fbpx Skip to content

Telia Cygate: Luotettavuutta ja tehokkuutta ennustamiseen

Cs Telia Img

Telia Cygate on osa Telia Company konsernia. Telia Cygate tarjoaa kaikki yrityksen ICT-palvelut saman portaalin, integroitavien rajapintojen ja yhden hallintamallin kautta. Yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 117 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä.

Telia Cygate teki aiemmin talouden ennustamista, toteumien seurantaa ja raportointia Excel-pohjaisesti. Yritys totesi pian, että pelkkä Excel alkoi olla riskialtis kasvaneen yrityksen tarpeisiin. Tarve järjestelmälle, joka tuo varmuutta raportointiin oli ilmeinen. ”Meille oli tärkeää, että pystymme jatkossa siirtämään tekemisen painopistettä lukujen analysointiin”, Telia Cygaten CFO Eva Tynjälä kertoo.

Tarkat ennusteet kertovat miten palvelut ja tulos kehittyvät

”Telia Cygaten ennusteprosessi perustuu konsernitasolla määriteltyyn raportointitasoon sekä aikatauluun lukusuunnitelmasta. Yhtiötasolla järjestelmä mahdollistaa tiiviimmän ja tarkemman tason ennustamiseen. ”Voimme halutessamme päättää, että teemme rullaavaa ennustamista vaikka joka kuukausi”, Tynjälä kertoo.

Telia Cygatella talous tekee ennusteet yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Talousosaston tehtävänä on myös varmistaa, että oikeat ihmiset liiketoiminnassa tekevät oikeat asiat oikeaan aikaan, jotta talouden luvut ja ennusteet saadaan eteenpäin konserniin oikea-aikaisesti. Järjestelmän jalkauttaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kaikki tarvittavat henkilöt saadaan sitoutettua ennusteprosessiin ja ymmärtämään oman roolinsa ja vastuunsa prosessiin liittyen.

”Määrittelyyn kannattaa panostaa”

”Yrityksille, jotka miettivät parhaillaan ennustejärjestelmän hankintaa, haluaisin korostaa määrittelyn ja alkuvaiheen speksauksen tärkeyttä. Tähän kannattaa käyttää aikaa ja tehdä työ tarkasti, vaikka saattaisikin tuntua siltä, ettei projekti etene niin nopeasti kuin toivotaan”, Eva Tynjälä sanoo. ”Meillä alkaa nyt olemaan peruspalikat kasassa ja järjestelmä on tuotantokäytössä. Kun ennusteprosessi saadaan tulevien viikkojen aikana entistä paremmin jalkautettua organisaatioon, myös hyödyt esimerkiksi ajankäytön säästön suhteen realisoituvat. Talous voi alkaa keskittymään entistä enemmän lukujen analysointiin ja liiketoiminnan tukemiseen”, Tynjälä päättää.

3 tärkeintä syytä miksi Telia Cygate käyttää Clausionin ratkaisuja:

  • Tehokkuutta kasvaneen yrityksen ennusteprosessiin, jossa ennusteita voidaan tehdä joustavasti, vaikka joka kuukausi.
  • Ajankäytön järkevöittäminen: manuaalityötä poistuu. Kaavavirheiden etsimisestä analysointiin.
  • Määrämuotoinen prosessi ennustamisesta, jota järjestelmä tukee.

Projekti ja taloussuunnittelun käyttöönotto on mennyt hyvin. Clausion on sitoutunut kiitettävästi ja olen pitänyt Clausionin tavasta viedä projektia eteenpäin. Tekemisen tahti ja ammattimaisuus on ollut erinomaista.

Eva Tynjälä CFO

PYYDÄ DEMO