fbpx Skip to content

Global tjenesteleverandør i offshore- og maritim industri får raskere tilgang til informasjon og rask utarbeiding av finansielle rapporter

OSM Maritime Group har kontorer i 26 land fordelt på 16 tidssoner, 10 000 ansatte og sju valutaer.

Customer Story Osm Maritime Group Blog Dont D365 Finance And Ops

Om kunden

OSM Maritime Group er en global leverandør av tjenester, som i hovedsak er rettet mot offshore- og maritim industri. De hjelper med mannskapsledelse, skipsledelse, offshore-ledelse og New Building Management. OSM Maritime Group tilbyr tjenestene sine gjennom et av verdens største dedikerte maritime nettverk.

Løsning

«Globale selskaper i tjenesteytende næringer har et stort behov for effektive verktøy for økonomistyring og finansiell planlegging», forteller Dagfinn Andersen, CFO hos OSM. «Bizview gir oss et skalerbart system, som vi kan enkelt og fleksibelt kan tilpasse etter nye og endrende krav i bransjen. Dette vil være en viktig del av suksessen vår.»

Andersen legger til: «Bizview er svært fleksibelt, kraftig og intuitivt. Og på kostnadssiden er Bizview på et helt annet nivå enn andre aktører på markedet.»

«En av de største utfordringene våre, er å håndtere store mengder data fra ulike systemer, med ulike brukere fra ulike deler av verden», fortsetter Andersen. «Det er også veldig viktig at vi kan sørge for rask og sikker tilgang til ledelsesinformasjon på alle nivåer. Bizview gjorde det mulig for oss å desentralisere ledelsen, slik at ansvaret ble fordelt på dem som faktisk er involverte. Vi merket også at vi hadde raskere tilgang på informasjon, samt at vi bruke mindre tid på finansiell rapportering. Vi bruker vesentlig mindre tid på å tidsstyre pågående planleggingsprosesser. En annen funksjon som ble tatt godt imot, er at vi kan gi viktige kunder direkte tilgang til viktig informasjonen, slik at ting blir enklere for alle. Bizview er svært fleksibelt, modulbasert, og fungerer med alle systemer for virksomhetsstyring på markedet.»

Bedre oversikt, bedre liv

Komplekse systemer er ofte vanskelige å styre. For mange standarder, ulike databaser, ulike plasseringer og ulike forståelser av IT-prosessene, fører ofte til at selskaper ikke oppdaterer informasjonen, og/eller ikke har kontroll på deler av eller hele virksomheten. Dette kan øke kostnadene, og fører samt til feil i produksjonslinjen, eller dårligere kvalitet på tjenestene.

Implementeringen av Bizview gikk raskere enn andre systemer OSM hadde implementert. Når det kom til implementeringen, la Andersen til: «Vi snakker sant når vi sier “Tid er penger”.»

«Bizview er utviklet på en måte som gjør at selv små selskaper og organisasjoner bør ha gode sjanser til å skape et førsteklasses system med avanserte egenskaper», fortsatte han. «Prismessig er det nesten ingen andre tjenester som slår denne. Men like viktig er Bizview gode struktur og fleksibilitet, som betydelig reduserer tiden det tar å implementere løsningen. I en verden hvor tid er penger, er dette en viktig faktor som man vil se på bunnlinjen.»

«Implementeringen av Bizview går raskere enn andre systemer. Og når det kommer til implementeringen, snakker vi sant når vi sier “Tid er penger”»

Dagfinn Andersen CFO

Get a Demo & Pricing