fbpx Skip to content

Kjøttprodusent gjorde rapporteringsprosessen raskere med Bizview

Forbedret den finansielle rapporteringen gjennom direkte integrasjon med Microsoft Dynamics AX

Grilstad Main Image.jpg

Utfordring

Grilstad holder til i Trondheim, og er en av Norges største kjøttprodusenter. De opererer i alle deler av kjøttproduktenes verdikjede. Konsernet består av 400 mennesker, fordelt på tre fabrikker i Norge og Sverige. I 2019 lå driftsinntektene på 1,8 milliard NOK. Tidligere brukte Grilstad ERP-systemet Axapta som datakilde til finansiell rapportering i Excel. Når de skulle lage rapporter, måtte de gjennom en tidkrevende og kronglete manuell prosess. Alle avdelingene i virksomheten er involvert i den finansielle rapporteringsprosessen, men individuelle brukere syntes det var vanskelig å lage grunnleggende rapporter på egenhånd. Selskapet skulle implementere Microsoft Dynamics AX, og trengte en løsning for å fleksibelt hente ut raske og pålitelige rapporter.

Løsning

Grilstad valgte å implementere Bizview, som nå blir brukt for finansiell rapportering i hele virksomheten, blant annet for separat rapportering på avdelinger og samlet rapportering på hele virksomheten, samt driftsrapporter på fabrikkene. Grilstads produksjon kjører et standard, kostnadsbasert beregningssystem. De henter i tillegg data fra salgsordresystemet og leveransesystemet deres, for å kunne lage daglige, ukentlige og månedlige rapporter på leveringspresisjon.

I tillegg å bruke Bizview til helomfattende finansiell rapportering av virksomheten, blir systemet også brukt til å kontrollere produksjonen og leveringspresisjonen. Bizview samler data fra systemer for kjøpsordre, beholdning og produksjon, og konsolider dem med data fra kontoplaner, for å lage detaljerte analyserer av avvik i produksjonskostnadene for hver produksjon og hvert varenummer.

Bizview er fullt integrert med Microsoft Dynamics AX, og er nå en viktig del av det grunnleggende finansielle økosystemet i virksomheten. Siden implementeringen av Bizview har Grilstad hatt glede av raskere merverdiskapning, og redusert tidsbruk på rapportskriving. Brukerne kan enkelt få tilgang til og hente ut rapportene de trenger, uten å være avhengig av IT-avdelingen eller eksterne konsulenter.

«Bizview er relativt enkelt å integrere med Dynamics AX, og gjorde det mulig for oss å lage grunnleggende finansielle rapporter med egen opplæring. Tiden vi brukte på å lage rapporter er redusert, og alle som trenger finansielle rapporter kan hente dem ut enkelt. Bizview er én av mange viktige løsninger som styrer virksomhetens økonomiske utvikling, og bidrar derfor til at vi har større kontroll på merverdiskapelsen.»

Bernt Hilstad Finansdirektør

Get a Demo & Pricing