worden, maar idealiter zou dit percentage zo dicht mogelijk bij de 100 procent moeten liggen.

  Personeelsbezettingsgraad = Aantal factureerbare uren / Totaal aantal geregistreerde uren

 2. Verloop van goed presterende medewerkers: Het aannemen van mensen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de CEO. Dat gezegd hebbende, we weten allemaal hoe moeilijk het is om de juiste mensen aan te nemen. En wanneer je die “perfecte kandidaat” uiteindelijk hebt aangenomen, wil je natuurlijk dat hij of zij zo lang mogelijk blijft. Deze CEO-maatstaf wordt gebruikt om te meten hoe goed jouw onderneming haar toptalent kan behouden. Deze maatstaf kan ook worden gebruikt om de prestaties van nieuw geïmplementeerde programma’s voor medewerkersbehoud, zoals aandelenopties, rechtstreeks te evalueren.

  Verloop van goed presterende medewerkers = Goed presterende medewerkers die weggegaan zijn bij het bedrijf / Gemiddeld aantal goed presterende medewerkers

 3. Verhouding vrouw/man: Milieu, maatschappij en corporate governance (Environmental, Social, and corporate Governance, ESG) zouden op de radar van elke CEO moeten staan, aangezien dit de laatste paar jaar enorm in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan. Eén van de eenvoudigste manieren om de ESG van een onderneming te bekijken, is door naar het personeelsbestand te kijken. Is er een evenwichtige verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke medewerkers? Is deze verhouding in de loop der jaren veranderd? Idealiter zou de verhouding vrouw/man zo dicht mogelijk bij 1:1 moeten liggen.

  Verhouding vrouw/man = Aantal vrouwelijke medewerkers: Aantal mannelijke medewerkers

 4. Verhouding etnische diversiteit: Zoals de naam al aangeeft, wordt deze CEO-maatstaf gebruikt om de etnische diversiteit op een werkplek te meten. Zoals de meeste CEO’s al weten, ontstaat innovatie vanuit mensen met verschillende invalshoeken die samenwerken. Eén van de beste manieren om deze innovatie te bevorderen is door etnische diversiteit op de werkplek.

  Verhouding etnische diversiteit = Aantal medewerkers met een etnische minderheid / Totaal aantal medewerkers

 5. Percentage feedback van klanten: Klantrelaties zijn van het grootste belang in de zakenwereld. Je moet proberen om na elke afgeronde transactie feedback over de klantentevredenheid te krijgen. Deze informatie is om verschillende redenen belangrijk: Tevreden klanten verwijzen anderen door en keren mogelijk terug. Bovendien kan klantentevredenheid worden gekoppeld aan personeelstevredenheid. Om de waarde van een goede klantenservice het best te kunnen zien, kan deze CEO-prestatiemaatstaf het best worden gebruikt in combinatie met andere prestatiemaatstaven die bijhouden hoe vaak mensen worden doorverwezen en hoeveel klanten een tweede keer terugkomen.

Veel c-level-executives hebben de neiging te vergeten dat mensen hun grootste troef zijn en hoewel het belangrijk is om te proberen deze personeels-KPI’s te optimaliseren, moeten leidinggevenden voorzichtig zijn om deze KPI’s niet te veel alleen als afvinkvakjes te zien. Personeels-KPI’s moeten je helpen om doelen te stellen en die na te streven, maar moeten niet bepalen wie je aanneemt.

CEO zijn van een bedrijf is geen gemakkelijke taak. Jouw beslissingen hebben uiteindelijk invloed op de richting die een onderneming inslaat, zowel in positieve als in negatieve zin. Uiteindelijk zijn we allemaal maar mens; beter dan je best kun je niet doen. Met KPI’s en een dashboard kun je in ieder geval weloverwogen, op feiten gebaseerde beslissingen nemen.

We hopen dat je met plezier kennis hebt genomen van de beste CEO-KPI’s voor 2021 zijn, en hebt geleerd hoe je je eigen KPI’s kunt maken en hoe je je rapportageproces kunt stroomlijnen met een rapportagesoftwareoplossing. Als je vragen hebt of wilt spreken met een rapportage- en KPI-expert, neem dan contact met ons op.

Resource How To Build Useful Kip Dashboards

How to Build Useful KPI Dashboards

Download Now: