fbpx Skip to content

Top 22 ejendoms-KPI’er og målinger for 2021-rapportering

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

Best Real Estate KPIs And Metrics

Hvad er en ejendoms-KPI?

En ejendoms-nøgleresultatindikator (KPI) eller måling er et kvantificerbart mål, der bruges til at vurdere en virksomheds præstation i ejendomsbranchen. Disse resultatmålinger kan bruges til at analysere flere forskellige forretningssegmenter fra individuelle ejendomsmæglers præstationer til potentiale for investeringsejendomme. Disse oplysninger kan også bruges til at identificere svagheder i din virksomhed eller hjælpe med at træffe bedre forretningsbeslutninger.

Hvem bør bruge KPI’er for fast ejendom?

Fast ejendom er en af de største industrier i verden, og det bør ikke komme som nogen overraskelse, at de fleste markedsdeltagere bruger ejendoms-KPI’er. I modsætning til hvad mange tror, bruges disse målinger ikke kun til at spore de ejendomssalgsdata, som du ser i nyhederne. De sporer også data, der vedrører leasing, administration og udvikling af ejendomme. På den måde er der mange markedsdeltagere, som har forskellige mål og tilgår ejendomsbranchen fra forskellige perspektiver. I dette opslag vil vi se på tre forskellige deltagere i ejendomsbranchen, hvordan ejendoms-KPI’er kan hjælpe dem, og fordelene ved at bruge et ejendoms-KPI-dashboard. Disse parter er kommercielle ejendomsmæglerfirmaer, ejendomsadministrationsfirmaer, REIT’er (investeringsselskaber med interesser i fast ejendom), ejendomsinvestorer (personlige og selskaber), ejendomsmæglere/mæglere og udviklere.

Is Samplereports Realestatedash (1)

Real Estate Dashboard

Download Now:

KPI’er for ejendomsinvestorer

De fleste tænker på fast ejendom som at købe et hjem til at bo i. Men en endnu større del af ejendomsmarkedet består af at investere i ejendomme og udleje dem til lejere for at tjene penge. Her er nogle ejendomsinvestering-KPI’er, der bør tages i betragtning før og efter køb af en investeringsejendom:

 1. Tilbagebetalingsperiode – tilbagebetalingsperiode-KPI’en er en af de vigtigste ejendomsinvesteringsmålinger, der findes. Denne KPI bestemmer det antal år, det vil tage for en ejendom at betale det oprindelige investeringsbeløb tilbage. Dette er en af de første kladdeberegninger, du bør foretage, når du screener potentielle ejendomme.Tilbagebetalingsperiode = Startkapitalomkostninger for projekt/årlige besparelser eller indtjening fra projekt
 2. Investeringsafkast (ROI) – hvis du investerer i noget, vil du gerne vide, hvor godt din investering har klaret sig. Eller måske vil du se, hvordan investeringen ville have præsteret tidligere. Denne ejendomsinvesteringsmåling gør netop det.ROI = (Nettofortjeneste/Samlet investering) * 100 %
 3. Lejeromsætning – denne ejendomsinvesterings-KPI er meget vigtig, hvis du ejer flere ejendomme. Den fortæller dig, med hvilken frekvens dine lejere flytter ud. En lav udskiftningsfrekvens er ønskelig, da det betyder, at din ejendom er beboet og tjener penge. Der kan gå mange penge tabt i tiden mellem at en lejer flytter ud, og når en ny flytter ind. Dette er en ejendoms-KPI på højt niveau og udnyttes bedst, når den beregnes på årsbasis.Udskiftningsfrekvens = (antal lejere flyttet ud/antal lejere i alt) * 100 %
 4. Gennemsnitlig lejepris pr. ejendom – hvor meget udlejes dine enheder for? Hvordan er dette sammenlignet med sidste kvartal? Eller sidste år? Denne ejendomsmåling bestemmer den gennemsnitlige månedlige lejepris for at hjælpe med at sammenligne kvartalsvise eller årlige ændringer.Gennemsnitlig lejepris pr. ejendom = Samlet månedlig omsætning/samlet antal ejendomme
 5. Driftsomkostningsforhold – hvor meget koster det dig at administrere alle dine ejendomme og vedligeholde dem? Er det din tid værd? Denne ejendomsresultatmåling kan hjælpe dig med at træffe den beslutning ved at sammenligne driftsomkostningerne med lejeindtægten. Ideelt set er dette forhold under 80 %.Driftsomkostningsforhold = ((Samlede driftsomkostninger – afskrivninger)/bruttoindtægter) * 100 %
 6. Lån-til-værdiforhold (LTV) – dette er en nøgleresultatindikator, der ofte bruges af långivere, når de bestemmer, hvor meget de skal bruge som udbetaling på en realkreditansøgning. Som ejendomsinvestor vil du gerne have den mindst mulige udbetaling og samtidig opnå den bedst mulige rente. I de fleste tilfælde kan den laveste rente opnås med en LTV-ratio på 80 % eller lavere.LTV-forhold = Lånebeløb/vurderet ejendomsværdi
 7. Gennemsnitlig belåningsrente – som ejendomsinvestor er det vigtigt at holde styr på den gennemsnitlige belåningsrente på tværs af alle dine ejendomme. Dette tal kan sammenlignes med det nuværende indeks for realkreditlån for at hjælpe med at vurdere, om ejendomme skal refinansieres eller ej.Gennemsnitlig realkreditrente = Sum af realkreditrenter/antal realkreditlån
 8. Egenkapital til værdi-forhold – denne ejendomsmåling er nok mere almindeligt kendt under sit mere generiske navn – egenkapitalandel, som kan anvendes på enhver form for lånefinansierede investeringer. Egenkapitalandelen bruges til at bestemme, hvor lånefinansieret en virksomhed er. I fast ejendom sammenligner den mængden af egenkapital, du har i en ejendom, med dens vurderede værdi. Et forhold på mindre end 0,5 indikerer typisk, at en virksomhed er stærkt lånefinansieret.Egenkapital til værdi-forhold = Samlet ejendomskapital/Samlet ejendomsværdi

Selvom det ikke er en udtømmende liste over KPI’er, som en ejendomsinvestor bør kigge på, dækker den de vigtigste, som du bør kigge på regelmæssigt. Antallet af KPI’er, du sporer, vil dog med tiden vokse, og du vil formentlig gerne have en måde at administrere dem på. Dette bringer os til vores næste punkt – ejendomsrapporteringsløsninger.

How to Build Real Estate KPI Dashboards

View Guide Now

KPI’er for ejendomsmæglere

Ejendomsmæglere spiller en afgørende rolle i ejendomsbranchen. De er en integreret del af faciliteringen af ejendomstransaktioner, og nogle af dem fungerer også som ejendomsforvaltere for kunder. Her er nogle ejendomsmålinger, der kan hjælpe med at bestemme ydeevnen for et ejendomskontor eller en individuel mægler:

 1. Forhold mellem notering og møde – denne resultatindikator for ejendom giver et mål for, hvor effektivt du bruger din tid, når du anskaffer noteringer. Dette forhold sammenligner antallet af noteringer, du anskaffer, med antallet af potentielle noteringsmøder, du har. Denne måling kan hjælpe med at tilskynde agenter til at arbejde på deres salgsargumenter.Forhold mellem notering og møde = samlet antal erhvervede noteringer/Samlet antal leverandørmøder
 2. Gennemsnitlig provision pr. salg – hvor mange penge tjener du på hvert salg? Det tager en stor mængde tid og kræfter at sælge en ejendom. På den måde er det mere effektivt at sælge højere prissatte ejendomme, når din kommission er en procentdel. Ideelt set ville denne ejendomsværdimåling stige over tid.Gennemsnitlig provision pr. salg = Samlet provisionsværdi/antal salg
 3. Antal ejendomme, der annonceres pr. ejendomsmægler – de fleste ejendomsmæglere arbejder på et kontor sammen med andre ejendomsmæglere og supportmedarbejdere. Denne ejendoms-KPI kan hjælpe med at fremme venskabelig konkurrence på kontoret og give en indikation af, hvilke agenter der gør en indsats for at hente nye kunder.
 4. Solgte boliger pr. tilgængelig beholdning – denne ejendomsmåling kan hjælpe med at kaste lidt lys over de nuværende markedsforhold for en specifik region. Den analyserer, hvor mange boliger der sælges og sammenligner det med antallet af ejendomme, der er opført i den pågældende region.Solgte boliger pr. tilgængelig beholdning = antal solgte boliger i alt/ antal boliger på listen i alt
 5. År-til-år (YoY)-varians af den gennemsnitlige salgspris – YoY-variansens resultatmåling er en meget almindelig måde at vurdere et regionalt markeds tilstand. En stigende YoY rate indikerer, at en region oplever en stigning i efterspørgslen, mens en faldende YoY rate kan signalere et fald i efterspørgslen. YoY-varians af den gennemsnitlige salgspris = ((Gns. pris – Forrige år gns. pris)/forrige års gns. pris) * 100 %
 6. Antal dage på markedet – Denne nøgleresultatmåling for fast ejendom bruges til at holde styr på markedsforhold eller identificere ejendomme, der kan være åben for prisforhandling. Der er ofte mere plads til at forhandle med en sælger, hvis ejendommen har været på markedet i lang tid, da de kan blive desperate.
 7. Omsætningsvækst – alle ønsker, at deres omsætning skal vokse. En højere omsætning kommer typisk med et højere nettooverskud. Derfor er det vigtigt at spore månedlig, kvartalsvis og årlig omsætningsvækst for at overvåge din præstation og sammenligne den med markedsforholdene.
 8. Antal foretagne opkald – du tjener ikke penge ved ikke at gøre noget. Denne nøgleresultatindikator for fast ejendom måler, hvor aktivt agenter prospekterer og aktivt opsøger kundeemner.
 9. Kundefeedback-bedømmelser – når en aftale er blevet afsluttet, så er du færdig, ikke? Ikke så hurtigt. Det er meget vigtigt at få feedback fra en kunde, og det bør integreres i processen for indgåelse af aftaler. Kundefeedback er vigtig af to grunde: For det første, hvis din kunde kunne lide dig, vil de sandsynligvis henvise andre potentielle kunder til dig. For det andet kommer en overraskende mængde af salgsvolumen fra tilbagevendende kunder.

De vigtigste nøgleresultatindikatorer nævnt ovenfor kan hjælpe med at vurdere ejendomsmæglernes præstationer samt markedsforhold. Dette knytter sig direkte til den næste markedsdeltager, vi skal se på – ejendomsinvestoren.

Effektiviser dine ejendomsrapporteringsprocesser

Det burde være meget tydeligt, at det at holde styr på KPI’er kan være en møjsommelig opgave, der tærer på ressourcer, som ellers kunne bruges til at tjene flere indtægter. insightsoftware tilbyder en enkel løsning på dette problem gennem brug af specialiseret rapporteringssoftware. Her er nogle af de måder, hvorpå vores software kan hjælpe:

 • Interface med andre tjenester. Du skal ikke bekymre dig om en dyr systemfornyelse og implementering. Vores ejendomsrapporteringssoftware kan interface med din eksisterende ERP og automatisk indsamle data.
 • Datakonsolidering. Vores dashboard gør alle dine data tilgængelige fra én nem grænseflade.
 • Forudbyggede KPI-skabeloner. insightsoftwares rapporteringsløsninger leveres klar til brug med forudbyggede KPI-skabeloner.
 • Generer rapporter med det samme. Da alle dine data konstant bliver automatisk opdateret og gemt på én central placering, kan opdaterede rapporter genereres med et klik på en knap.

Uanset om din virksomhed er stor eller lille, er det meget nemt at se fordelene ved at bruge en ejendomsrapporteringsløsning til at effektivisere din rapporteringsproces.

Personalized Real Estate Reporting Software Demo

Request Demo Now

KPI’er for ejendomsudvikler

Ejendomsudviklere har meget på spil, når de beslutter sig for at starte et projekt. Derfor er det meget vigtigt, at de analyserer markedsforholdene og projektomkostningerne grundigt. Her er nogle ejendomsudviklere KPI’er, der kan hjælpe med beslutningsprocessen:

 1. Internt afkast (IRR) – dette er en af de klassiske ejendomsudviklermålinger, som enhver virksomhed bør tage med i overvejelserne, inden de udvikler en ejendom. Denne måling bruges til at evaluere, hvor attraktivt et projekt er ved at beregne, hvilken afkastningsgrad (IRR) der ville resultere i en nutidsværdi på nul. Hvis dette er højere end virksomhedens afkastkrav, bør projektet tages i betragtning.
 2. Rentedækningsforhold – de fleste ejendomsudviklere udvikler ikke ejendomme med kontanter, de har ved hånden; de optager et lån. Du skal som minimum betale renten på dit lån. Denne ejendomsudvikler KPI måler specifikt en virksomheds evne til at dække sine udgifter med sit overskud før renter og skat (EBIT). På grund af regnskabets komplekse karakter er en af de bedste måder at spore denne KPI på at bruge finansiel KPI-software.Rentedækning = EBIT/renteomkostning
 3. Procentdel solgt forud for salg – denne ejendomsudvikler-KPI sporer procentdelen af enheder i en bygning, der tages højde for under et forhåndssalg kontra, når byggeriet er færdigt. Selvom det ofte bruges af udviklere, når de skal beslutte, hvilket marked der har gunstige betingelser, kan det også bruges af mæglere eller investorer til at måle markedsforholdene.
 4. Vækst i efterspørgsel efter fast ejendom – markedsforhold er vigtige. Du ville ikke udvikle en region uden efterspørgsel. Dette er en af de grundlæggende ejendomsudvikler-KPI’er, som du skal tænke over, før du starter et projekt. Selvom væksten i efterspørgslen er svær at forudsige, kan den estimeres ved at bruge antallet af låneansøgninger, befolkningstendenser og byggetilladelsesdata.
 5. Byggeomkostninger pr. kvadratmeter – når potentielle købere er interesserede i en ejendom, vil de gerne vide, hvor meget de betaler pr. kvadratmeter. Derfor bør det ikke komme som nogen overraskelse, at udviklere kan lide at spore byggeomkostningerne pr. kvadratmeter for deres projekter. Denne ejendomsudviklermåling er nyttig ved projektbudgettering og beslutning om enhedssalgspriser. Byggeomkostninger pr. kvadratmeter = Samlede byggeomkostninger/samlet areal

Vi håber, at du fandt disse top 22 ejendoms-KPI’er og målinger til rapportering nyttige til at få et indblik ind i, hvad din virksomhed skal analysere. Hvis du er interesseret i at lære mere om løsninger til rapportering for fast ejendom, så kontakt os her for en personlig demo.