fbpx Skip to content

11 eksempler på og skabeloner for finansielle modeller for 2021

insightsoftware -

insightsoftware is a global provider of reporting, analytics, and performance management solutions, empowering organizations to unlock business data and transform the way finance and data teams operate.

6 Examples Of Financial Modeling

Virksomheder bruger aktivt finansiel modellering til at vejlede deres finansielle planlægning og strategiske beslutningstagning. Finansielle modeller tilbyder datadrevet, kvantitativ analyse, der fortæller dig, hvor din virksomhed står, og hvor den er på vej hen.

Når det er sagt, kan én model ikke klare det hele. Som finansekspert har du brug for forskellige typer af finansiel analyse og modellering til forskellige situationer. Dette opslag vil føre dig gennem det grundlæggende i finansiel modellering og give dig elleve eksempler på finansiel modellering, som du kan bruge til at evaluere virksomhedens beslutninger fra et finansielt perspektiv. 

Hvad er finansiel modellering?

Finansiel modellering involverer kombination af vigtige regnskabs-, finans- og forretningsmålinger for at opbygge en abstrakt repræsentation eller model af en virksomheds finansielle situation. Denne øvelse hjælper en virksomhed med at visualisere sin nuværende finansielle stilling og forudsige fremtidige finansielle resultater.

Finansiel modellering kan være vældig praktisk i en række situationer. Det kan hjælpe med at informere om investeringsbeslutninger, værdipapirpriser og planer for virksomhedstransaktioner såsom fusioner, opkøb og frasalg. 

Men den mest almindelige brug af en finansiel model er til at træffe driftsmæssige forretningsbeslutninger og udføre finansielle analyser. Ledere bruger typisk finansielle modeller til at træffe beslutninger vedrørende:

 • Budgettering og prognose
 • Organisk forretningsvækst
 • Vurdering af virksomheden
 • Rejsning af kapital i form af gæld eller egenkapital
 • Erhvervelse af nye aktiver eller andre virksomheder
 • Prioritering af projekter
 • Fordeling af organisationens finansielle ressourcer
 • Afhændelse eller salg af aktiver og forretningsenheder
 • Risikostyring

Det kan godt føles som et overvældende antal emner, der kræver finansielle modeller; dog har de fleste etablerede virksomheder taget sig tid til at oprette Excel-skabeloner til finansiel modellering, der fremskynder beslutningsprocessen. Men det rejser så spørgsmålet – hvem udvikler alle disse finansielle modelskabeloner? 

Hvem bygger finansielle modeller?

Med så bred en anvendelse skabes og bruges finansielle modeller af mange forskellige typer af finansielle fagfolk, bl.a. men ikke begrænset til:

 • Revisorer
 • Virksomhedsudviklingsanalytikere
 • Investeringsbankfolk
 • Aktieanalytikere

Men i sammenhæng med den moderne virksomhed er det mest sandsynligt, at de involverede i finansiel planlægning og analyse (FP&A) bygger og bruger finansielle modeller, der styrer retningen for virksomheden.

FP&A-teamet spiller en afgørende rolle på CFO’ens kontor. De er ansvarlige for virksomhedens finansielle planlægning. Det betyder, at FP’en og de personer, der opretter budgettet og udfører finansielle prognoser, er for at hjælpe CFO’en og andre medlemmer af den øverste ledelse med at forstå virksomhedens finansielle situation.

Udover budgettering og prognoser har FP&A-teamet også til opgave at støtte beslutningstagning og særlige projekter såsom markedsundersøgelser og procesoptimering.

Finansiel modellering gør dig til en mere strategisk analytiker

Virksomheder, der opererer i det enogtyvende århundrede, står over for et nyt sæt unikke udfordringer. Vi lever nu i en global økonomi, der er formet af accelererende innovationer inden for teknologi. Som et resultat heraf skal virksomheder være agile – klar til at træffe hurtige, strategiske beslutninger baseret på de seneste indkommende data – hvis de håber på at lykkes.

Og som finansiel planlægger og analytiker har du mulighed for direkte at påvirke din virksomheds aktiekurs. Bare tag et kig på rollen som FP&A-teamet.

For at forudsige en virksomheds økonomi skal du have en dyb forståelse af både virksomhedens historiske præstation samt nøgletendenser og antagelser, der kan påvirke dets fremtidige resultater. Dette kræver også en forståelse af forretningsdrift og regnskab.

FP&A-teams besøger ofte næsten alle teams i en organisation, inklusive finans og regnskab, salg, marketing, drift og ledelsesteams. I denne forstand fungerer FP&A-teamet som et centralt knudepunkt i virksomheden, der forbinder og videresender information mellem det udøvende og operationelle team.

Men for at spille din rolle – og spille den godt – er finansiel modellering helt afgørende. Det er sandsynligvis det vigtigste våben i dit arsenal. Finansiel modellering er det, der giver dig de indblik, du skal bruge for at træffe datadrevne beslutninger for din virksomhed.

Opbygning af en finansiel model

Hvordan bygger du så en finansiel model? Mange finanseksperter vælger at bygge deres egne finansielle modeller fra bunden ved hjælp af Excel. Det er ikke nogen nem opgave at opbygge en finansiel model på denne måde. Du skal lære nogle grundlæggende Excel-tip og -tricks såsom at bruge tastaturgenveje for at øge din effektivitet. Og en lille smule programmeringsviden skader heller ikke. Visual Basic for Applications (VBA) er det programmeringssprog, der typisk bruges til Excel og andre Microsoft Office-programmer.

Men at opbygge en nyttig økonomisk model kræver mere end at tilslutte og bearbejde data og ligninger. Du skal også tænke på din models formatering, layout og design. For eksempel kan adskillelse af input (historiske data og antagelser) fra output (beregninger) hjælpe dig med at undgå inputfejl og gøre det nemmere at scanne for fejl. Og et godt udtænkt og intuitivt design vil hjælpe med at fremhæve hovedbudskabet og de vigtigste ting ved din model.

11 eksempler på finansiel modellering

Finansiel modellering er et vigtigt værktøj. Men én størrelse passer ikke til alle, når det kommer til finansiel planlægning.

Du skal designe din model med et specifikt spørgsmål i tankerne. Der er forskellige typer modeller, som FP&A-teams kan bruge afhængigt af det problem, de forsøger at løse. Lad os tage et kig på denne udvalgte liste over eksempler på finansiel modellering:

1. Finansiel model med tre opgørelser

Den finansielle model med tre opgørelser integrerer og forudsiger en virksomheds tre årsregnskaber – resultatopgørelsen, balancen og cash flow-opgørelsen – ind i fremtiden.

Tre opgørelser-modellen repræsenterer det grundlæggende, når det kommer til finansiel modellering. Denne model fungerer som en standard, der giver et omfattende overblik over virksomhedens finansielle historik, nuværende status og fremtidige resultater.

Den gør det muligt at opstille præcise prognoser. Den finansielle model med tre opgørelser giver dig mulighed for at udforske, hvordan din virksomhed vil præstere under flere omstændigheder og visualisere, hvordan forskellige beslutninger kan interagere for at påvirke virksomhedens fremtid.

2. M&A-model

Fusions- og opkøbsmodellen (M&A) beregner virkningen af en fusion eller opkøb på indtjeningen pr. aktie (EPS) i det nystiftede selskab. Denne værdi kan så sammenlignes med virksomhedens nuværende EPS. M&A-modellen er nyttig til at hjælpe en virksomhed med at beslutte, om en potentiel fusion eller opkøb vil være gavnlig for virksomhedens bundlinje.

Hvis M&A-modellen viser en stigning i EPS, anses transaktionen for at være tiltagende, hvilket betyder, at den bør resultere i vækst. Men hvis M&A-modellen viser et fald i EPS, betragtes transaktionen som udvandende, hvilket betyder, at den vil reducere virksomhedens værdi. Der kan nemt findes et eksempel på en M&A finansiel model til Excel med en hurtig Google-søgning.

3. Prognosemodeller

Prognoser er en af de vigtigste opgaver, som FP&A-afdelingen tager sig af regelmæssigt. De bruges typisk til at forudsige fremtidige indtægter, udgifter og kapitalomkostninger. Finansielle modeller, der bruges til prognoser, sammenlignes ofte med det faktiske budget for at gennemgå ydeevnen i retrospekt. Her er fire eksempler på finansielle modeller, der bruges til prognoser: 

Lineære model: Dette er den enkleste prognosemodel, der findes. Den gør brug af historiske data til at vurdere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvis din virksomhed for eksempel har oplevet en årlig stigning på 4 % i omsætning i de sidste tre år, vil den lineære model forudsige en årlig stigning på 4 % for det følgende år.

Model med glidende gennemsnit: Dette er endnu en simpel prognosemodel, der nemt kan oprettes i Excel. Dens styrke ligger dog i dens evne til at udglatte data. Typisk bruger virksomheder modellen med glidende gennemsnit til at evaluere præstationer på månedsbasis og gør brug af tre-måneders og fem-måneders glidende gennemsnit.

Lineær regressionsmodel: Hvis du skulle beregne en lineær regressionslinje i hånden, ville det tage temmelig lang tid og ikke være besværet værd. Heldigvis kan Excel lave lineær regression for dig. Denne prognosemetode bruges bedst til at sammenligne forholdet mellem to forskellige variabler. Et almindeligt eksempel er reklamebudget og -indtægter. Hvis dit annoncebudget stiger, kan du forvente, at din omsætning vil stige. En lineær regressionsmodel hjælper dig med at bestemme nøjagtigt, hvordan annoncering og omsætning korrelerer med hinanden, hvilket kan bruges til prognoser.

Tidsseriemodel: Dette er sandsynligvis den mest komplicerede metode til at lave prognoser på vores liste. Tidsseriemodellering forsøger at identificere mønstre i historiske data og bruger disse mønstre til prognoser. De fleste moderne tilgange til tidsserieprognoser gør brug af maskinlæring eller specialiseret software såsom Tidemark

4. DCF-model

En finansanalytiker kan vælge modellen diskonteret cash flow (DCF), når de har brug for en måde at bestemme værdiansættelsen på. En af de vigtigste egenskaber ved DCF-modellen er, at den beregner den aktuelle værdi, mens den tager højde for forudsigelser for, hvor mange penge noget vil tjene i fremtiden.

DCF-modellen kan bruges til at værdiansætte en hel virksomhed, men du kan også bruge denne model til at værdiansætte:

 • Aktier i en virksomhed
 • Et projekt eller en investering i en virksomhed
 • Et omkostningsbesparende initiativ i en virksomhed
 • Alt, der har en indvirkning på cash flow

Det skal bemærkes, at mens den finansielle DCF-model kan bruges som en selvstændigt værktøj til værdiansættelser, kan den også bruges sammen med andre værdiansættelsesmålinger i mere omfattende modeller. For eksempel vil kapitalbudgetteringsmodellen, som vi taler om senere i dette indlæg, gøre brug af DCF-modellen til nogle af dens målinger.

5. CCA-model

Modellen komparativ analyse af virksomheder (CCA) er en anden måde, en virksomhed kan beregne sin værdi på. Det er en mere grundlæggende værdiansættelsesmetode end DCF-modellen.

CCA-finansmodellen er baseret på den antagelse, at lignende virksomheder vil have lignende værdiansættelsesmultipler. Den bruger målinger fra andre virksomheder med lignende størrelser og aktiviteter i samme branche. Her er en liste over de mest anvendte værdiansættelsesmultipler: 

 • EV/S – Omsætningsbaseret værdiansættelse
 • P/E – Pris til indkomst
 • P/B – Pris til bogført værdi
 • P/S – Pris til salg

Du kan også downloade et gratis CCA-eksempel på finansiel model til Excel her.

Selvom denne finansielle modelleringsmetode kan give dig et skøn over værdien af din virksomhed, er den ikke almægtig. Der er ofte tilfælde, hvor en virksomheds værdiansættelse ikke kan udtrækkes udelukkende fra deres finansielle data. De er dog et meget godt udgangspunkt for at opbygge en grundlæggende vurdering.

Hvis du leder efter flere eksempel på finansielle modeller i Excel, har insightsoftware et stort antal eksempelrapporter, som du kan downloade. Nogle af disse vil kunne hjælpe dig med din CCA-modellering.

6. Styring af aktiver og passiver (ALM)

Finansielle modeller for aktiver og passiver bruges primært af finansielle institutioner (banker og forsikringsselskaber) og pensionsfonde (private eller offentlige) til at administrere deres finansielle mål. For eksempel skal pensionsfonde kunne betale pensionister under alle finansielle forhold, herunder en krise som 2008. Dette opnås gennem grundige risikostyringsstrategier, der løbende revideres. De fleste pensionsfonde foretager en omfattende gennemgang hvert tredje til femte år. I løbet af denne proces bruger de finansiel analyse og modellering til at justere deres strategier for styring af aktiver og passiver for at reducere porteføljens følsomhed over for finansielle forhold, renteændringer og udenlandske valutakurser.

ALM-strategier anvendes også af FP&A-afdelingerne i store virksomheder og konglomerater. Disse finansielle planlægningsmodeller bruges til at sikre, at virksomheden forbliver solvent i de værste finansielle situationer.

7. Summen-af-delene-modellen

Den finansielle model summen-af-delene giver store konglomeratorganisationer med mange divisioner mulighed for at forenkle deres værdiansættelse. Som navnet antyder, værdiansætter summen af delene-modellen hver forretningsenhed, division eller datterselskab separat og lægger dem derefter alle sammen.

Dette kan nogle gange gøre det svært for FP&A-afdelingen, da de skal indsamle finansielle data fra flere enheder og kompilere dem til en enkelt model. Det er her, standardiserede Excel-skabeloner til finansiel modellering eller specialiseret rapporteringssoftware virkelig hjælper.

I de fleste store konglomerater opvejer fordelene ved at bruge sum-of-the-parts-modellerne stærkt den ekstra indsats, der kræves. Denne finansielle model er et nyttigt værktøj til at bestemme værdien af en virksomheds divisioner i tilfælde af, at en bliver solgt fra eller udskilt til en separat virksomhed.

8. Capital Budgeting Model

Hvert år får FP&A-afdelingen til opgave at hjælpe med at oprette det årlige budget. Nogle mennesker ser dette som en ekstremt smertefuld proces på grund af al den finjustering, der er involveret. Men en ordentlig årlig finansiel planlægningsmodel, der gør brug af kvartalstal og prognoser, kan i høj grad fremskynde processen. Fordi så mange virksomheder gennemgår denne proces hvert år, har insightsoftware udviklet en budgetteringssoftwareløsning for at strømline processen.

De fleste store virksomheder vil have en finansiel planlægningsmodel i Excel eller en budgetteringssoftwareløsning, som de vil bruge til at evaluere potentielle projekter, før de vælger at forfølge dem. Denne finansielle analyse og modellering vil variere fra virksomhed til virksomhed, men vil næsten altid gøre brug af nettonutidsværdien (NPV), intern rente (IRR) og tilbagebetalingsperiodeberegninger. Disse tre finansielle resultatmålinger bruges bedst, når en virksomhed har flere potentielle projekter, men kun kan vælge et eller to af dem.

Vi vil ikke gå i detaljer med disse målinger eller hvordan de er modelleret, men ideelt set ønsker du, at NPV skal være større end nul, IRR skal være så stor som muligt, og tilbagebetalingsperioden skal være så kort som muligt. Hvis du vil lære mere om disse finansielle evalueringsmålinger, kan du tjekke vores finansielle målinger. Det vil give dig de ligninger, der er nødvendige for hver beregning. Du kan også finde et simpelt eksempel på en NPV og IRR finansiel model her

9. IPO-model

Dette er måske ikke en finansiel model, som din FP&A-afdeling har brug for at kende, men de bør være opmærksomme på dens eksistens. Typisk har investeringsbanker på Wall Street adgang til finansielle modelskabeloner, der er bygget specifikt til prisfastsættelse af børsnoteringer.

IPO-prismodellen har flere forskellige komponenter, som den inkorporerer. For eksempel vil den gøre brug af komparativ analyse af virksomheder, hvor man ser på deres P/E i forhold til sammenlignelige virksomheder i branchen. For tech-virksomheder på vej op, der endnu ikke har opnået overskud, vil investeringsbankfolk se på potentielle estimater for årlig vækst. Denne model tager også højde for tidligere fundingrundevurderinger, og hvilken aktiekurs der ville være attraktiv for institutionelle investorer, der abonnerer på børsnoteringen.

10. LBO-model

Den gearede opkøbsmodel (LBO) bruges til at analysere et opkøb, der hovedsageligt finansierer omkostningerne med gæld. Hvor meget gæld? Typisk er en lånefinansieret virksomhedsovertagelse 90 % gæld og 10 % egenkapital. På grund af denne utroligt høje gæld i forhold til egenkapital er de obligationer, der udstedes, ikke investment grade – altså junkbonds. Nogle mennesker anser LBO’er for at være et utroligt aggressivt og risikabelt træk, men med stor risiko følger stor belønning.    

LBO-modellen giver den købende virksomhed mulighed for at evaluere transaktionen korrekt, så den kan tjene det højest mulige risikojusterede interne afkast (IRR). Som en tommelfingerregel vil de fleste virksomheder kun overveje en LBO, når IRR er over 30 %, da det er det punkt, hvor udsigten til succes bliver attraktiv.

11. Model til prisfastsættelse af optioner

De fleste FP&A-afdelinger vil ikke se på modellen til prisfastsættelse af optioner, medmindre de på en eller anden måde er involveret i en virksomhed, der specifikt handler/holder derivater. Modeller til prisfastsættelse af optioner bruges typisk af prisstillere og værdipapirhandlere, der ønsker at opnå profit eller afdække risiko. Disse finansielle modeller bruges til at tildele en pris (premium) for optionskontrakten baseret på statistik og sandsynlighed (dvs. hvor sandsynligt optionen vil være “in-the-money” ved udløb).

Der er flere forskellige finansielle modeller, der kan bruges til at prissætte optionskontrakter. De mest brugte modeller er Black-Scholes-, binomial tree- og Monte-Carlo-simuleringer. Det er ikke svært at lave finansielle modelskabeloner til dem, hvis du har god matematikforståelse og noget Excel-kendskab. Faktisk kan du finde de fleste af disse finansielle modeleksempler til Excel med en hurtig Google-søgning. 

Nu hvor du er bekendt med de bedste finansielle modeller, du kan bruge, når du tager datadrevne beslutninger, så lad os tage et kig på de bedste finansielle modelleringsværktøjer, der er tilgængelige.  

4 Things To Look For In A Financial Planning Solution

4 Things to Look for in a Financial Planning Solution

Download Now:

Bedste finansielle modelleringsværktøjer i 2021

Finansiel modellering repræsenterer et nøgleværktøj for din virksomheds FP&A-team. En god finansiel model giver dig mulighed for at se det større billede og træffe strategiske beslutninger baseret på de mest opdaterede data. Der er dog ingen ensartet løsning, når det kommer til finansiel modellering. Forskellige situationer kræver forskellige typer modeller. På grund af dette ser du ofte FP&A-teams med mapper fyldt med Excel-projektmapper. Hver Excel-projektmappe repræsenterer et forskelligt økonomisk modelleringsværktøj til en specifik applikation.  

Der er selvfølgelig nogle mangler ved at bruge Excel til finansiel modellering. Mangler såsom: er alle disse projektmapper brugervenlige? Oprettede én person alle Excel-skabelonerne til finansiel modellering? Hvad sker der, hvis de forlader virksomheden? Misforstå os ikke – vi elsker Excel, men vi elsker også robuste finansielle modeller, som du ikke skal bruge dagevis på at oprette. 

Det er her, software til finansiel modellering kommer ind i billedet. Avanceret finansiel planlægningsmodelleringssoftware som Tidemark kan hjælpe dig med at tage knirkearbejdet ud af modelbygningen. Tidemark giver din finansielle planlægningsproces hastighed, smidighed, nøjagtighed og automatisering. På den måde kan du bruge mindre tid på at rode med formler i Excel og mere tid på at tænke strategisk over din virksomheds næste skridt.